TP-Link EAP / CAP MU-MIMO là gì?

Hỏi và đáp về giải thích tính năng hoặc các thông số kỹ thuật
Updated 05-26-2022 04:04:36 AM 89584
This Article Applies to: 

SU-MIMO là gì?

Hầu hết các router chỉ hỗ trợ SU-MIMO (Một người dùng - Nhiều đầu vào Nhiều đầu ra), có nghĩa là Wi-Fi của chúng chỉ có thể giao tiếp với một thiết bị tại một thời điểm. Với router SU-MIMO, mỗi thiết bị Wi-Fi cần đợi đến lượt gửi hoặc nhận dữ liệu từ Internet. Do đó, càng có nhiều thiết bị kết nối với Wi-Fi gia đình của bạn, nó càng di chuyển chậm hơn.

 

MU-MIMO là gì?

MU-MIMO, viết tắt của Nhiều người dùng - Nhiều đầu vào Nhiều đầu ra, là một trong những tính năng quan trọng nhất của 802.11ac Wave 2. Công nghệ MU-MIMO có thể cải thiện năng lực và hiệu quả mạng gia đình của bạn bằng cách cho phép Wi-Fi giao tiếp với nhiều thiết bị đồng thời . Điều này làm giảm thời gian mỗi thiết bị Wi-Fi phải chờ để gửi hoặc nhận dữ liệu từ Internet, do đó cải thiện trải nghiệm Wi-Fi tại nhà của bạn.

Ở đây chúng tôi lấy EAP225 V3 làm ví dụ. Với tính năng MU-MIMO được kích hoạt, Wi-Fi 5G của nó có thể giao tiếp với tối đa 2 thiết bị đồng thời, cải thiện tốc độ / dung lượng / hiệu quả Wi-Fi lên đến 2 lần (Wi-Fi 5G EAP225 V3 có 2 luồng).

Sản phẩm Wi-Fi TP-Link nào hỗ trợ MU-MIMO??

Hiện tại EAP225_V3, EAP225-Outdoor_V1, CAP1200_V1 hỗ trợ MU-MIMO và tính năng này được các sản phẩm EAP / CAP của chúng tôi bật theo mặc định.

Những thiết bị Wi-Fi nào có thể hoạt động với các sản phẩm TP-Link MU-MIMO?

Tất cả các thiết bị Wi-Fi đều có thể hoạt động với router MU-MIMO. Nhưng để có được sự cải tiến về Wi-Fi của công nghệ MU-MIMO, các thiết bị cũng nên hỗ trợ công nghệ MU-MIMO..

Với sự phát triển của công nghệ Wi-Fi, sẽ có nhiều thiết bị Wi-Fi hỗ trợ công nghệ MU-MIMO trong những năm tới.

Đối với MU-MIMO trên router TP-Link SOHO, vui lòng đọc:https://www.tp-link.com/MU-MIMO/

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.