Tôi nên làm gì nếu tôi không thể quản lý từ xa mạng Deco của mình?

Khi bạn cài đặt
Updated 03-18-2022 09:26:25 AM 35164
This Article Applies to: 

1)Chúng tôi không thể tìm thấy Deco.

Nếu bạn không thể tìm thấy mạng Deco của mình và bạn đang đi vắng, vui lòng yêu cầu một thành viên trong gia đình đảm bảo rằng Deco đã được bật nguồn và kết nối với modem (nếu có) đúng cách qua cáp Ethernet. Các đèn LED sẽ sáng. Nếu không, hãy tắt nguồn và sau đó bật nguồn modem cáp của bạn để thiết lập lại kết nối internet của bạn. Nếu cách đó không hiệu quả, hãy khởi động lại Deco chính của bạn.

2)Đã xảy ra lỗi với thiết bị không dây của bạn.

Xác minh rằng thiết bị di động của bạn được kết nối với internet. Nếu internet không khả dụng, hãy đi tới Cài đặt trên thiết bị không dây của bạn và kết nối với internet bằng dữ liệu di động hoặc kết nối Wi-Fi.

Looking for More

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.