Cách quản lý EAP trong các subnet khác nhau bằng Omada controller (thông qua Tiện ích khám phá EAP) (Giao diện người dùng mới)

Hướng dẫn cấu hình
Updated 09-27-2022 09:05:52 AM 77222
This Article Applies to: 

Lưu ý: Nếu các trang quản lý của switch và router của bạn khác với Câu hỏi thường gặp này, hãy tham khảo Cách quản lý EAP trong các subnet khác nhau bằng EAP controller / Omada (thông qua EAP Discover Utility)? (Giao diện người dùng cũ).

Ứng dụng phát hiện EAP là một trợ lý hữu ích cho Omada controller để quản lý các EAP trong các subnet khác nhau. Lấy cấu trúc liên kết sau đây làm ví dụ. Ba VLAN (VLAN1, VLAN2 và VLAN3) chia mạng thành 3 subnet (192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24, 172.30.30.0/24). Controller trong VLAN1 không thể tự khám phá EAP trong VLAN2 vì chúng không thể giao tiếp với nhau.

Hình 1 Cấu trúc mạng

Dùng T2600G-28TS làm switch và TL-ER6120 làm router, bài viết này giới thiệu cách giúp controller khám phá các EAP trong các subnet khác nhau bằng Tiện ích khám phá EAP.

Lưu ý: Tùy chọn DHCP 138 có thể đạt được hiệu quả tương tự. Để biết cấu hình chi tiết, hãy tham khảo Cách quản lý EAP trong các subnet khác nhau bằng Omada controller (thông qua tùy chọn DHCP 138)? (Giao diện người dùng cũ).

Làm theo các bước bên dưới để định cấu hình switch, routerPC chạy tiện ích phát hiện EAP.

Bước 1. Cấu hình Switch Lớp 3 (T2600G-28TS)

Trên switch, tạo các VLAN và giao diện Lớp 3 để cài đặt các subnet. Bật Máy chủ DHCP và thêm nhóm Máy chủ DHCP để định cấu hình địa chỉ IP và các thông số mạng khác mà thiết bị nhận được từ switch. Thêm một mục định tuyến tĩnh dẫn đến gateway router.

1. Vào L2 FEATURES > VLAN > 802.1Q VLAN > VLAN Config. Thêm cổng 1/0 / 4–5 vào VLAN2 và thêm cổng 1/0/7 vào VLAN3 làm cổng không được gắn thẻ. Loại bỏ các cổng này khỏi Hệ thống-VLAN mặc định, do đó EAP và PC chạy tiện ích có thể nằm trong VLAN khác với máy chủ controller.

Hình 2 Tổng quan về cấu hình VLAN

Hình 3 Cấu hình VLAN2

Hình 4 Cấu hình VLAN3

2. Vào L2 FEATURES > VLAN > 802.1Q VLAN > Port Config. Chọn cổng 1/0/4 và 1/0/5 và đặt PVID là 2. Chọn cổng 1/0/7 và đặt PVID của nó là 3. Giữ các thông số khác làm cài đặt mặc định. Nhấp chuột Apply.

Hình 5 Cấu hình các tham số VLAN trên các cổng

3. Vào L3 FEATURES > Interface. Bật IPv4 Routingvà cấu hình các mục Giao diện cho mỗi VLAN như trong Hình 7 và Hình 8.

Hình 6 Tổng quan về cấu hình giao diện

Hình 7 Cấu hình giao diện cho VLAN2

Hình 8 Cấu hình giao diện cho VLAN3

4. Vào L3 FEATURES > DHCP Service > DHCP Server > DHCP Server và kích hoạt Máy chủ DHCP. Nhấp Apply.

Hình 9 Cấu hình DHCP Server

5. Vào L3 FEATURES > DHCP Service > DHCP Server > Port Settings và nhấp Add để tạo một nhóm địa chỉ IP tương ứng cho VLAN1 và VLAN2. Điền vào trường bắt buộc, Cổng mặc định và Máy chủ DNS. Nhấp Create.

Hình 10 Cấu hình Nhóm máy chủ DHCP cho VLAN1

Hình 11 Cấu hình Nhóm máy chủ DHCP cho VLAN2

6. Vào L3 FEATURES > Static Routing > IPv4 Static Routing và thêm mục định tuyến mặc định tĩnh dẫn đến gateway router.

Hình 12 Định cấu hình định tuyến tĩnh IPv4

7. Nhấp Save ở góc trên cùng bên phải để lưu tất cả cấu hình.

Bước 2. Cấu hình trên SMB Router (TL-ER6120)

1. Vào Network > LAN để cấu hình địa chỉ IP của mạng LAN là 172.30.30.1/24. Sau khi cấu hình, trình duyệt web sẽ tự động được chuyển đến trang quản lý mới.

Hình 13 Cấu hình mạng LAN

2. Vào Transmission > NAT > Multi-Nets NATđể thêm các mục nhập Multi-Nets NAT cho 192.168.0.0/24 và 192.168.1.0/24, để các thiết bị trong VLAN1 và VLAN2 có thể truy cập internet qua gateway router.

Hình 14 Cấu hình NAT Muti-Nets cho VLAN1

Hình 15 Cấu hình NAT Muti-Nets cho VLAN2

3. Vào Transmission > Routing > Static Route và thêm các mục định tuyến tĩnh cho VLAN1 và VLAN2, do đó, router sẽ chuyển tiếp các gói có địa chỉ IP đích trong VLAN1 và VLAN2 tới switch.

Hình 16 Định cấu hình tuyến tĩnh cho VLAN1

Hình 17 Định cấu hình tuyến tĩnh cho VLAN2

Để biết một ví dụ cấu hình khác của Multi-Nets NAT trên router TP-LINK SMB, hãy tham khảo Cách cài đặt mạng nhiều mesh bằng cách sử dụng tính năng Multi-nets NAT trên router TP-Link có switch L3?

 

Bước 3. Cấu hình trên PC Chạy Tiện ích Khám phá EAP

1. Kết nối máy tính đang chạy tiện ích phát hiện EAP với cổng của switch 1/0/5 và kết nối EAP với cổng của switch 1/0/4, sao cho tiện ích phát hiện EAP và EAP nằm trong cùng một subnet (192.168.1.0/24). Mở Tiện ích khám phá EAP và đợi tiện ích khám phá EAP.

Hình 18 Tiện ích khám phá EAP phát hiện ra EAP

2. Sau khi Tiện ích khám phá EAP tìm thấy EAP, hãy nhấp vào Manage, sau đó điền địa chỉ IP của máy chủ controller cũng như tên người dùng và mật mã của EAP (cả hai đều là admin theo mặc định) để giúp Omada controller tìm thấy EAP này. Nhấp vào Apply.

Hình 19 Định cấu hình thông tin thiết bị

Lưu ý: Sau khi controller sử dụng EAP thành công, bạn có thể xóa máy tính đang chạy tiện ích phát hiện EAP khỏi mạng.

Bây giờ bạn có thể khởi chạy Omada controller và quản lý EAP. EAP đã được cấu hình bởi tiện ích phát hiện EAP vừa rồi sẽ xuất hiện trong danh sách Pending.

Hình 20 Định cấu hình thông tin thiết bị

Nếu controller vẫn không thể phát hiện ra EAP, hãy tham khảo Tôi nên làm gì khi controller không phát hiện ra EAP? để tìm ra vấn đề và giải quyết nó.

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải về hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.