Làm cách nào để mở port trên Router TP-Link của bạn

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-06-2012 10:53:56 AM 1007847
This Article Applies to: 

 Bước 1: Mở trình duyệt web lên và đánh địa chỉ IP của router (mặc định 192.168.1.1)  và sau đó Enter.

Bước 2: Đăng nhập username và password vào trang đăng nhập được mặc định cà 2 là admin

Bước 3: Click chọn Forwarding -->Virtual Server  trên bên góc trái  và sau đó Click chọn Add New.

Bước 4: Đánh vào Service Port  loại mà bạn muốn mở và địa chỉ IP của máy tính của bạn, Chọn Protocol  TCP,UDP hoặc ALL

Thay đổi StatusEnable 

Bước 5: Click nút Save để quá trình cài đặt.

Chú ý: Nếu bạn mở Port 80 cho Web server cho máy tính bạn, Management port của router sẽ đổi là 8080, bạn cần đánh dạng http://192.168.1.1:8080 để kết nối với router.

Các bài viết liên quan:

Làm cách nào mở port trên Router TP-Link cho  Xbox Live

Thích hợp cho:L-R470T+ V2, TL-R480T+ V5, TL-ER5120, TL-ER6120

Bước 1: Mở trình duyệt web và đánh địa chỉ Ip của router được mặc định là: 192.168.1.1 lên thanh địa chỉ và sau đó Enter.

Bước 2: Đăng nhập username và password được mặc định cả hai là admin.

Bước 3: Click Advanced-->NAT-->Virtual Server bên góc trái trình duyệt.

Bước 4: Điền Name, External port Internal port loại mà bạn muốn mở, chọn Protocol , điền Internal Server IP address và Click chọn Activate.

Bước 5: Click  chọn Add

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.