Tôi có thể đặt giới hạn thời gian cho trẻ em trực tuyến không?

Hỗ trợ thêm
Updated 09-06-2021 09:55:36 AM 39635
This Article Applies to: 

Có. Sử dụng Quyền Kiểm Soát Của Phụ Huynh để đặt giới hạn thời gian hàng ngày trên tổng thời gian trẻ dùng để trực tuyến mỗi ngày. Thêm vào đó, bạn có thể dừng truy cập giữa thời gian cụ thể. Ví dụ, bạn có thể dừng thời gian truy cập internet của trẻ trên thiết bị của chúng khi chúng làm bài tập về nhà hoặc sau khi đi ngủ.

Looking for More

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.