EAP Beamforming TP-Link là gì?

Hỏi và đáp về giải thích tính năng hoặc các thông số kỹ thuật
Updated 06-30-2021 13:34:18 PM 103490
This Article Applies to: 

Beamforming là một kỹ thuật xử lý tín hiệu. Nói một cách dễ hiểu, nó có thể xác định vị trí các thiết bị Wi-Fi và sau đó tăng cường tín hiệu theo hướng cụ thể từ AP đến máy khách.

Với ăng-ten đẳng hướng, AP phát tín hiệu Wi-Fi theo mọi hướng, có nghĩa là bất kể thiết bị Wi-Fi của bạn được đặt ở đâu, chúng đều nhận được tín hiệu với cường độ tương tự trong cùng một khoảng cách.

Với công nghệ Beamforming, AP sẽ định vị các thiết bị Wi-Fi và sau đó tăng cường tín hiệu theo hướng đó, mở rộng vùng phủ sóng Wi-Fi, giảm nhiễu sóng RF không cần thiết và tạo ra giao tiếp Wi-Fi mạnh hơn, nhanh hơn và đáng tin cậy hơn.

 

Lưu ý: Vui lòng kiểm tra Thông số kỹ thuật hoặc Datasheet của sản phẩm trên trang web chính thức của TP-Link để biết sản phẩm có hỗ trợ Beamforming hay không.

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.