Thiết Bị Omada Mesh

Omada Mesh cho phép kết nối không dây giữa các AP trong phạm vi mở rộng mà không cần thêm cáp, giúp việc triển khai không dây linh hoạt và thuận tiện hơn.

Lưu ý: Các sản phẩm được đánh dấu "Planned" yêu cầu cập nhật firmware tiếp theo và không được đảm bảo. Danh sách thiết bị tương thích sẽ được cập nhật thường xuyên và TP-Link có quyền sửa đổi trang này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho người dùng. Cả hai phiên bản phần cứng được liệt kê và cao hơn của những model này đều hỗ trợ Omada Mesh.
* Omada Mesh yêu cầu sử dụng Omada Controller. Và hãy đảm bảo rằng firmware mới nhất của các thiết bị đã được cài đặt. Nếu không, hãy tải xuống firmware mới nhất và làm theo hướng dẫn để nâng cấp nó.

Ceiling Mount

 • EAP690E HD

  EAP690E HD

  AXE11000 Ceiling Mount Quad-Band WiFi 6E Access Point

 • EAP660 HD

  EAP660 HD

  Access Point Gắn Trần Wi-Fi Băng Tần Kép AX3600

 • EAP653

  EAP653

  Access Point Gắn Trần Wi-Fi 6 Băng Tần Kép AX3000

 • EAP613

  EAP613

  AX1800 Ceiling Mount WiFi 6 Access Point

 • EAP225 V3

  EAP225 V3

  Access Point Wi-Fi Gắn Trần Gigabit AC1350 MU-MIMO

 • EAP620 HD

  EAP620 HD

  Access Point Wi-Fi Gắn Trần Băng Tần Kép AX1800

 • EAP245 V3

  EAP245 V3

  Access Point Gắn Trần Gigabit Wi-Fi MU-MIMO AC1750

 • EAP265 HD

  EAP265 HD

  Access Point Wi-Fi Gắn Trần Gigabit MU-MIMO AC1750

 • EAP650

  EAP650

  Access Point Gắn Trần Wi-Fi 6 AX3000

 • EAP670

  EAP670

  AX5400 Ceiling Mount WiFi 6 Access Point

Show All 10 Ceiling Mount

Wall Plate

 • EAP615-Wall

  EAP615-Wall

  AX1800 Wall Plate WiFi 6 Access Point

 • EAP655-Wall

  EAP655-Wall

  AX3000 Wall Plate WiFi 6 Access Point

Outdoor

 • EAP650-Outdoor

  EAP650-Outdoor

  AX3000 Indoor/Outdoor WiFi 6 Access Point

Hardware

 • OC300

  OC300

  Thiết Bị Quản Lý Tập Trung Omada Hardware Controller

 • OC200

  OC200

  Thiết Bị Quản Lý Tập Trung Omada Hardware Controller

From United States?

Get products, events and services for your region.