Hướng dẫn khắc phục sự cố của SFP / Media Converter

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 10-24-2022 08:31:47 AM 193241
This Article Applies to: 

SFP / Media Converter được thiết kế để dễ dàng sử dụng cho việc truyền dẫn cáp quang. Khi kết nối không hoạt động như mong đợi sau khi chúng tôi thiết lập theo Hướng dẫn cài đặt, chúng tôi cần thực hiện một số khắc phục sự cố. Việc kiểm tra bao gồm nhưng không giới hạn ở ba khía cạnh sau:

 1. Kiểm tra cơ bản: Trạng thái đèn LED; cáp quang / Ethernet phù hợp; độ dài sóng và chế độ (đa / đơn); tốc độ, và v.v.
 2. Kiểm tra kết nối: sự phù hợp của Rx & Tx; tia laser đỏ của các thiết bị đa chế độ.
 3. Switch Hardware: chế độ (Tự động / Thủ công) của Media Converter; tính năng LFP, và v.v.

 

Môi Trường Áp Dụng

Với các sản phẩm fiber TP-Link của chúng tôi, chúng tôi thường có ba loại môi trường áp dụng sau:

1. SFP <----> SFP

2. SFP <----> Media Converter

3. Media Converter <----> Media Converter

 

Hướng dẫn xử lý sự cố

 

1. Trong trường hợp áp dụng 1, hãy cắm các mô-đun SFP phù hợp vào các khe cắm SFP và sau đó kết nối chúng với sợi quang thích hợp, khi đó kết nối sẽ ổn.

 Q1: Tại sao đèn LED của khe cắm SFP không sáng sau khi cắm mô-đun SFP?

 Trạng thái của đèn LED không có bất kỳ thay đổi nào khi chúng tôi chỉ cắm mô-đun SFP. Chỉ khi tất cả kết nối đều OK, đèn LED của các cổng mới có thể bật sáng.

 

 Q2: Làm cách nào để biết cổng RX & TX của mô-đun SFP?

Trên mô-đun SFP, bạn có thể thấy hai hình tam giác như được lưu ý trong hình dưới đây, cực hướng ra bên ngoài có nghĩa là cổng Tx (Truyền) trong khi cực hướng vào bên trong có nghĩa là cổng Rx (Nhận). Khi chúng tôi kết nối các SFP, chúng ta cần đảm bảo rằng Tx và Rx được khớp ở cả hai phía, có nghĩa là Tx <--> Rx, Rx <--> Tx.

 

 Q3: Làm cách nào để đánh giá mô-đun SFP đang hoạt động với switch?

Đối với mô-đun SFP đa chế độ, vì độ dài sóng của đa chế độ trong phạm vi ánh sáng nhìn thấy, chúng ta có thể nhìn thấy tia laser màu đỏ từ cổng Tx khi cắm mô-đun SFP vào khe cắm SFP. Và khi chúng ta cắm sợi quang, chúng ta cũng có thể nhìn thấy tia laser màu đỏ từ đầu sợi quang kết nối với cổng Tx. Nhưng đối với các thiết bị đơn mô-đun, chúng ta không thể thấy hiện tượng như vậy vì độ dài sóng của chế độ đơn nằm ngoài phạm vi của ánh sáng nhìn thấy.

 

 Q4: Tôi có thể làm gì nếu đèn LED tắt sau khi kết nối?

 1) Đối với mô-đun SFP đa chế độ, chúng tôi có thể kiểm tra tia laser màu đỏ ở cả hai mặt như chúng tôi đã giải thích ở trên; đối với mô-đun SFP một chế độ, bạn có thể kiểm tra bằng cách sử dụng một số Máy kiểm tra cáp quang chuyên nghiệp.

 • Nếu không có tia laser màu đỏ từ cổng Tx của mô-đun SFP khi nó được cắm vào khe SFP, mô-đun SFP hoặc khe SFP có thể bị hỏng, nên thay đổi mô-đun SFP hoặc khe cắm SFP để kiểm tra.
 • Nếu chúng ta có thể nhìn thấy tia laser màu đỏ từ cổng Tx của mô-đun SFP, nhưng không có tia laser màu đỏ từ đầu sợi kết nối với cổng Tx, đó có thể là lỗi của sợi quang, chúng ta có thể thử một sợi quang khác.                                                                                                                   

 2) Đối với cả mô-đun SFP đa chế độ và đơn chế độ, chúng tôi cũng cần kiểm tra các điểm sau:

 • Kiểm tra xem Tx và Rx có khớp nhau hay không như đã giải thích ở trên.
 • Kiểm tra xem kích thước (9 / 125um, v.v.), chế độ (đơn / đa), chiều dài của sợi quang có đáp ứng yêu cầu của mô-đun SFP hay không.
 • Kiểm tra xem tốc độ của cổng SFP có khớp với mô-đun SFP hay không. Ví dụ, mô-đun Gigabit SFP chỉ có thể hoạt động với cổng SFP 1000Mbps.

 

2. Trong trường hợp ứng dụng 2, kết nối cổng Ethernet với cổng của switch hoặc các thiết bị Ethernet khác bằng cáp Ethernet, sau đó kết nối cổng cáp quang với mô-đun SFP hoặc các thiết bị sợi quang khác bằng sợi thích hợp.

Q1:Tôi có thể làm gì nếu TP LINK không được bật khi cổng Ethernet được kết nối?

Khi cổng Ethernet của Media Converter được kết nối, đèn LED TP LINK sẽ sáng, như thể hiện trong hình bên dưới. Ở đây chúng tôi lấy MC210CS làm ví dụ.

682788343898197751.jpg

Nếu cổng TP LINK vẫn tắt khi cổng Ethernet được kết nối, chúng tôi cần kiểm tra:

 • Nếu tốc độ của các cổng Ethernet của Media Converter và thiết bị mà nó kết nối khớp với nhau. Đối với Gigabit Ethernet Media Converter chỉ hỗ trợ 1000BASE-T, nó chỉ có thể hoạt động với cổng Ethernet 1000BASE-T; Đối với các Gigabit Ethernet Media Converter khác hỗ trợ 10/100 / 1000Base-TX, cổng này hỗ trợ tự động thương lượng, vì vậy nó có thể hoạt động với 10/100 / 1000Base-TX cho cổng và tự động thương lượng tốc độ và duplex tự động. Và đối với Fast Ethernet Media Converter, tương tự, cổng 10 / 100Base-TX của nó hỗ trợ tự động đàm phán, có nghĩa là nó có thể hoạt động với cổng 10 / 100Base-TX và tự động đàm phán tốc độ và duplex tự động.

 • Đối với Fast Ethernet Media Converter, chúng ta cần đảm bảo rằng tính năng LFP đã tắt. Để biết thêm thông tin về LFP, vui lòng tham khảo Q5.
 • Chúng ta nên sử dụng cáp Cat5 trở lên và chiều dài không được dài hơn 100m.
 • Bạn nên thay đổi cáp hoặc cổng để kiểm tra.

 

Q2: Tôi có thể làm gì nếu đèn TP-Link FX không sáng sau khi kết nối các cổng cáp quang?

Sau khi các cổng FX cũng được kết nối, đèn LED FX LINK sẽ sáng như thể hiện trong hình bên dưới và đèn TP RX sẽ nhấp nháy khi có truyền dữ liệu.

http://product.tp-link.net/data/attachment/forum/201605/07/17335057nei1ss3cu0c1n6.jpg

Cách khắc phục sự cố trong phần này giống như môi trường áp dụng 1, và bạn có thể tham khảo Q3 & Q4 trong môi trường áp dụng 1 để được trợ giúp.

 

Q3: Công dụng của switch hardware trên Media Converter là gì?

Ở mặt sau của Media Converter, có một số switch hardware. Đối với Gigabit Ethernet Media Converter, nó chỉ có swtich Tự động / Bắt buộc; và đối với Fast Ethernet Media Converter, nó có nhiều switch phức tạp hơn như trong các hình bên dưới:

                          

Gigabit Ethernet Media Converter                    

Đối với Gigabit Ethernet Media Converter:

 • Force: cổng FX hoạt động ở chế độ bắt buộc
 • AUTO: cổng FX hoạt động như chế độ tự động

Fast Ethernet Media Converter

Đối với Fast Ethernet Media Converter:

 • TP_AUTO: cổng TP hoạt động ở Chế độ đàm phán tự động
 • TP_DIS: cổng TP hoạt động ở Chế độ thủ công
 • TP_100M: cổng TP hoạt động ở tốc độ 100Mbps
 • TP_10M: cổng TP hoạt động ở tốc độ 10Mbps
 • TP_FDX: cổng TP hoạt động ở chế độ full duplex
 • TP_HDX: cổng TP hoạt động ở chế độ half duplex
 • LFP_OFF: tính năng LFP đang tắt
 • LFP_ON: tính năng LFP đang bật.

 

Q4: làm cách nào để chọn chế độ Bắt buộc hoặc Tự động?

Khi mộtMedia Converter được kết nối với mô-đun SFP hoặc các thiết bị sợi quang khác, đó là chế độ Tự động trong khi hai Media Converter kết nối ngược lại, bạn nên sử dụng chế độ Bắt Buộc, nhưng khi khắc phục sự cố, chúng ta có thể thử cả hai.

Lưu ý: chế độ đã thay đổi của Media Converter có hiệu lực sau chu kỳ nguồn.

 

Q5: LFP là gì?

Fast Ethernet Media Converter có một tính năng được gọi là Link Fault Pass Through ,. Để biết thêm thông tin về Tính năng chuyển qua lỗi liên kết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng để được trợ giúp.

 

3. Đối với môi trường áp dụng 3, nó có hiện tượng gần như giống nhau về trạng thái đèn LED và cách khắc phục sự cố như đã giải thích ở trên, vui lòng tham khảo các bước trong môi trường áp dụng 1 2 để được trợ giúp.

 

Lưu ý:

 1. Đối với Media Converter, chúng ta nên bật nó lên sau khi cài đặt kết nối.
 2. Đối với mô-đun SFP như TL-SM321A / B hỗ trợ WDM (Ghép kênh phân chia theo bước sóng), chúng phải hoạt động cùng nhau.
 3. Đối với TL-MC220L, nó có một cổng 1000BASE-T và một cổng 1000BASE-TX SFP, độ dài sóng, khoảng cách truyền và chế độ (đơn / đa) của nó phụ thuộc vào mô-đun SFP được cắm vào.

 

FAQ: TP-Link SFP / Media Converter / Switch có thể hoạt động với các thiết bị của nhà cung cấp khác không?

 1. Tất cả TP-Link SFP, Media Converter, Switch đều có thể hoạt động cùng nhau.
 2. SFP //Media Converter/Switch của chúng tôi phù hợp với tiêu chuẩn ngành và không có bất kỳ mã phát hiện nào hoặc bất kỳ cơ chế phát hiện nào khác, nhưng một số nhà cung cấp khác có thể giới hạn mô hình của họ chỉ hợp tác với thiết bị của họ. Nếu bạn muốn sử dụng SFP /Media Converter/Switch của chúng tôi với một số thiết bị của nhà cung cấp khác cùng nhau, vui lòng liên hệ với người hỗ trợ của họ để kiểm tra xem có bất kỳ thiết kế phát hiện nào không hoặc có thể hợp tác với switch của nhà cung cấp khác.

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập ​Trung tâm tải xuống để tải về hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.