3G/4G USB Modem Compatibility List for TL-MR3420

 

 

Lưu ý :

1.      Đầu tiên xin vui lòng “chọn vị trí” từ danh sách thả xuống và tham khảo thông tin về nhà cung cấp dịch vụ Internet tại địa phương và thông tin về modem USB 3G;

2.      Nếu quốc gia của bạn không có trong danh sách, vui lòng chọn tùy chọn “Vị trí khác” ,chỉ mang tính chất tham khảo.  
Xin lưu ý, do việc cập nhập firmware hoặc thay đổi rất nhiều thông số của các nhà cung cấp dịch vụ Internet 3G, có một số modem 3G trong danh sach “Vị trí khác” có thể sẽ không tương thích với router của chúng tôi .

3.      Nếu modem USB 3G có trong danh sách nhưng router không thể nhận dạng, vui lòng tham khảo các bước sau đây:

o     Tải và cập nhập firmware mới nhất cho router, do firmware mới luôn tương thích với nhiều modem USB 3G hơn và luôn có sẵn ở trang web của chúng tôi.

o     Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, vui lòng truy cập mục   3G Modem Bin File Center  để kiểm tra có tập tin bin cho modem USB 3G của bạn hay không.

o     Nếu modem USB 3G của bạn cuối cùng cũng không thể được router nhận dạng, xin vui lòng liên hệ các kỹ sư hỗ trợ của chúng tôi.

4.      Nếu bạn phát hiện được một Modem 3G không có trong danh sách nhưng tương thích với router 3G của chúng tôi, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi , sự giúp đỡ của bạn rất có giá trị cho các khách hàng khác.

 

Vietnam
Sản phẩm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Internet Số Model Nhãn Hiệu Notes
TL-MR3420 V1 MobiFone E303s-1 HUAWEI
TL-MR3420 V1 Vinaphone MF190 ZTE
TL-MR3420 V1 Viettel E173Eu-1 HUAWEI
TL-MR3420 V1 Viettel MF190S ZTE
TL-MR3420 V2 MobiFone E303s-1 HUAWEI
TL-MR3420 V2 Vinaphone MF190 ZTE
TL-MR3420 V2 Viettel E173Eu-1 HUAWEI
TL-MR3420 V2 Viettel MF190S ZTE
TL-MR3420 V3 MobiFone E303s-1 HUAWEI
TL-MR3420 V3 Vinaphone MF190 ZTE
TL-MR3420 V3 Viettel E173Eu-1 HUAWEI
TL-MR3420 V3 Viettel MF190S ZTE
TL-MR3420 V5 Viettel MS190F ZTE
TL-MR3420 V5 Viettel E173Eu-1 HUAWEI