Làm thế nào để áp dụng EAP trong Chế độ Controller?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 09-05-2022 08:46:52 AM 135374
This Article Applies to: 

Áp dụng EAP là bước đầu tiên để quản lý EAP theo lô. Sau khi được thông qua, tất cả các cấu hình trên controller sẽ được áp dụng cho tất cả các EAP được quản lýTìm hiểu thêm về Áp dụng EAP

Bài viết này giới thiệu cách áp dụng EAP tại địa phương hoặc từ xa bằng cách sử dụng các phương pháp khác nhau và liệt kê các FAQ liên quan để giúp giải quyết các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình áp dụng.

Để áp dụng EAPs với kết nối có dây, làm theo hướng dẫn bên dưới.

Lưu ý: Để lấy một ví dụ cơ bản, các EAP được giả định nằm trong cùng một subnet với controller.

Chọn một nền tảng quản lý để quản lý các EAP và một thiết bị quản lý để đăng nhập vào nền tảng. Để tìm hiểu cách chọn một mạng dựa trên nhu cầu của bạn, hãy tham khảo Phương pháp quản lý mạng Omada EAPs.

Nền Tảng Quản Lý

Cả Omada Software Controller và Omada Cloud Controller đều có thể được sử dụng để quản lý EAP.

Hình 1 Chọn một nền tảng quản lý

Lưu ý:

1)     Omada Software Controller chỉ hỗ trợ hệ thống Windows và Linux. Đối với các hệ điều hành khác, bạn nên cài đặt một máy ảo trên máy tính để có thể chạy Omada Software Controller trên đó.

2)    Bài viết này lấy hệ thống Windows làm ví dụ. Đối với hệ thống Linux, hãy tham khảo Hướng dẫn Sử dụng trong Trung tâm tải xuống.

Quản Lý Thiết Bị

Thiết bị quản lý là thiết bị dùng để đăng nhập vào controller. Controller đều có sẵn cho máy tính và thiết bị di động.

Hình 2 Chọn một thiết bị quản lý

Lưu ý:

1)  Để đăng nhập qua máy tính, bạn nên sử dụng phiên bản mới nhất của Google Chrome, Firefox, IE hoặc Safari.

2)  Để đăng nhập qua thiết bị di động, trước tiên hãy tải xuống ứng dụng Omada.

Dựa trên cách truy cập và phương pháp bạn sử dụng, phần sau giới thiệu cấu trúc liên kết mạng để áp dụng EAP cục bộ hoặc từ xa.

Cấu trúc liên kết mạng để áp dụng EAP nội bộ

Hình 3 và Hình 4 cho thấy các cấu trúc liên kết để quản lý các EAP nội bộ. EAP được bật và router hoạt động như một máy chủ DHCP để gán địa chỉ IP cho chúng.

Hình 3 Cấu trúc liên kết để quản lý EAP nội bộ thông qua máy tính

Hình 4 Cấu trúc liên kết để quản lý EAP nội bộ qua thiết bị di động

Theo controller bạn sử dụng, hãy lưu ý rằng:

(Đối với Omada Software Controller) Controller phải chạy trên máy tính trong cùng một subnet với EAP. Máy tính được gọi là Controller Host cũng có thể được sử dụng như một máy tính quản lý.

(Đối với Omada Cloud Controller) controller phải được bật nguồn và trong cùng một subnet với EAP. Đèn LED nguồn sẽ sáng khi Cloud Controller được bật

→ Bước tiếp theo: Áp dụng EAP với kết nối nội bộ

Cấu trúc liên kết mạng để áp dụng EAP từ xa

Cấu trúc liên kết mạng được hiển thị như bên dưới.

Hình 5 Cấu trúc liên kết để quản lý EAP từ xa

→ Bước tiếp theo: Áp dụng EAP với kết nối có dây từ xa

Làm theo hướng dẫn bên dưới để khởi chạy trang quản lý và áp dụng EAP nội bộ

Bước 1 Khởi chạy Trang quản lý nội bộ

  • Qua máy tính

(Đối với Omada Software Controller) Nhấp đúp vào biểu tượng phần mềm và đợi một lúc để mở trình duyệt web. Sau đó nhập tên người dùng và mật mã và nhấp vào Đăng nhập để khởi chạy controller.

(Đối với Omada Cloud Controller) Khởi chạy trình duyệt web, nhập địa chỉ IP của controller vào thanh địa chỉ và nhấn Enter (Windows) hoặc Return (Mac). Sau đó nhập tên người dùng và mật mã và nhấp vào Đăng nhập để khởi chạy controller.

Lưu ý:

1) Theo mặc định, tên người dùng và mật mã đều là admin.

2) Để lấy địa chỉ IP của Omada Cloud Controller, hãy kiểm tra máy chủ DHCP (thường là router).

Hình 6 Đăng nhập qua máy tính nội bộ

  • Qua thiết bị di động

1) Kết nối thiết bị di động của bạn với mạng không dây của EAP

Tìm SSID mặc định (định dạng: TP-Link 2.4GHz / 5GHz_XXXXXX) được in trên nhãn ở cuối EAP và kết nối thiết bị di động của bạn với mạng không dây của EAP bằng SSID mặc định.

2) Đăng nhập vào controller

Mở ứng dụng Omada, chạm vào Local Access ở dưới cùng và đợi controller được phát hiện. Sau đó chạm vào controller và nhập tên người dùng và mật mã để khởi động controller. Theo mặc định, tên người dùng và mật mã đều là admin.

Nếu không tìm thấy controller, hãy nhấn + ở góc trên bên phải và nhập địa chỉ IP và cổng của controller để thêm controller  theo cách thủ công

Lưu ý: Cần có máy chủ DHCP như được hiển thị trong Build the Topology để cấp phát địa chỉ IP cho EAP. Do đó, bạn có thể kết nối thiết bị di động với mạng không dây của EAP và tìm địa chỉ IP của controller trên máy chủ DHCP.

Bước 2 Áp dụng EAP

Lần đầu tiên đăng nhập vào controller qua máy tính, hãy làm theo trình hướng dẫn thiết lập và chọn EAP sẽ được sử dụng trong Cấu hình AP. Controller sẽ tự động áp dụng các EAP đã chọn bằng tên người dùng và mật mã mặc định (cả hai đều là admin).

Đối với các tình huống khác, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để áp dụng EAP theo cách thủ công.

  • Qua Máy Tính

Vào Access Points > Pending để mở danh sách Đang chờ xử lý. Sau đó nhấp vào biểu tượng  Adopt trong mục nhập tương ứng.

Hình 7 Áp dụng EAP qua máy tính nội bộ

  • Qua Điện thoại di động

Nhấn vào AP để xem danh sách EAP. Sau đó, chạm vào EAP đang chờ xử lý và chạm vào Adopt để áp dụng.

Hình 8 Áp dụng EAP qua thiết bị di động nội bộ

Lưu ý: Nếu EAP ở trạng thái Được quản lý bởi Người khác, điều đó có nghĩa là EAP đã được quản lý bởi một controller hiện có. Trước khi sử dụng nó bởi controller hiện tại, hãy sử dụng tên người dùng và mật mã để hủy liên kết nó khỏi controller hiện có hoặc chỉ cần nhấn nút reset để đặt lại EAP.

Đối với các vấn đề khác trong quá trình áp dụng, hãy tham khảo FAQ liên quan.

Làm theo hướng dẫn bên dưới để khởi chạy trang quản lý và áp dụng EAP từ xa.

Bước 1 Khởi chạy trang quản lý từ xa

  • Qua Máy Tính

Làm theo các video cài đặt để khởi chạy trang quản lý qua máy tính từ xa.

Đối với Omada Software Controller:

       

Đối với Omada Cloud Controller:

  • Qua Thiết Bị Di Động

Làm theo hướng dẫn bên dưới để khởi chạy trang quản lý.

Đối với Omada Software Controller:

1)    Làm theo video bên dưới (00: 43–01: 43) để cài đặt controller và liên kết ID TP-Link của bạn với controller.

2)   Kết nối thiết bị di động của bạn với internet. Mở ứng dụng Omada, đăng nhập bằng ID TP-Link được liên kết với controller. Sau đó chạm vào Cloud Access và chạm vào mục nhập controller để khởi chạy nó.

Đối với Omada Cloud Controller:

Bước 2 Nhận EAP

  •  Qua Máy Tính

Vào Access Points > Pending để mở danh sách Đang chờ xử lý. Sau đó nhấp vào biểu tượng Adopt trong mục nhập tương ứng.

Hình 9 Áp dụng EAP qua máy tính từ xa

  • Qua điện thoại di động

Nhấn vào AP để xem danh sách EAP. Sau đó, chạm vào EAP đang chờ xử lý và chạm vào  Adopt để áp dụng.

Hình 10 Áp dụng EAP từ xa qua thiết bị di động

Lưu ý: Nếu EAP ở trạng thái Được quản lý bởi Người khác, điều đó có nghĩa là EAP đã được quản lý bởi một controller hiện có trước đó. Sử dụng tên người dùng và mật mã để hủy liên kết nó khỏi controller hiện có và sau đó đưa nó vào controller hiện tại.

Đối với các vấn đề khác trong quá trình áp dụng, hãy tham khảo FAQ liên quan.

Mesh được sử dụng để mở rộng mạng có dây thông qua kết nối không dây trên băng tần 5GHz. Sau khi mạng mesh được cài đặt, các thiết bị EAP có thể được định cấu hình và quản lý trong  Omada Controller giống như các EAP có dây. Tìm hiểu thêm về mạng Mesh

Lưu ý: EAP225-Outdoor với phiên bản firmware 1.3 trở lên và EAP225 V3 với phiên bản firmware 2.5.0 trở lên hiện khả dụng cho tính năng mesh. Chỉ các EAP trong cùng một trang web mới có thể cài đặt mesh mới.

Cấu trúc liên kết bên dưới cho thấy một mạng mesh cơ bản với 2 EAP được Omada Controller quản lý nội bộ. Controller và EAP nằm trong cùng một subnet và lấy địa chỉ IP từ một router. EAP 1 được switch thông qua kết nối có dây, trong khi EAP 2 hỗ trợ tính năng Mesh cần mở rộng mạng có dây thông qua kết nối không dây.

Hình 11 Cấu trúc liên kết cơ bản cho mạng Mesh

Sau khi áp dụng EAP 1, hãy bật EAP 2 và làm theo các bước bên dưới để áp dụng nó qua máy tính hoặc thiết bị di động.

Qua Máy Tính

Khi controller phát hiện ra EAP 2, nó có thể ở trạng thái Đang chờ xử lý hoặc Bị cô lập dựa trên cài đặt của nó.

Nếu EAP 2 vẫn là cài đặt mặc định của nhà sản xuất, nó sẽ ở trạng thái Đang chờ xử lý. Để áp dụng, hãy đăng nhập vào controller, đi tới Access Points > Pending để mở danh sách Đang chờ xử lý và nhấp vào Adopt. Controller sẽ tự động kết nối nó với một AP Uplink.

Hình 12 Áp dụng EAP với cài đặt gốc trong Trạng thái chờ xử lý qua máy tính

Nếu EAP 2 đã được controller thông qua trước khi kết nối không dây với controller, nó sẽ ở trạng thái bị cô lập  khi được controller phát hiện lại. Để áp dụng nó, hãy chuyển đến ccess Points > Isolated để mở danh sách Isolated và nhấp vào 

Hình 13 EAP trong trạng thái bị cô lập.

Trang sau sẽ bật lên. Đi tới Mesh và sau đó nhấp vào Link để kết nối EAP với một Uplink AP.

Hình 14  Kết nối EAP với một Uplink AP

Qua Thiết Bị Di Động

Đăng nhập vào controller. Nhấn vào AP ở dưới cùng để xem danh sách EAP. Sau đó, nhấn vào EAP để áp dụng nó.

Nếu EAP có cài đặt mặc định ban đầu, hãy nhấn vào Adopt và sau đó nó sẽ tự động được kết nối với Uplink AP.

Hình 15         Áp dụng EAP trong Trạng thái chờ xử lý qua Thiết bị di động.

Nếu không, hãy cuộn xuống Connection, chạm vàoUplink (Wireless) và chọn một uplink AP trong danh sách để kết nối EAP với AP đã chọn.

Hình 16         Áp dụng EAP trong trạng thái bị cô lập thông qua thiết bị di động

 

FAQ Liên Quan

Tôi nên làm gì khi controller không phát hiện ra EAP?

Tôi nên làm gì nếu Omada Software Controller / OC200 không thể sử dụng Omada EAP?

Câu hỏi thường gặp về Mạng Mesh EAP

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.