Làm sao để giới hạn phiên làm việc (Session) trên router TP-Link

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-05-2012 10:26:04 AM 232866
This Article Applies to: 

Phiên làm việc là gì?

Trong khoa học máy tính, đặc biệt là bên Mạng, phiên làm việc là một hình thức trao đổi thông tin tương tác,

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.