Cuộc sống thông minh hơn với IFTTT

Chào mừng bạn đã về!

Về đến nhà và đèn đã được bật sáng.

Với lối tắt của Deco và IFTTT, các thiết bị thông minh của bạn sẽ tự động hoạt động tùy theo lịch trình hằng ngày của bạn.

* Hiện chỉ có Deco M9 Plus và Deco M5 Plus hỗ trợ tính năng lối tắt.

Thử ngay ? >>

 
 
 
 
 
 

Về nhà

Đèn đã sáng

Điều khiển bằng giọng nói.

Yêu cầu trợ lý giọng nói tăng cường trải nghiệm chơi game của bạn!

Thêm “Prioritize Online Activity” (Ưu tiên hoạt động trực tuyến) thành một “Action” (hành động)  trong  IFTTT applets để tăng cường hiệu suất chơi game  trực tuyến bằng cách ra lệnh bằng giọng nói.

Thử ngay? >>

 
 
 

Cảnh báo, Kết nối lạ!

Nhận cảnh bảo khi có thiết bị mới kết nối mạng.

Ngán ngẩm cảnh sử dụng chùa Wi-Fi? Tạo một điều luật để gửi tin nhắn cảnh báo và bản ghi hệ thống theo thời gian thực.

Thử ngay? >>

 
 
 
 

Đặt quyền ưu tiên ngay lập tức

Xác định thiết bị của bạn và cấp quyền ưu tiên cho thiết bị.

Thêm thiết bị yêu thích của bạn vào IFTTT applet và router của bạn sẽ tự động ưu tiên cho thiết bị..

Thử ngay? >>

  •    

      100Mbps 60Mbps

  •     70Mbps 80Mbps
  •     30Mbps 60Mbps

Cuộc sống thông minh hơn với  TP-Link và IFTTT

Tạo Applet của riêng bạn >>

   

Prioritize a device with one click

works with Button widget
   

Set your Nest thermostat temperature when you arrive home

works with Nest
   

Prioritize your Arlo when a sound event is detected

works with Arlo
   

Tell Google Assistant to prioritize my device

works with Google Assistant
   

Turn off Philips Hue’s lights when you leave home

works with Nest
   

Get a notification when a known device disconnects from your TP-Link network

works with Notifications
   

Record when a new device connects to your TP-Link network for the first time in a Google Spreadsheet

works with Google Sheets
   

Turn on SpotCam automatically when a specified device disconnects from TP-Link router

works with SpotCam
 

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.