Ổ cắm thông minh Tapo hỗ trợ những tính năng gì?

Hỏi và đáp về giải thích tính năng hoặc các thông số kỹ thuật
Updated 06-30-2021 14:12:49 PM 24836
This Article Applies to: 

Hiện tại ổ cắm Tapo P100 hỗ trợ các tính năng sau:

  • Điều khiển từ xa: Bật hoặc tắt ổ cắm thông minh của bạn từ bất kỳ đâu bằng ứng dụng Tapo.
  • Hẹn giờ: Đặt đồng hồ đếm ngược để tự động bật hoặc tắt ổ cắm thông minh sau một khoảng thời gian nhất định.
  • Lập lịch: Lên lịch vào các thời điểm tự động bật hoặc tắt ổ cắm thông minh.
  • Chế độ Vắng Nhà: Đặt khoảng thời gian mà ổ cắm thông minh sẽ được bật và tắt ngẫu nhiên để làm cho có vẻ như có người ở nhà.
  • Chia sẻ thiết bị: Mời các thành viên gia đình của bạn cùng quản lý ổ cắm thông minh.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.