Làm thế nào để đăng nhập vào giao diện web của Router Wi-Fi (logo mới)?

Configuration Guide
Updated 07-24-2017 05:01:53 AM
This Article Applies to: 

Với một tiện ích dựa trên Web, bạn có thể dễ dàng cấu hình và quản lý bộ định tuyến. Tiện ích dựa trên web có thể được sử dụng trên bất kỳ hệ điều hành Windows, Macintosh hoặc UNIX nào với một trình duyệt Web, chẳng hạn như Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox hoặc Apple Safari. Nó là một trang web nội bộ tích hợp mà không yêu cầu truy cập internet. Tuy nhiên thiết bị của bạn cần phải được  kết nối với bộ định tuyến. Kết nối này có thể có dây hoặc không dây.

Lưu ý: Phiên bản trình duyệt web không đủ chức năng có thể gây ra sự cố về tính tương thích với tiện ích dựa trên web (trang quản lý) của thiết bị, chẳng hạn như không thể đăng nhập vào giao diện, hiển thị các tính năng không đầy đủ vv

Làm theo các bước dưới đây để đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn.

1. Thiết lập giao thức TCP / IP được lấy trong địa chỉ IP tự động trên máy tính của bạn.

2. Truy cập địa chỉ http://tplinkwifi.net, và đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu bạn đặt cho bộ định tuyến. Mặc định là admin cho cả username và password. Nếu bạn quên mật khẩu hãy reset bộ định tuyến về mặc định ban đầu bằng cách nhấn vào nút reset trên bộ định tuyến

Tìm hiểu thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình, vui lòng truy cập Download Center để tải về hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.