Cách reset cứng để TP-Link Wireless Access Point về mặc định của nhà sản xuất

User Application Requirement
Updated 01-20-2017 04:24:08 AM
This Article Applies to: 

Lưu ý : Việc reset cứng sẽ xóa hết các thiết lập và thiết bị sẽ được chuyển về mặc định ban đầu của nhà sản xuất. Bạn có thể tiến hành cài đặt lại cho thiết bị hoặc thực hiện khôi phục cài đặt trước đó nếu như bạn đã sao lưu cài đặt.

Trực tiếp nhấn và giữ phím reset ở phía sau bảng điều khiển trong khoảng 10~15 giây khi thiết bị đang chạy, sau đó bỏ tay ra khỏi nút reset, thiết bị sẽ reset và tự khởi động lại

Lưu ý :

1. Hãy chắc chắn là thiết bị đã được bật nguồn trước khi thiết bị hoàn thành khởi động

2. Sau khi reset phần cứng, địa chỉ IP của thiết bị nên đổi về mặc định 192.168.1.1 hoặc 192.168.1.254 và thông tin của username, password cũng đặt là admin cho cả 2 luôn

3. Bạn phải chắc chắn địa chỉ IP của máy tính nằm trong phạm vi với thiết bị, điều đó có nghĩa là máy tính của bạn phải có địa chỉ IP dạng 192.168.1.X(X trong khoảng 2~253) và subnetmask là 255.255.255.0, default gateway là 192.168.1.1 và là địa chỉ IP của thiết bị

Phụ Lục

Các thiết bị với phiên bản phần cứng riêng biệt và phiên bản firmware trong danh sách dưới đây thì có thể reset theo phương án 1, ngoài ra, các phần cứng, phiên bản firmware khác thì có thể reset bằng phương án 2

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States (English)?

Check products and services for your region.