EAP Beamforming TP-Link là gì?

Q&A of functional explanation or specification parameters
Updated 06-30-2021 13:34:18 PM 40732
This Article Applies to: 

Beamforming là một kỹ thuật xử lý tín hiệu. Nói một cách dễ hiểu, nó có thể xác định vị trí các thiết bị Wi-Fi và sau đó tăng cường tín hiệu theo hướng cụ thể từ AP đến máy khách.

Với ăng-ten đẳng hướng, AP phát tín hiệu Wi-Fi theo mọi hướng, có nghĩa là bất kể thiết bị Wi-Fi của bạn được đặt ở đâu, chúng đều nhận được tín hiệu với cường độ tương tự trong cùng một khoảng cách.

Với công nghệ Beamforming, AP sẽ định vị các thiết bị Wi-Fi và sau đó tăng cường tín hiệu theo hướng đó, mở rộng vùng phủ sóng Wi-Fi, giảm nhiễu sóng RF không cần thiết và tạo ra giao tiếp Wi-Fi mạnh hơn, nhanh hơn và đáng tin cậy hơn.

 

Lưu ý: Vui lòng kiểm tra Thông số kỹ thuật hoặc Datasheet của sản phẩm trên trang web chính thức của TP-Link để biết sản phẩm có hỗ trợ Beamforming hay không.

 

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.