Làm thế nào để cấu hình Wireless Access Point hoạt động theo chế độ Bridge Point to Point

User Application Requirement
Updated 07-28-2012 10:52:25 AM
This Article Applies to: 
TL-WA854RE , TL-WA730RE , TL-WA830RE

Định nghĩa : Trong mạng Wi-Fi, chế độ Bridge cho phép 2 hay nhiều Wireless Access Point (APs) giao tiếp với nhau nhằm mục đích tạo liên kết giữa các mạng LAN

Một số Wireless Bridge chỉ hỗ trợ kiểu kết nối Point-to-Point tới các AP khác. Một vài Wireless Bridge còn lại hỗ trợ kiểu kết nối Point-to-MultiPoint. Đây là bài viết hướng dẫn về cách cài đặt cho AP hoạt động ở chệ độ Bridge Point-to-Point

Lưu ý :

1.    Bạn cần cấu hình 2 con Wireless Access Point (TL-WA501G/TL-WA601G) ở chế độ Bridge theo các bước dưới đây, với mục đích thiết lập cho nó hoạt động ở chế độ Bridge trên một mạng không dây

2.    Bước khi cấu hình, hãy kiểm tra và ghi lại địa chỉ MAC của Access Points

Ở mặt dưới của thiết bị, có dán nhãn mô tả các thông tin trong đó gồm cả địa chỉ MAC


Cấu hình Access Point (TL-WA501G/TL-WA601G)

Bước 1 : Kết nối máy tính tới TL-WA501G/TL-WA601G và đăng nhập vào trình quản lý trên Web với địa chỉ IP mặc định là 192.168.1.1

Nếu bạn không thể làm được điều này thì vui lòng tham khảo bài viết Làm thế nào để đăng nhập vào tiện ích Web-Based của TL-WA501G/TL-WA601G

Bước 2 : Thay đổi địa chỉ IP LAN của TL-WA501G/TL-WA601G để tránh sự xung đột IP nếu cần thiết. Vui lòng tham khảo bài Làm thế nào để thay đổi địa chỉ IP của TL-WA501G/TL-WA601G để biết thêm thông tin

Sau khi thay đổi địa chỉ IP trên Access Point, bạn phải đăng nhập bằng địa chỉ IP mới này và xin lưu ý rằng, địa chỉ IP của 2 con Access Point không được trùng nhau

Bước 3 : Cấu hình TL-WA501G/TL-WA601G thành chế độ Bridge Point-to-Point

1.    Click Wireless-->Wireless Mode, chọn Bridge (Point to Point), Nhập địa chỉ MAC của con Access Point kia vào khung MAC of AP

Lưu ý : Giữa 2 số cách nhau bằng ký tự '-' và nhập chính xác địa chỉ MAC của Access Point mà bạn muốn kết nối tới nó trong khung MAC of AP nếu không, kết nối sẽ không thể được thiết lập

2.    Sau khi cấu hình xong, click Reboot và bấm Save để lưu lại, Các thiết lập sẽ có hiệu lựu sau khi khởi động lại

Sau khi làm xong các công đoạn trên cho cả 2 con Access Point (TL-WA501G/TL-WA601G), chế độ Bridge dựa trên kết nối không dây sẽ được thiết lập thành công


Thông Tin Bổ Sung :

Có một lựa chọn được gọi là With AP Mode trong trang thiết lập khi nãy, nếu bạn Enable nó lên thì các Access Point (TL-WA501G/TL-WA601G) cũng có thể hoạt động ở chế độ AP trong khi vẫn được cấu hình hoạt động ở chế độ Bridge (cùng lúc 2 chế độ). Điều này có nghĩa là bạn có thể kết nối tới Access Point này khi mà nó vẫn ở chế độ Bridge

Và ngược lại nếu như bạn không Enable, thì bạn không thể kết nối Access Point đó trong lúc nó đang ở chế độ Bridge

 

Các bài viêt liên quan :

Làm thế nào để đăng nhập vào tiện ích Web-Based của TL-WA501G/TL-WA601G

Làm thế nào để thay đổi địa chỉ IP của TL-WA501G/TL-WA601G

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.