Cách sao lưu (back up) và khôi phục (restore) cấu hình và dữ liệu của phần mềm Controller của bạn (hoặc OC200)

Hướng dẫn cấu hình
Updated 11-19-2021 03:31:45 AM 91824
This Article Applies to: 

Tại sao tôi nên sao lưu (back up) cấu hình và dữ liệu?

Sao lưu (back up) cấu hình có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Ví dụ: hãy tưởng tượng bạn muốn di chuyển Controller Software của mình sang một máy chủ khác. Nhờ tập tin cấu hình mà bạn đã sao lưu (back up) trước đó, bạn sẽ có thể khôi phục (restore) mạng không dây chỉ với một cú nhấp chuột đơn giản. Không cần phải cấu hình lại tất cả một cách tỉ mỉ.

Dữ liệu rất hữu ích cho doanh nghiệp của bạn vì nó cho phép bạn thực hiện những việc như phân tích thống kê lưu lượng để tối ưu hóa cấu hình, cải thiện hiệu suất mạng trong khi tiết kiệm điện năng. Do đó, điều quan trọng là phải giữ cho dữ liệu được sao lưu thường xuyên, kẻo một nút bấm sai có thể khiến tất cả bị mất.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các cấu hình và dữ liệu, hãy xem phần 'Có gì trong tập tin sao lưu (backup)?'.

Có gì trong tập tin sao lưu (backup)?

Bây giờ bạn đã sao lưu (backup) cấu hình và dữ liệu, sau đó khôi phục (restore) chúng bằng tập tin sao lưu (backup), mọi thứ đều ổn. Đã đến lúc xem xét tập tin sao lưu (backup). Bạn có thể tự hỏi chính xác tập tin này chứa những gì. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể sử dụng tập tin gốc để khôi phục (restore) cấu hình và dữ liệu hơn là đọc, hiểu hoặc sửa đổi tập tin. Đó là do Controller Software (hoặc OC200) đã mã hóa và nén tập tin khi bạn xuất tập tin, vì lợi ích bảo mật và tính xác thực của dữ liệu.

Dù sao, bảng sau đây hiển thị các trường chính của cấu hình và dữ liệu có trong tập tin sao lưu và nơi bạn cũng có thể tìm thấy chúng trong trang quản lý.

Trường Cấu Hình

Cài Đặt Wi-Fi Cơ Bản

Cài Đặt > Cài Đặt Wi-Fi > Cài Đặt Wi-Fi Cơ Bản

Cài Đặt Wi-Fi Nâng Cao

Cài Đặt > Cài Đặt Wi-Fi > Cài Đặt Wi-Fi Nâng Cao

Cài Đặt Band Steering

Cài Đặt > Cài Đặt Wi-Fi > Band Steering

Mesh

Cài Đặt > Cài Đặt Wi-Fi > Mesh

KIểm Soát Truy Cập

Cài Đặt > Kiểm Soát Wi-Fi  > Kiểm Soát Truy Cập

Cổng

Cài Đặt > Kiểm Soát Wi-Fi > Cổng

Chính Sách Xác Thực Miễn Phí

Cài Đặt > Kiểm Soát Wi-Fi > Chính Sách Xác Thực Miễn Phí

Lọc MAC

Cài Đặt > Kiểm Soát Wi-Fi > Lọc Mac

Cài Đặt > Kiểm Soát Wi-Fi > Liên Kết Lọc Mac

Lập Lịch

Cài Đặt > Kiểm Soát Wi-Fi > Lên lịch

Cài Đặt > Kiểm Soát Wi-Fi > Liên kết lập lịch

QoS

Cài Đặt > Kiểm Soát Wi-Fi > QoS

LED

Cài Đặt > Cài Đặt Trang > LED

Tài Khoản Thiết Bị

Cài Đặt > Cài Đặt Trang > Tài Khoản Thiết Bị

Lịch Khởi Động Lại

Cài Đặt > Cài Đặt Trang > Lịch khởi động lại

Cài Đặt Bản Ghi

Cài Đặt > Cài Đặt Trang > Cài Đặt Bản Ghi

SSH

Cài Đặt > Cài Đặt Trang > SSH

Quản Lý VLAN

Cài Đặt > Cài Đặt Trang > Quản Lý VLAN

Tài Khoản Người Dùng

Cài Đặt > Cài Đặt Controller > Tài Khoản Người Dùng

Cài Đặt Cơ Bản

Cài Đặt > Cài Đặt Controller > Cài Đặt Chung > Cài Đặt Cơ Bản

Cài Đặt Mạng (Chỉ Dùng OC200)

Cài Đặt > Cài Đặt Controller > Cài Đặt Chung > Cài Đặt Mạng

Máy Chủ Mail

Cài Đặt > Cài Đặt Controller > Cài Đặt Chung > Máy Chủ Mail

Lưu trữ dữ liệu lịch sử

Cài Đặt > Cài Đặt Controller > Lưu trữ dữ liệu lịch sử

Tự Động Sao Lưu

Cài Đặt > Cài Đặt Controller > Tự Động Sao Lưu

Trang

Trang > Quản Lý Trang

Quản lý điểm phát sóng

Trang > Quản lý điểm phát sóng > Voucher

Trang > Quản lý điểm phát sóng > Người Dùng

Trang > Quản lý điểm phát sóng > Điều Hành

Bản đồ

Bản đồ

Điểm Truy Cập

Điểm Truy Cập

Chặn Máy Khách

Thông tin chi tiết > Thống kê máy khách > Bị chặn

Giới Hạn Tốc Độ Máy Khách

Thông tin chi tiết > Thống kê máy khách > Tốc độ giới hạn
AP giả mạo đáng tin cậy Thông tin chi tiết > AP giả mạo đáng tin cậy

Trường Dữ Liệu

Thống Kê Lưu Lượng

Trang > Quản Lý Điểm Phát Sóng > Máy Khách

(Thông tin chi tiết > Ủy quyền cho khách trước đây)

Thống Kê > Hoạt Động Gần Đây

Máy Khách > Hoạt Động > Chỉnh Sửa > Lịch Sử Kết Nối

Thông tin chi tiết > Thống Kê Máy Khách

Bản ghi

Bản ghi

 

Làm cách nào để sao lưu (backup) cấu hình và dữ liệu của Software Controller (hoặc OC200)?

Software Controller (hoặc OC200) giữ lại cấu hình và dữ liệu của nó trong cơ sở dữ liệu. Làm theo các bước bên dưới để đặt thời lượng dữ liệu được lưu giữ:

1.    Đi tới Cài đặt Controller > Lưu giữ dữ liệu lịch sử.

2.   Chọn khoảng thời gian dữ liệu được lưu giữ từ danh sách thả xuống. Dữ liệu vượt quá số ngày được chỉ định sẽ bị xóa. Ví dụ: với 7 ngày được chọn, chỉ dữ liệu trong 7 ngày qua sẽ được lưu. Dữ liệu cũ hơn 7 ngày sẽ bị xóa khỏi Software Controller (hoặc OC200).

3. NHẤP

ÁP

DỤNG.

Lưu ý: OC200 chỉ có thể giữ lại một số mục nhập giới hạn cho mỗi trường dữ liệu. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bảng trong FAQ-2409.

Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên sao lưu (backup) cấu hình và dữ liệu.

Có hai phương pháp để sao lưu (backup) cấu hình và dữ liệu: sao lưu thủ công hoặc sao lưu tự động. Dù bằng cách nào, bạn sẽ nhận được một tập tin sao lưu (với phần mở rộng tên tập tin là “.cfg”). Bạn có thể sử dụng điều này để khôi phục (restore) cấu hình và dữ liệu của mình trong tương lai.

■ Sao Lưu (Backup) Thủ Công

Làm theo các bước dưới đây để sao lưu (backup) cấu hình và dữ liệu theo cách thủ công.

1.   Vào Cài Đặt Controller > Sao Lưu & Phục Hồi.

2.   Trong Sao lưu dữ liệu (backup data) đã lưu, hãy chọn khoảng thời gian mà dữ liệu sẽ được sao lưu. Ví dụ: với 7 ngày được chọn, chỉ dữ liệu của 7 ngày trước đó sẽ được sao lưu. Nếu bạn chọn Chỉ cài đặt, chỉ cấu hình sẽ được sao lưu chứ không phải dữ liệu.

3. Nhấp Sao Lưu để lưu tập tin sao lưu.

Lưu ý: Không thực hiện bất kỳ thao tác nào trong khi sao lưu cấu hình và dữ liệu.

■ Tự Động Sao Lưu

Làm theo các bước dưới đây để tự động sao lưu cấu hình và dữ liệu.

1.    Vào Cài Đặt Controller > Tự Động Sao Lưu. Bật Tự Động Sao Lưu.

2.    Trong phần Xuất hiện, hãy chọn tần suất thực hiện sao lưu tự động. Bạn có thể chọn Hàng ngày, Hàng tuần, Hàng tháng hoặc Hàng năm. Sau đó, trong Thời gian sao lưu, hãy đặt thời gian thích hợp để sao lưu tập tin.

Lưu ý: Khi bạn chọn Lần xuất hiện là Hàng tháng, hãy chú ý đến ngày sao lưu. Ví dụ: nếu bạn chọn tự động sao lưu dữ liệu vào ngày 31 hàng tháng, thì việc sao lưu tự động sẽ không diễn ra vào những tháng có ít hơn 31 ngày; như tháng Hai, tháng Tư, tháng Sáu và tháng Mười Một.

3.    Trong Sao lưu dữ liệu đã lưu, hãy chọn khoảng thời gian mà dữ liệu sẽ được sao lưu. Ví dụ: với 7 ngày được chọn, chỉ dữ liệu của 7 ngày trước đó sẽ được sao lưu. Nếu bạn chọn Chỉ cài đặt, chỉ cấu hình sẽ được sao lưu chứ không phải dữ liệu.

4.    Chỉ định số lượng tập tin sao lưu tối đa. Nếu số lượng tập tin vượt quá mức tối đa, tập tin cũ nhất sẽ tự động bị xóa.

5.   (Chỉ dành cho OC200) Chọn điểm lưu cho các tập tin sao lưu. Chọn thiết bị lưu trữ USB bên ngoài.

6.    Nhấp Áp Dụng.

7.    Bạn có thể xem tên, thời gian sao lưu và kích thước của các tập tin sao lưu trong Danh sách tập tin sao lưu. Bạn có thể thực hiện thao tác tương ứng với các tập tin sao lưu bằng cách nhấp vào biểu tượng trong cột Hành động.

Khôi phục cấu hình và dữ liệu trong tập tin sao lưu.

Tải xuống tập tin sao lưu.

Xóa tập tin sao lưu.

Làm cách nào để khôi phục (Restore) cấu hình và dữ liệu của Software Controller (hoặc OC200) của tôi?

Nếu bạn đã sao lưu (backup)cấu hình và dữ liệu, bạn có thể khôi phục (restore) chúng bằng cách sử dụng tập tin sao lưu nếu cần. Đi tới Cài đặt Controller > Sao lưu & khôi phục (Backup & Restore). Nhấp vào Duyệt để định vị và chọn tập tin sao lưu. Sau đó bấm Khôi phục (Restore) để khôi phục lại cấu hình và dữ liệu.

Lưu ý: Không thực hiện bất kỳ thao tác nào trong khi khôi phục cấu hình và dữ liệu.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.