Thiết lập lại
Hide Filter
Show Filter
  •  

   Advanced

   1. Omada Mesh

   2. Omada Cloud-Based Controller

  •  

   Management Capacity

   1. 100

   2. 500

   3. 1500

   4. Unlimited

  • Thiết Bị Quản Lý Tập Trung Omada Hardware Controller
    
   New
     Compare
   • Thiết Bị Quản Lý Tập Trung Omada Hardware Controller
   • Thiết Bị Quản Lý Tập Trung Omada Hardware Controller
   • Thiết Bị Quản Lý Tập Trung Omada Hardware Controller
   OC300

   Thiết Bị Quản Lý Tập Trung Omada Hardware Controller

   • 2 cổng Ethernet 10/100/1000 Mbps
   • 1 cổng USB 3.0
   • Quản lý tập trung AP, Switche, và Router
   • Truy cập Cloud
   • Lên tới 500 thiết bị
  • Omada Software Controller
    
     Compare
   • Omada Software Controller
   • Omada Software Controller
   • Omada Software Controller
   Omada Software Controller

   Omada Software Controller

   • Quản lý tập trung cho AP, Switch và Router.
   • Truy cập Cloud
   • Lên tới 1,500 Thiết bị
   • Giám sát thời gian thực
   • Trang tổng quan dễ sử dụng
  • Omada Cloud-Based Controller
    
   Coming Soon
     Compare
   • Omada Cloud-Based Controller
   • Omada Cloud-Based Controller
   • Omada Cloud-Based Controller
   Omada Cloud-Based Controller

   Omada Cloud-Based Controller

   • Quản lý cloud tập trung
   • Hoàn toàn trên Cloud
   • Zero-Touch Provisioning
   • Không cần đầu tư thêm bộ điều khiển phần cứng
   • Không cài đặt tại chỗ
  • Thiết Bị Quản Lý Tập Trung Omada Hardware Controller
    
   Hot Buys
     Compare
   • Thiết Bị Quản Lý Tập Trung Omada Hardware Controller
   • Thiết Bị Quản Lý Tập Trung Omada Hardware Controller
   • Thiết Bị Quản Lý Tập Trung Omada Hardware Controller
   OC200

   Thiết Bị Quản Lý Tập Trung Omada Hardware Controller

   • 2 cổng Ethernet 10/100 Mbps
   • 802.3af PoE hoặc Bộ chuyển đổi nguồn Micro-USB
   • Quản lý tập trung AP, Switche, và Router
   • Truy cập Cloud
   • Lên tới 100 thiết bị

  Compare Product(/3)

   From United States?

   Get products, events and services for your region.