Làm thế nào để định cấu hình cân bằng tải trên Omada Controller?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 03-21-2022 09:15:42 AM 103706
This Article Applies to: 

Cân bằng tải là để tránh một EAP duy nhất có máy khách quá tải trong khi các EAP khác không hoạt động. Trong cấu trúc liên kết bên dưới, chúng ta có một EAP, do sự phân bố ngẫu nhiên của các máy khách không dây, có thể có quá nhiều máy khách được kết nối với EAP này. Tại thời điểm này, chúng tôi muốn “Cân bằng” và “Hướng dẫn” các máy khách tín hiệu yếu hơn kết nối với các EAP khác.

https://static.tp-link.com/image001_1518511361028j.png

Tài liệu này sẽ giới thiệu cách cấu hình tính năng cân bằng tải trên Omada Controller.

Dựa trên cấu trúc liên kết ở trên: chúng ta có thể thấy rằng

  1. Một ứng dụng khách mới được thêm vào đang cố gắng kết nối với EAP A.
  2. EAP A gần như quá tải với 20 máy khách được kết nối, trong khi EAP B không hoạt động với chỉ 3 máy khách được kết nối.
  3. Tại thời điểm này, chúng tôi muốn máy khách có tín hiệu yếu hơn kết nối với EAP B.

 

Dưới đây là các phương pháp cấu hình của tính năng Cân bằng tải trên Controller EAP / Omada TP-Link:

Đối với controller V3 :

Vào Access Points. Chọn một trong các EAP mà bạn muốn bật Cân bằng tải. Sau đó chọnConfiguration->Load Balance->Enable máy khách được liên kết tối đa, Ngưỡng RSSI và nhấp vào Apply.

Bạn có thể đặt riêng tính năng Cân bằng tải trong sóng 2.4G và 5G riêng biệt.

https://static.tp-link.com/image002_1518511371017x.jpg

 

Đối với controller V4:

Vào Devices----APs. Chọn một trong các EAP mà bạn muốn bật Cân bằng tải. Sau đó chọn Config -> Advanced -> Load Balance -> Enable máy khách được liên kết tối đa, Ngưỡng RSSI và nhấp vào Apply.

Bạn có thể đặt riêng tính năng Cân bằng tải trong sóng 2.4G và 5G riêng biệt.

 

Giải thích:

  1. Ngưỡng (Threshold) có nghĩa là “số lượng máy khách tối đa cho mỗi EAP” trước khi tính năng Cân bằng tải được kích hoạt. Trong trường hợp này, chúng tôi đặt nó là “20”, có nghĩa là mỗi EAP có thể có tối đa 20 máy khách trước khi tính năng Cân bằng tải được kích hoạt. Ở đây EAP A đã đạt đến giới hạn này (20 máy khách). Nói cách khác, EAP A đã có các máy khách quá tải nên tính năng Cân bằng tải có thể hiệu quả để ngắt kết nối các máy khách có tín hiệu yếu hơn. Sau đó, những máy khách đó sẽ kết nối với một EAP khác.

Ngưỡng RSSI (RSSI Threshold): Bật tính năng này và nhập ngưỡng RSSI (Chỉ báo cường độ tín hiệu đã nhận). Khi tín hiệu của máy khách yếu hơn Ngưỡng RSSI bạn đã đặt, máy khách sẽ bị ngắt kết nối khỏi EAP

 

Bài viết liên quan:

Làm thế nào để định Band Steering trên Controller Omada TP-Link?

Chuyển vùng nhanh (Fast Roaming) của các sản phẩm Wi-Fi dành cho doanh nghiệp của TP-Link là gì?

Airtime Fairness EAP/CAP TP-Link là gì?

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.