Thiết lập lại
Hide Filter
Show Filter
   

  Wi-Fi Băng Thông Rộng Pharos

  •  

   Wi-Fi Speed

   1. AC867

   2. N600

   3. N300

   4. N150

  •  

   Port

   1. Gigabit

   2. Fast Ethernet

  •  

   Frequency

   1. 2.4GHz

   2. 5GHz

  •  

   Antenna Type

   1. External

   2. Internal

   3. Panel

   4. External Interface

  •  

   Wireless Standard

   1. 802.11ac

   2. 802.11n

   3. 802.11g

  Wi-Fi Ngoài Trời

  • Nền Tảng Quản Lý Tập Trung Pharos
    
     Compare
   • Nền Tảng Quản Lý Tập Trung Pharos
   • Nền Tảng Quản Lý Tập Trung Pharos
   Pharos Control

   Nền Tảng Quản Lý Tập Trung Pharos

  • CPE Ngoài Trời 23dBi Tốc Độ AC 867Mbps Băng Tần 5GHz
    
   New
     Compare
   • CPE Ngoài Trời 23dBi Tốc Độ AC 867Mbps Băng Tần 5GHz
   • CPE Ngoài Trời 23dBi Tốc Độ AC 867Mbps Băng Tần 5GHz
   • CPE Ngoài Trời 23dBi Tốc Độ AC 867Mbps Băng Tần 5GHz
   CPE710

   CPE Ngoài Trời 23dBi Tốc Độ AC 867Mbps Băng Tần 5GHz

   • Tốc độ 867 Mbps trên 5 GHz, 802.11ac
   • Ăng ten định hướng 23 dBi
   • Chống sét 6 kV và ESD 15 kV
   • Chống chịu thời tiết IP65
   • Quản lý tập trung
  • CPE Outdoor 23dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 5GHz
    
   New
     Compare
   • CPE Outdoor 23dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 5GHz
   • CPE Outdoor 23dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 5GHz
   • CPE Outdoor 23dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 5GHz
   CPE610

   CPE Outdoor 23dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 5GHz

   • 300 Mbps trên băng tần 5 GHz với 2×2 MIMO
   • Ăng ten định hướng 23 dBi
   • Chống Sét 6 kV và Chống Tĩnh Điện 15 kV
   • Vỏ Bảo Vệ Chuẩn IP65 
   • Quản Lý Tập Trung
  • CPE Ngoài Trời 13dBi Tốc Độ 300Mbps Tần Số 5GHz
    
     Compare
   • CPE Ngoài Trời 13dBi Tốc Độ 300Mbps Tần Số 5GHz
   • CPE Ngoài Trời 13dBi Tốc Độ 300Mbps Tần Số 5GHz
   • CPE Ngoài Trời 13dBi Tốc Độ 300Mbps Tần Số 5GHz
   CPE510

   CPE Ngoài Trời 13dBi Tốc Độ 300Mbps Tần Số 5GHz

   • Tốc độ 300 Mbps trên 5 GHz với 2 × 2 MIMO
   • Ăng ten định hướng phân cực kép 13 dBi
   • Chống sét 6 kV và ESD 15 kV
   • Chống chịu thời tiết IPX5
   • Quản lý tập trung
  • CPE Outdoor 9dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 2.4GHz
    
   Hot Buys
     Compare
   • CPE Outdoor 9dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 2.4GHz
   • CPE Outdoor 9dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 2.4GHz
   • CPE Outdoor 9dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 2.4GHz
   CPE210

   CPE Outdoor 9dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 2.4GHz

   • 300 Mbps ở tần số 2.4 GHz với 2×2 MIMO
   • Ăng ten định hướng phân cực kép 9 dBi
   • Bảo vệ chống sét 6kV và ESD 15 kV
   • Chống chịu thời tiết IPX5
   • Quản lý tập trung

  Ăng ten và Phụ kiện

  • 2.4GHz 9dBi Directional Antenna
    
     Compare
   • 2.4GHz 9dBi Directional Antenna
   TL-ANT2409A

   2.4GHz 9dBi Directional Antenna

  • 2.4GHz 9dBi Outdoor Directional Antenna
    
     Compare
   • 2.4GHz 9dBi Outdoor Directional Antenna
   TL-ANT2409B

   2.4GHz 9dBi Outdoor Directional Antenna

  • 2.4GHz 14dBi Outdoor Directional Antenna
    
     Compare
   • 2.4GHz 14dBi Outdoor Directional Antenna
   TL-ANT2414A

   2.4GHz 14dBi Outdoor Directional Antenna

  • 2.4GHz 14dBi Outdoor Directional Antenna
    
     Compare
   • 2.4GHz 14dBi Outdoor Directional Antenna
   TL-ANT2414B

   2.4GHz 14dBi Outdoor Directional Antenna

  • 2.4GHz 24dBi Grid Parabolic Antenna
    
     Compare
   • 2.4GHz 24dBi Grid Parabolic Antenna
   TL-ANT2424B

   2.4GHz 24dBi Grid Parabolic Antenna

  • 5GHz 23dBi Outdoor Panel Antenna
    
     Compare
   • 5GHz 23dBi Outdoor Panel Antenna
   • 5GHz 23dBi Outdoor Panel Antenna
   TL-ANT5823B

   5GHz 23dBi Outdoor Panel Antenna

  • 5GHz 30dBi Outdoor Grid Parabolic Antenna
    
     Compare
   • 5GHz 30dBi Outdoor Grid Parabolic Antenna
   TL-ANT5830B

   5GHz 30dBi Outdoor Grid Parabolic Antenna

  • Ăng ten Đẳng Hướng Ngoài Trời 12dBi 2.4GHz
    
     Compare
   • Ăng ten Đẳng Hướng Ngoài Trời 12dBi 2.4GHz
   TL-ANT2412D

   Ăng ten Đẳng Hướng Ngoài Trời 12dBi 2.4GHz

  • 2.4GHz 15dBi Outdoor Omni-directional Antenna
    
     Compare
   • 2.4GHz 15dBi Outdoor Omni-directional Antenna
   TL-ANT2415D

   2.4GHz 15dBi Outdoor Omni-directional Antenna

  • 3 Meters Antenna Extension Cable
    
     Compare
   • 3 Meters Antenna Extension Cable
   TL-ANT24EC3S

   3 Meters Antenna Extension Cable

  • Cáp mở rộng Ăng-ten 5 mét
    
     Compare
   • Cáp mở rộng Ăng-ten 5 mét
   TL-ANT24EC5S

   Cáp mở rộng Ăng-ten 5 mét

  • 6 Meters Low-loss Antenna Extension Cable
    
     Compare
   • 6 Meters Low-loss Antenna Extension Cable
   TL-ANT24EC6N

   6 Meters Low-loss Antenna Extension Cable

  • 12 Meters Low-loss Antenna Extension Cable
    
     Compare
   • 12 Meters Low-loss Antenna Extension Cable
   TL-ANT24EC12N

   12 Meters Low-loss Antenna Extension Cable

  • Pigtail Cable
    
     Compare
   • Pigtail Cable
   TL-ANT24PT

   Pigtail Cable

  • Cáp Pigtail
    
     Compare
   • Cáp Pigtail
   TL-ANT24PT3

   Cáp Pigtail

  • Surge Protector
    
     Compare
   • Surge Protector
   TL-ANT24SP

   Surge Protector

  • 0.5M Low-loss N-Type Male to RP-SMA Female Pigtail Cable
    
     Compare
   • 0.5M Low-loss N-Type Male to RP-SMA Female Pigtail Cable
   TL-ANT200PT

   0.5M Low-loss N-Type Male to RP-SMA Female Pigtail Cable

  Compare Product(/3)

   From United States?

   Get products, events and services for your region.