Làm thế nào để cấu hình MAC Filtering Router TP-Link

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-26-2012 12:13:45 PM 411227
This Article Applies to: 

 Nếu bạn muốn giới hạn các máy tính truy cập Internet thông qua router, bạn có thể thiết lập MAC Feltering.

Bước 1: Bạn nên biết địa chỉ MAC của máy tính mà bạn cho phép truy cập dữ liệu Internet. Bạn có thể kiểm tra máy tính của bạn với command prompt.

(1) Click  Start -->Run, đánh cmd Enter.

(2) Đánh ipconfig /all trong window prompt, nhấn Enter, nó sẽ hiển thị địa chỉ MAC và một số thông tin khác của máy tính.

 

Bước 2  Mở trình duyệt web và đánh địa chỉ IP của router(mặc định là 192.168.1.1) và Enter

Bước 3:Điền username và password cho cả hai là admin

Bước 4: Click chọn Security-->Firewall bên góc trái trình duyệt.

Bước 5: Chọn Enable Firewall(the feneral firewall swich), và chọn Enable MAC Filtering.  Nếu bạn chỉ cho phép một số máy tính truy cập internet, vui lòng chọn Allow these PCs with enable rules to access  the internet. Sau đó máy tính có địa chỉ MAC được thiết lập ở rules sẽ truy cập được dữ liệu Internet.Mặt khác chọn Deny these PCs with enabled rules to access the internet.

Bước 6: Chọn Save để lưu quá trình cài đặt.

Bước 7: Click Security --> MAC Filtering trên góc trái của trang.

Bước 8: Click chọn Add New để sửa rule.

Bước 9: Đánh địa chỉ MAC của máy tính bạn cho phép truy cập dữ liệu Internet  trong phần MAC Address. Thiết lập Status như Enable.

Bước 10: Click Save để lưu quá trình cài đặt.

Sau đó máy tính đó địa chỉ MAC được thiết lập sẽ truy cập được Internet thông qua router.

Nếu bạn muốn một số máy tính khác có thể truy cập Internet, vui long Click Add New từ add new rules. Chú ý một rule thiết lập một địa chỉ MAC.

Thích hợp cho: TL-R470T + V2, TL-R480T + V5, TL-ER5120, TL-ER6120

Bước 1: Mở trình duyệt web và gõ địa chỉ IP của router (mặc định là 192.168.0.1) vào thanh địa chỉ và sau đó Nhấn Enter.

 Bước 2:  Nhập username và password trong trang đăng nhập,username và password  mặc định là admin.

Bước 3: Click vào Firewall-> Mac Filtering ở phía bên trái

Bước 4: Nhập địa chỉ MAC của máy tính trong thanh địa chỉ MAC

Bước 5:  Click Add

Bước 6 : Nếu bạn muốn cho phép cụ thể các máy tính truy cập dữ liệu Internet click chọn  Permit MAC Addresses listed below and deny the rest, mặc khác chọn Deny MAC Addresses listed below and permit the rest.

Bước 7: Chọn Enable MAC Filtering và sau đó click vào Save.

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.