Làm thế nào để cài đặt QoS trên router Wi-Fi(logo mới)?

Configuration Guide
Updated 07-27-2017 03:28:45 AM
This Article Applies to: 

Phần 1: Ưu tiên lưu lượng truy cập interner với QoS

Qos( Chất lượng dịch vụ) được thiết kế để bảo đảm hoạt động hiệu quả của mạng khi mạng gặp tình trạng quá tải hoặc tắc nghẽn.

Yêu cấu:

Chỉ định mức độ ưu tiên cho một số thiết bị hoặc ứng dụng.

For example, Tôi có một số thiết bị đã kết nối mạng đến mạng không dây của tôi.Tôi muốn đặt một tốc độ trung gian trên internet cho điện thoại của tôi.

1.Kích hoạt QoS và đặt phân bổ băng thông

1) Vào giao diện web của router.Nếu bạn không biết làm như thế nào, vui lòng tham khảo:

a.How to log in to the web-based interface of Wi-Fi Routers (new logo)?

b.How to log in to the web-based interface of Wi-Fi Routers (new logo)?

2)Vào Advanced > QoS > Settings.

3)Chọn Enable QoS.

4)Nhập vào băng thông tải lên và tải xuống tối đa được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.1Mbps bằng với 1000Kbps.

5)Nhấn Advanced và kéo thanh cuộn để đặt tỷ lệ băng thông.

6)Nhấn Save

2.Thêm quy tắc QoS ưu tiên trung bình cho điện thoại.

1)Chọn By Device và sau đó nhấn View Existing Devices.

2)Chọn thiết bị tương ứng từ danh sách 

3)Nhấn OK

3.Tham khảo các bước trên để áp dụng cho các quy tắc QoS khác nếu có.

Lưu ý:

Nếu bạn muốn xóa quy tắc Qos ,nhấn  để loại bỏ các quy tắc từ danh sách.

Đã xong! Bây giờ QoS được thực hiện để ưu tiên lưu lượng internet.

Phần 2:Cập nhật cơ sở dữ liệu

Chức năng này có thể giúp thêm hoặc cập nhật  các ứng dụng mà router hỗ trợ.Nếu các ứng dụng bạn cần không nằm trong danh sách trong danh sách ứng dụng,bạn có thể thử tải phiên bản mới và cập nhật dữ liệu.Các phiên bản cơ sỡ dữ liệu mới được đăng tại  www.tp-link.com và có thể được tải miễn phí.

1.Tải cơ sỡ dữ liệu QoS mới nhất từ trang web của chúng tôi Download the latest QoS database from our website www.tp-link.com.

2.Đăng nhập vào giao diện web cơ bản của router.Nếu bạn không biết cách làm thế nào , vui lòng tham khảo 

a. How to log in to the web-based interface of Wi-Fi Routers (new logo)?

b. How to log in to the web-based interface of Wi-Fi Routers (new logo)?

3.Vào  Advanced > QoS Database. Nhấn vào Browse để chọn tệp cập nhật cơ sỡ dữ liệu,và sau đó nhấn Upgrade. Đợi cho đén khi cập nhật hoàn tất và không dừng hoạt động suốt quá trình.

Để biết thêm chi tiết của mỗi chức năng và việc cài đặt vui lòng vào Download Center để tải các hướng dẫn sản phẩm của bạn.

 

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.