Tôi vẫn có thể sử dụng các tính năng của TP-Link HomeCare hoặc HomeCare sau khi chương trình miễn phí hết hạn?

Xử lý sự cố
Updated 02-21-2022 08:53:35 AM 107641
This Article Applies to: 

Thời hạn cấp phép miễn phí bắt đầu vào ngày router được cài đặt và kết nối với Internet.

 

Tính năng HomeCare™ do Trend Micro cung cấp trước đây đã thông báo rằng tính năng này chỉ có thời gian dùng thử miễn phí ba năm. Gần đây, thời gian dùng thử miễn phí của một số model đã lên đến ba năm. Sau các cuộc thảo luận nội bộ, chúng tôi quyết định cung cấp miễn phí chức năng HomeCare™ hiện có, không tính thêm phí cho người dùng. HomeCare™ hiện có chủ yếu bao gồm chống Vi-rút, Quyền kiểm soát của phụ huynh và Ưu tiên dịch vụ (Qos). TP-Link có quyền sửa đổi dịch vụ và tính năng bất kỳ lúc nào. Vui lòng tham khảo liên kết để biết thêm chi tiết.

 

Related FAQs

Looking for More

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.