Tôi nên làm gì khi Omada Controller (V4) không thể sử dụng thiết bị?

Xử lý sự cố
Updated 12-22-2022 03:08:58 AM 96895
This Article Applies to: 

Tài liệu này phù hợp với Omada Controller V4.1.5 trở lên. Đối với các phiên bản Omada Controller khác, vui lòng tham khảo FAQ2513.

Omada Software Controller/Hardware Controlle được sử dụng để quản lý tập trung các sản phẩm Omada EAP. Khi EAP Omada được controller phát hiện lần đầu tiên, nó sẽ hiển thị trên trang Thiết bị của Omada Controller/ Hardware Controller và hiển thị trạng thái đang chờ xử lý trước tiên. Sau đó, chúng tôi có thể nhấp vào nút Áp dụng (Adopt) để áp dụng Omada EAP.

 

Dưới đây là một số lỗi phổ biến và giải pháp khắc phục khiOmada Software Controller/ Hardware Controller không thể sử dụng Omada EAP. Và máy tính có cài đặt phần mềm controller được khuyến nghị kết nối với Router/Modem qua cáp, do kết nối không dây không ổn định nên có thể gây ra một số vấn đề về quản lý.

1. Lỗi: Tên người dùng hoặc Mật mã không chính xác

Tên người dùng/Mật mã mặc định của Omada EAP là admin/admin.

1) Nếu trước đây EAP hoạt động ở chế độ độc lập thì Tên đăng nhập/Mật mã sẽ là tài khoản đăng nhập của trang web quản lý. (Bạn có thể nhấp vào nút Thử lại và nhập Tên người dùng/Mật mã theo cách thủ công.)

2) Nếu EAP được quản lý bởi Omada Software Controller/ Hardware Controller trước đó, thì Tên người dùng/Mật mã sẽ là tài khoản thiết bị của Omada Software Controller/ Hardware Controller . (Bạn có thể kiểm tra tài khoản thiết bị tại Cài đặt->Trang web->Tài khoản thiết bị trên Omada Software Controller/ Hardware Controller.)

Nếu các giải pháp này không hoạt động, bạn có thể đặt lại EAP (tên người dùng/mật mã sẽ là mặc định) và thử áp dụng lại.

 

2. Lỗi: Bộ điều khiển không nhận được phản hồi từ EAP

Điều đó có nghĩa là giao tiếp giữa EAP và Omada Software Controller/ Hardware Controller bị chặn.

1) Omada Software Controller/ Hardware Controller giao tiếp với Omada EAP qua cổng TCP/UDP 29810-29814. Một số chương trình chống vi-rút hoặc tường lửa có thể chặn loại gói này. Trước tiên, bạn có thể tắt phần mềm chống vi-rút hoặc tường lửa (trên PC đã cài đặt Omada Software Controller) trong mạng của mình để kiểm tra. Và bạn cần mở cổng TCP/UDP 29810-29814 trong phần mềm chống vi-rút/tường lửa.

2) Để đảm bảo có thể truy cập Omada EAP, vui lòng ping địa chỉ IP của EAP trên PC đã cài đặt Omada Software Controller.

3) Nếu bạn có cài đặt Vlan trong mạng của mình, vui lòng đảm bảo EAP và Omada Software Controller/ Hardware Controller thuộc cùng một VLAN.

4) Nếu bạn đang áp dụng EAP này trên internet hoặc các subnet khác, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp bên dưới:

*Làm cách nào để quản lý EAP trong các subnet khác nhau bằng Omada controller (thông qua Tiện ích Khám phá EAP)? (Giao diện người dùng mới)

* Làm cách nào để quản lý EAP ở những nơi khác nhau trên internet bằng Omada Controller (thông qua Chuyển tiếp cổng NAT và Tiện ích khám phá EAP)? (Giao diện người dùng mới)

3. Lỗi: Thiết bị được chấp nhận không tồn tại

1) Trang web có thể bị chậm. Vui lòng làm mới trang quản lý của Omada Software Controller/ Hardware Controller và thử lại.

2) Có thể có một số vấn đề tương thích giữa trình duyệt và Controller. Hãy thử nâng cấp trình duyệt web hoặc thay đổi trình duyệt khác để kiểm tra.

 

4. Lỗi: Đang áp dụng... Vui lòng đợi.

Nó có nghĩa là controller đang trong quá trình áp dụng. Hãy kiên nhẫn và đợi trong vài phút.

 

5. Lỗi: Trang web này không tồn tại

Điều đó có nghĩa là trang web đặt thiết bị không tồn tại.

1) Vui lòng làm mới trang và đảm bảo thiết bị được hiển thị trong danh sách thiết bị để thử lại.

2) Nếu thiết bị biến mất sau khi làm mới trang, vui lòng tham khảo FAQ2980.

 

6. Lỗi: Đang khôi phục...Vui lòng đợi.

Nó có nghĩa là controller đang thực hiện khôi phục.

1) Vui lòng đợi trong vài phút, sau đó làm mới danh sách thiết bị.

2) Nếu thiết bị bạn muốn sử dụng vẫn còn trong danh sách thiết bị, nhưng trạng thái hiển thị đang chờ xử lý/không thể sử dụng/người quản lý, vui lòng nhấp vào nút Thử lại để sử dụng lại với tên người dùng và mật mã cũ của bạn trước khi khôi phục. Nếu bạn vẫn không sử dụng được, vui lòng đặt lại EAP và sử dụng lại.

 

7. Lỗi: Không thể sử dụng các thiết bị không tương thích

Nếu bạn thấy lỗi này, vui lòng kiểm tra Danh Sách Tương Thích để xác nhận xem EAP của bạn có tương thích với controller hiện tại của bạn hay không.

Nếu EAP của bạn nằm trong danh sách tương thích, vui lòng làm theo Hướng dẫn nâng cấp để cập nhật firmware của nó.

 

8. Lỗi: Không thể sử dụng thiết bị này vì trạng thái của thiết bị không đang chờ xử lý

Thiết bị chưa sẵn sàng để được sử dụng. Có thể tình trạng máy chưa refresh bạn nhé. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Kịch bản này hiếm khi được nhìn thấy.

 

Những bài viết liên quan:

Tôi nên làm gì khi Omada Software Controlle (V4) không phát hiện ra thiết bị?

Làm cách nào để quản lý EAP trong các subnet khác nhau bằng Omada controller (thông qua Tiện ích Khám phá EAP)? (Giao diện người dùng mới)

Làm cách nào để quản lý EAP ở những nơi khác nhau trên internet bằng Omada Controller (thông qua Chuyển tiếp cổng NAT và Tiện ích khám phá EAP)? (Giao diện người dùng mới)

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.