Cách xuất bản ghi từ HDD

VIGI NVR
Updated 08-31-2022 06:49:54 AM 8895
This Article Applies to: 

Bài viết này hướng dẫn bạn cách xuất bản ghi từ ổ cứng được cài đặt trên VIGI NVR.

Phương Pháp 1: Thông qua VIGI NVR

Bước 1. Kết nối ổ USB với một trong các cổng USB NVR.

Bước 2. Xuất bản ghi trên trang Export File hoặc trang Playback.

  • Nhấp chuột phải để mở Main Menu, đi tới Settings > Storage > Export File, chọn kênh camera, thời gian và loại, v.v. để lọc video, chọn bản ghi và nhấp vào Fast Export hoặc Compatible Export để xuất bản ghi sang Ổ đĩa USB.

 

  • Nhấp chuột phải để mở Main Menu, đi tới Playback, chọn kênh, thời gian và loại, v.v. để lọc video, nhấp vào View File List, chọn bản ghi và nhấp vào Export Recordings để xuất bản ghi vào ổ USB.

 

  • Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng cái kéo (Video Clip), chọn khoảng thời gian bất kỳ trên dòng thời gian để sản xuất clip và xuất nó.

 

Phương Pháp 2: Thông qua VIGI Security Manager

Bước 1. Khởi chạy VIGI Security Manager và thêm VIGI NVR.

Bước 2. Xuất bản ghi trên trang Export Recordings hoặc trang Playback.

  • Vào Settings > Export Recordings, chọn NVR, kênh, thời gian và loại, v.v. để lọc video, chọn bản ghi và nhấp vào Export để xuất bản ghi sang máy tính của bạn.

 

  • Vào mục Playback, chọn NVR, kênh, thời gian và loại, v.v. để lọc video, nhấp vào biểu tượng cái kéo (Video Clip), chọn một khoảng thời gian bất kỳ trên dòng thời gian và nhấp vào Export để xuất clip ra máy tính.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng vào Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.