TP-Link EAP / CAP MU-MIMO là gì?

Hỏi và đáp về giải thích tính năng hoặc các thông số kỹ thuật
Updated 05-26-2022 04:04:36 AM 62961
This Article Applies to: 

SU-MIMO là gì?

Hầu hết các router chỉ hỗ trợ SU-MIMO (Một người dùng - Nhiều đầu vào Nhiều đầu ra), có nghĩa là Wi-Fi của chúng chỉ có thể giao tiếp với một thiết bị tại một thời điểm. Với router SU-MIMO, mỗi thiết bị Wi-Fi cần đợi đến lượt gửi hoặc nhận dữ liệu từ Internet. Do đó, càng có nhiều thiết bị kết nối với Wi-Fi gia đình của bạn, nó càng di chuyển chậm hơn.

 

MU-MIMO là gì?

MU-MIMO, viết tắt của Nhiều người dùng - Nhiều đầu vào Nhiều đầu ra, là một trong những tính năng quan trọng nhất của 802.11ac Wave 2. Công nghệ MU-MIMO có thể cải thiện năng lực và hiệu quả mạng gia đình của bạn bằng cách cho phép Wi-Fi giao tiếp với nhiều thiết bị đồng thời . Điều này làm giảm thời gian mỗi thiết bị Wi-Fi phải chờ để gửi hoặc nhận dữ liệu từ Internet, do đó cải thiện trải nghiệm Wi-Fi tại nhà của bạn.

Ở đây chúng tôi lấy EAP225 V3 làm ví dụ. Với tính năng MU-MIMO được kích hoạt, Wi-Fi 5G của nó có thể giao tiếp với tối đa 2 thiết bị đồng thời, cải thiện tốc độ / dung lượng / hiệu quả Wi-Fi lên đến 2 lần (Wi-Fi 5G EAP225 V3 có 2 luồng).

Sản phẩm Wi-Fi TP-Link nào hỗ trợ MU-MIMO??

Hiện tại EAP225_V3, EAP225-Outdoor_V1, CAP1200_V1 hỗ trợ MU-MIMO và tính năng này được các sản phẩm EAP / CAP của chúng tôi bật theo mặc định.

Những thiết bị Wi-Fi nào có thể hoạt động với các sản phẩm TP-Link MU-MIMO?

Tất cả các thiết bị Wi-Fi đều có thể hoạt động với router MU-MIMO. Nhưng để có được sự cải tiến về Wi-Fi của công nghệ MU-MIMO, các thiết bị cũng nên hỗ trợ công nghệ MU-MIMO..

Với sự phát triển của công nghệ Wi-Fi, sẽ có nhiều thiết bị Wi-Fi hỗ trợ công nghệ MU-MIMO trong những năm tới.

Đối với MU-MIMO trên router TP-Link SOHO, vui lòng đọc:https://www.tp-link.com/MU-MIMO/

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.