Làm cách nào để truy cập thiết bị lưu trữ USB thông qua Router Wi-Fi (trường hợp 2)?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 06-20-2022 09:32:00 AM 114573
This Article Applies to: 

Cài đặt chia sẻ USB thay đổi tùy theo các model khác nhau. Nếu giao diện cài đặt USB trông khác trên router của bạn, có thể tham khảo

Làm cách nào để truy cập thiết bị lưu trữ USB thông qua Router Wi-Fi (trường hợp 1)?

 

Cắm thiết bị lưu trữ USB của bạn vào cổng USB của router, sau đó truy cập các tập tin được lưu trữ tại đó nội bộ hoặc từ xa.

Mẹo:

• Nếu thiết bị lưu trữ USB yêu cầu sử dụng nguồn điện ngoài đi kèm, hãy đảm bảo rằng nguồn điện bên ngoài đã được kết nối.

• Nếu bạn sử dụng ổ cứng USB, hãy đảm bảo hệ thống tập tin của nó là FAT32, exFat, NTFS hoặc HFS +.

• Trước khi bạn ngắt kết nối vật lý thiết bị USB khỏi router, hãy tháo thiết bị đó một cách an toàn để tránh làm hỏng dữ liệu: Advanced > USB Storage Device > Device Settings và nhấp vào Remove.

1. Truy cập http://tplinkwifi.net và đăng nhập bằng ID TP-Link của bạn hoặc mật mã bạn đặt cho router.

2. Đi tới Advanced > USB Sharing > USB Storage Device. Đảm bảo rằng ổ USB của bạn được phát hiện. Nếu không, hãy quét lại và thử một cổng USB khác.

3. Tùy chỉnh tên máy chủ hoặc giữ tên máy chủ mặc định.

Bật Network NeighborhoodFTP để truy cập nội bộ.

Bật FTP (Qua Internet) nếu bạn muốn truy cập từ xa vào USB. Không cần thay đổi số cổng trừ khi cần thiết.

Lưu ý: Nếu bạn không thể truy cập qua FTP, bạn có thể thử một trình duyệt khác vì một số trình duyệt không hỗ trợ FTP.

4. Chọn một thư mục cụ thể.

Trên phần Sharing Contents and Security. Nhấp vào nút để chỉ định các thư mục chia sẻ hoặc bật Share All Folders, sau đó nhấp vào Save.

5. Quyết định cách bạn chia sẻ thư mục.

Bật Access Authentication cho thiết bị USB của bạn để các máy khách mạng sẽ được yêu cầu nhập tên người dùng và mật mã khi truy cập đĩa USB.

Các tài khoản mặc định là quản trị viên và truy cập. Nhấp  để tùy chỉnh tên người dùng, mật mã và quyền truy cập.

Ghi chú:

Đối với người dùng Windows, không đặt tên người dùng chia sẻ giống với tên người dùng Windows. Nếu không, cơ chế thông tin xác thực của Windows có thể gây ra sự cố và bạn không thể truy cập vào ổ USB.

6. Truy cập thiết bị lưu trữ USB

Để truy cập nội bộ ổ USB

Đối với máy tính Windows

Phương pháp 1

Đi tới trình khám phá tập tin, nhập địa chỉ máy chủ \\tplinkwifi.net vào thanh địa chỉ, sau đó nhấn Enter.

Lưu ý: Các hoạt động trong các hệ điều hành khác nhau là tương tự. Ở đây chúng tôi lấy Windows 7 làm ví dụ.

Phương pháp 2

Mở Windows Explorer (hoặc truy cập Computer) và nhập địa chỉ máy chủ \\tplinkwifi.net hoặc ftp://tplinkwifi.net vào thanh địa chỉ, sau đó nhấn Enter.

Đối với Mac

1) Chọn Go > Connect to Server.

2) Nhập địa chỉ máy chủ smb://tplinkwifi.net

3) Nhấp Connect.

4) When prompted, select the Guest radio box. (If you have set up a username and a password to deny anonymous access to the USB disks, you should select the Registered User radio box.)

4) Khi được nhắc, hãy chọn ô radio Khách. (Nếu bạn đã cài đặt tên người dùng và mật mã để từ chối quyền truy cập ẩn danh vào đĩa USB, bạn nên chọn ô radio Người dùng đã đăng ký.)

Đối với máy tính bảng

Sử dụng ứng dụng bên thứ ba để quản lý tập tin mạng.

 

Để truy cập ổ USB từ xa

1) Mở Windows Explorer (hoặc truy cập Máy tính, chỉ dành cho người dùng Windows) hoặc mở trình duyệt web.

2) Nhập địa chỉ máy chủ vào thanh địa chỉ:

Nhập ftp: <địa chỉ IP WAN của bộ định tuyến>: <số cổng> (chẳng hạn như ftp://59.40.2.243:21). Nếu bạn đã chỉ định tên miền của router, bạn cũng có thể nhập ftp: <tên miền>: <số cổng> (chẳng hạn như ftp: // MyDomainName: 21)

 

3) Nhấn Enter trên bàn phím.

4) Truy cập bằng tên người dùng và mật mã bạn đã đặt.

Ghi chú:

1. Nếu ISP của bạn chỉ định địa chỉ IP WAN riêng (chẳng hạn như 192.168.x.x hoặc 10.x.x.x), bạn không thể sử dụng tính năng này vì địa chỉ riêng không được định tuyến trên Internet.

2. Nếu địa chỉ IP WAN của bạn không tĩnh, bạn nên cài đặt một tên miền (nhấp vào đây) cho router của mình.

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.