TP-Link Logo

TP-Link Privacy Policy

Chính sách bảo mật & Điều khoản sử dụng

 1. Chính sách bảo mật
 2. Điều khoản sử dụng
 3. Chương trình cải thiện trải nghiệm người dùng (UEIP)

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TP-LINK

Cập nhật lần cuối: ngày 4 tháng 5 năm 2022

TP-Link Corporation Limited (“TP-Link,” “chúng tôi” “của chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”), coi trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi muốn bạn hiểu những thông tin chúng tôi thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyến khích đọc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Điều này giúp bạn sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của TP-Link theo cách phù hợp với bạn. Một số Sản phẩm và Dịch vụ của TP-Link có thể được sử dụng cùng nhau hoặc theo cách tích hợp với các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba. Việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba có thể cho phép bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu về bạn. Chúng tôi không kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba này và chúng tôi khuyến khích bạn đọc thông báo về quyền riêng tư của mọi sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng.

Vui lòng đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư này vì nó giải thích cách chúng tôi thu thập thông tin, cách chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập và chúng tôi tiết lộ thông tin đó với ai. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi trong bất kỳ vấn đề nào, bạn chấp nhận và đồng ý với các thông lệ và chính sách được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này. Chính sách quyền riêng tư này kết hợp ở đây với Điều khoản sử dụng; cả hai tuyên bố nên được đọc kết hợp với nhau. Chính sách bảo mật này có thể thay đổi theo thời gian. Việc bạn tiếp tục tương tác với Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi sau những sửa đổi như vậy cho thấy rằng bạn chấp nhận và đồng ý với chúng, vì vậy vui lòng kiểm tra Chính sách quyền riêng tư định kỳ để biết các bản cập nhật.

Thông tin bảo vệ dữ liệu bổ sung cho các quốc gia và/hoặc khu vực cụ thể nơi TP-Link đang hoạt động cũng có sẵn. Để biết thêm thông tin về bảo vệ dữ liệu ở một quốc gia và/hoặc khu vực cụ thể, vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư được điều chỉnh cho quốc gia và/hoặc khu vực cụ thể đó qua https://www.tp-link.com/en/choose-your-location /. Bạn có thể tham khảo chính sách quyền riêng tư tương ứng cho quốc gia/khu vực cư trú của mình để bảo vệ dữ liệu của mình.

 

Chính sách này bao gồm những Sản phẩm và Dịch vụ nào?

(1) Các sản phẩm phần cứng, phần sụn và phần mềm mang thương hiệu TP-Link (“Sản phẩm”);

(2) (các) trang web có thể được truy cập tại https://www.tp-link.com, https://www.kasasmart.com, https://www.tapo.com và https://www. vigi.com (“Trang web”);

(3) các dịch vụ, bao gồm trên và thông qua Sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật và các dịch vụ có thể truy cập thông qua (các) Trang web (“Ứng dụng web”);

(4) phần mềm có thể được tải xuống điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn để truy cập các dịch vụ (“Ứng dụng dành cho thiết bị di động”);

(5) các dịch vụ đăng ký, bao gồm các dịch vụ có thể được truy cập bằng Ứng dụng web và Ứng dụng dành cho thiết bị di động (“Dịch vụ đăng ký”). Thuật ngữ “Dịch vụ” có nghĩa là Trang web, Ứng dụng web, Ứng dụng dành cho thiết bị di động và Dịch vụ đăng ký, có thể được sử dụng cùng với Sản phẩm và theo những cách khác do TP-Link cung cấp.

1. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP CỦA BẠN

Chúng tôi thu thập và sử dụng các loại dữ liệu khác nhau từ và về bạn, bao gồm:

1.1 Thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi:

Bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi khi bạn:

 • tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ trên trang web của chúng tôi;
 • đặt hàng tại các cửa hàng của chúng tôi;
 • tải xuống, phát trực tuyến, xem hoặc sử dụng nội dung trên thiết bị (thường là máy ảnh) hoặc thông qua dịch vụ hoặc ứng dụng trên thiết bị;
 • cung cấp thông tin trong Tài khoản của bạn (và bạn có thể có nhiều thông tin nếu bạn đã sử dụng nhiều địa chỉ email hoặc số điện thoại di động khi đăng ký và sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi) hoặc Hồ sơ của bạn;
 • cấu hình cài đặt của bạn, cung cấp quyền truy cập dữ liệu hoặc tương tác với thiết bị hoặc dịch vụ của TP-Link;
 • liên lạc với chúng tôi qua điện thoại, e-mail, trò chuyện trực tiếp hoặc cách khác;
 • hoàn thành bảng câu hỏi, biểu mẫu tham gia cuộc thi hoặc ứng dụng thử nghiệm beta;
 • tải lên hoặc phát trực tuyến hình ảnh, video hoặc các tệp khác lên Dịch vụ đám mây;
 • đăng chủ đề mới trên diễn đàn Cộng đồng TP-Link.

Do những hành động đó, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin như:

 • thông tin nhận dạng như tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn;
 • thông tin thanh toán;
 • thông tin vị trí của bạn;
 • người, địa chỉ và số điện thoại được liệt kê trong Địa chỉ của bạn;
 • địa chỉ email;
 • nội dung của các cuộc trò chuyện trực tiếp, bài đăng và email cho chúng tôi;
 • mô tả cá nhân và ảnh trong Hồ sơ của bạn;
 • hình ảnh và video được thu thập bởi máy ảnh hoặc được lưu trữ cùng với các dịch vụ đám mây đã đăng ký;
 • tệp nhật ký thiết bị và cấu hình, bao gồm thông tin xác thực Wi-Fi, nếu bạn chọn tự động đồng bộ hóa chúng với các thiết bị khác hoặc tài khoản bên thứ ba của mình.

 

1.2 Thông tin tự động

Chúng tôi tự động thu thập thông tin về bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: khi bạn kết nối thiết bị phần cứng hoặc dịch vụ của bên thứ ba với tài khoản của mình, những thiết bị phần cứng đó có thể báo cáo thông tin sử dụng cho Dịch vụ và Dịch vụ có thể đọc, xử lý và lưu trữ thông tin này cho các mục đích được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Thông tin như vậy thường được liên kết với việc sử dụng thiết bị phần cứng cụ thể hoặc dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như khi cảm biến chuyển động cảm nhận được chuyển động. Dịch vụ sẽ nhận thông tin về việc kích hoạt thiết bị, cũng như thông tin mà bạn đã chọn để liên kết với Sản phẩm hoặc Dịch vụ, chẳng hạn như tên thiết bị, tên nhóm và tên vị trí. Loại Sản phẩm hoặc Dịch vụ mà thông tin được nhận sẽ thay đổi loại và số lượng thông tin được nhận.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách bạn tương tác với Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, có thể bao gồm các trang được truy cập và liên kết được nhấp trên trang web của chúng tôi, địa chỉ Giao thức Internet (IP), địa chỉ MAC, thời gian truy cập, vị trí, thông tin thiết bị di động, hệ điều hành , loại trình duyệt, thông tin nhân khẩu học nhất định, thông tin ứng dụng và các thông tin khác liên quan đến cách bạn tương tác với Trang web và Dịch vụ. Chúng tôi sẽ thu thập lịch sử trình duyệt và thời gian truy cập của thiết bị khi thiết bị nằm dưới sự kiểm soát của tính năng Kiểm soát của phụ huynh, chẳng hạn như tính năng Kiểm soát của phụ huynh trên Sản phẩm Deco, để giám sát thiết bị được kiểm soát tốt hơn. Chúng tôi sẽ ghi lại và phân tích các kết nối URL đã thử của thiết bị và chặn quyền truy cập vào các trang web độc hại (chẳng hạn như trang web lừa đảo / lừa đảo / giả mạo) chỉ khi thiết bị đã bật tính năng Bảo vệ trong thời gian thực. Dữ liệu sẽ không còn được thu thập sau khi bạn tắt tính năng này.

 

1.3 Thông tin từ các nguồn khác

Chúng tôi có thể nhận dữ liệu từ các nguồn khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà bạn đã tích hợp vào Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi và/hoặc tự nguyện cung cấp dữ liệu và/hoặc từ các đối tác được ủy quyền của chúng tôi hoặc những người khác mà chúng tôi sử dụng để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi đối với bạn với tư cách là một khách hàng. Bạn nên xem xét cẩn thận và tỉ mỉ các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách quyền riêng tư của các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba đó, đồng thời chúng tôi sẽ xem xét quyết định của bạn về việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba đó cùng với Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi để đại diện cho chúng tôi rằng bạn đã đồng ý với các điều khoản và thông lệ của bên thứ ba.

2. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để vận hành, cung cấp, phát triển và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho các sản phẩm của mình. Những mục đích này bao gồm:

 • Mua và giao sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để nhận và xử lý các đơn đặt hàng, cung cấp sản phẩm và dịch vụ, xử lý thanh toán và liên lạc với bạn về các đơn đặt hàng, sản phẩm và dịch vụ cũng như khuyến mại.
 • Cung cấp, khắc phục sự cố và cải thiện Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp chức năng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng cũng như hiệu quả của Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi.
 • Đề xuất và cá nhân hóa. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để đề xuất các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm, xác định sở thích của bạn và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi.
 • Cung cấp dịch vụ thoại, hình ảnh, camera. Khi bạn sử dụng các dịch vụ thoại, hình ảnh và camera của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đầu vào bằng giọng nói, hình ảnh, video và thông tin cá nhân khác của bạn để đáp ứng yêu cầu của bạn, cung cấp dịch vụ được yêu cầu cho bạn và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ luật pháp hiện hành. Ví dụ: chúng tôi thu thập thông tin từ người dùng Chương trình đối tác về mã số người nộp thuế và thông tin tài khoản ngân hàng cho mục đích thuế.
 • Giao tiếp với bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc với bạn liên quan đến Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi thông qua các kênh khác nhau (ví dụ: qua điện thoại, email, trò chuyện trực tiếp).
 • Tiếp thị. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích cho các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Chúng tôi không sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân bạn để hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích.
 • Phòng chống gian lận và rủi ro tín dụng. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để ngăn chặn và phát hiện gian lận và lạm dụng nhằm bảo vệ sự an toàn của khách hàng, TP-Link và những người khác.

Chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích cung cấp Sản phẩm và Dịch vụ tuân theo luật hiện hành, đôi khi có thể được sửa đổi.

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin của bạn để đưa ra quyết định tự động.

3. VỀ COOKIES VÀ CÁC SỐ NHẬN DẠNG KHÁC?

Cookies là những đoạn văn bản nhỏ được sử dụng để lưu trữ thông tin trên trình duyệt web. Cookie được sử dụng để lưu trữ và nhận số nhận dạng cũng như thông tin khác trên máy tính, điện thoại và các thiết bị khác. Các công nghệ khác, bao gồm dữ liệu mà chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt web hoặc thiết bị của bạn, số nhận dạng được liên kết với thiết bị của bạn và phần mềm khác, được sử dụng cho các mục đích tương tự. Trong chính sách này, chúng tôi gọi tất cả các công nghệ này là “cookie”.

Chúng tôi sử dụng cookie để phân biệt bạn với những người dùng khác. Điều này giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt hơn và được cá nhân hóa hơn khi bạn sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi. Nó cũng cho phép chúng tôi cải thiện Sản phẩm và Dịch vụ của mình bằng cách cho phép chúng tôi:

 • ước tính quy mô đối tượng và mô hình sử dụng của chúng tôi;
 • lưu trữ các tùy chọn của bạn để chúng tôi có thể tùy chỉnh Sản phẩm và Dịch vụ của mình theo sở thích cá nhân của bạn;
 • tăng tốc độ tìm kiếm của bạn;
 • nhận ra bạn khi bạn trở lại;
 • giữ cho tài khoản, dữ liệu của bạn cũng như Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi được an toàn và bảo mật;
 • quảng cáo cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm;
 • đo lường hiệu suất hợp tác của người bán bên thứ ba.

Bạn có thể từ chối chấp nhận cookie của trình duyệt bằng cách kích hoạt cài đặt thích hợp trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, nếu bạn chọn cài đặt này, một số phần nhất định trên Trang web của chúng tôi có thể không truy cập được và một số tính năng có thể không hoạt động chính xác. Trừ khi bạn điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie, hệ thống của chúng tôi sẽ phát hành chúng.

4. CÁCH CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong nội bộ và bên ngoài với các nhà cung cấp, cố vấn hoặc Đối tác vì mục đích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi và chỉ trên cơ sở cần biết. Khi chia sẻ thông tin cá nhân, chúng tôi thực hiện kiểm tra và kiểm soát thích hợp để xác nhận rằng thông tin có thể được chia sẻ theo luật hiện hành. Dưới đây là chi tiết hơn về những người mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn và trong những loại tình huống nào:

(1) Với các đối tác được ủy quyền của chúng tôi: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác được ủy quyền của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ thông tin với các đối tác được ủy quyền của chúng tôi để

 • thúc đẩy an toàn, bảo mật và toàn vẹn và tuân thủ luật pháp hiện hành;
 • cá nhân hóa các ưu đãi, quảng cáo và nội dung được tài trợ hoặc thương mại khác;
 • phát triển và cung cấp các tính năng và tích hợp;
 • hiểu cách khách hàng sử dụng và tương tác với Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi.

(2) Nhà cung cấp dịch vụ: Để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi và cung cấp Sản phẩm và Dịch vụ tốt hơn (ví dụ: dịch vụ bảo trì phần mềm, công nghệ phục vụ quảng cáo, dịch vụ e-mail, dịch vụ chuyển phát, dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu, phân tích trang web và các dịch vụ khác), chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với nhà cung cấp dịch vụ đó.

(3) Các thực thể khác với sự đồng ý của bạn: Bạn có thể chọn tích hợp một số dịch vụ của bên thứ ba với Dịch vụ của chúng tôi. Khi làm như vậy, bạn cho phép chúng tôi truyền thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba khi bạn chọn tích hợp dịch vụ của họ với Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin được thu thập bởi các dịch vụ của bên thứ ba như vậy phải tuân theo các điều khoản và chính sách của riêng họ, tất cả những điều này bạn nên xem xét cẩn thận và cẩn thận.

(4) Tiếp thị: Chúng tôi có thể tổng hợp thông tin người dùng ẩn danh và cung cấp thông tin đó cho các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị bên thứ ba của chúng tôi chỉ cho các hoạt động quảng cáo và/hoặc tiếp thị của chúng tôi.

(5) Thay đổi quyền kiểm soát: Chúng tôi có thể được yêu cầu chia sẻ thông tin của bạn như một phần của việc sáp nhập, mua lại, bán tài sản, mua tài sản, cấp vốn, phá sản hoặc thay đổi quyền kiểm soát khác.

(6) Phản hồi các yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khi chúng tôi thực sự tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để (a) tuân thủ luật hiện hành hoặc quy trình pháp lý hoặc (b) phản hồi các khiếu nại hoặc khiếu nại pháp lý thực tế hoặc tiềm ẩn, như lệnh khám xét, lệnh của tòa án, lệnh sản xuất hoặc trát đòi hầu tòa. Những yêu cầu này đến từ các bên thứ ba như các đương sự dân sự, cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan chính phủ khác. Hoặc (c) nếu cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích và/hoặc tài sản của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thực thi các thỏa thuận của chúng tôi), hoặc quyền, lợi ích và/hoặc tài sản của đại lý, nhà thầu độc lập, khách hàng và người khác.

5. BẢO MẬT

Chúng tôi đã triển khai các biện pháp, bao gồm mã hóa và công nghệ TLS, được thiết kế để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị mất do vô tình và khỏi sự truy cập, sử dụng, thay đổi và tiết lộ trái phép. Ngoài ra, chúng tôi hạn chế số lượng nhân viên chịu trách nhiệm truy cập dữ liệu cá nhân của bạn ở mức tối thiểu và thường xuyên tiến hành đào tạo và giáo dục để họ tuân thủ nghĩa vụ bảo mật đối với dữ liệu cá nhân của bạn.

Quyền riêng tư và bảo mật của tài khoản của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu của bạn. Để ngăn truy cập trái phép vào tài khoản và dữ liệu cá nhân của bạn, bạn nên chọn một mật khẩu mạnh và bảo vệ nó bằng cách giới hạn quyền truy cập vào máy tính, thiết bị, trình duyệt hoặc ứng dụng của bạn và bằng cách đăng xuất sau khi bạn truy cập xong tài khoản của mình. Nếu bạn sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để đăng nhập vào tài khoản của mình, bạn cũng nên bảo vệ tài khoản đó một cách phù hợp.

Mặc dù chúng tôi cố gắng luôn bảo vệ quyền riêng tư cho tài khoản của bạn và dữ liệu cá nhân trong hồ sơ của chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể luôn đảm bảo rằng nó sẽ hoàn toàn an toàn. Tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị xâm phạm do xâm nhập trái phép, sử dụng trái phép, lỗi phần cứng, lỗi phần mềm và các yếu tố khác bất cứ lúc nào.

Dưới đây là một số phương pháp hay nhất để bảo vệ tài khoản TP-Link ID của bạn:

 • Sử dụng mật khẩu phức tạp (hỗn hợp giữa chữ hoa và chữ thường, số và ký hiệu) khi đăng ký.
 • Sử dụng một mật khẩu duy nhất khác với các tài khoản trang web khác để tránh bị liên quan đến các vụ vi phạm dữ liệu tình cờ của họ.
 • Thay đổi mật khẩu của bạn thường xuyên.
 • Sử dụng Xác thực 2 yếu tố (2FA) nếu có thể.

6. CÁCH CHÚNG TÔI LƯU TRỮ VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN

Thông tin của bạn sẽ được chuyển hoặc truyền đến, hoặc được lưu trữ và xử lý trong các trường hợp sau theo các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này:

 • Những nơi chúng tôi có cơ sở hạ tầng hoặc trung tâm dữ liệu, bao gồm Hoa Kỳ, Ireland và Singapore, trong số các Quốc gia khác có Sản phẩm và Dịch vụ của TP-Link. Thông thường, khu vực lưu trữ chính là khu vực gần khu vực của khách hàng nhất, thường có các bản sao lưu đến trung tâm dữ liệu ở khu vực khác. (Các) vị trí lưu trữ được chọn để hoạt động hiệu quả, cải thiện hiệu suất và tạo dự phòng nhằm bảo vệ dữ liệu trong trường hợp mất điện hoặc sự cố khác.
 • Các quốc gia khác nơi Đối tác, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ và bên thứ ba của chúng tôi nằm ngoài quốc gia nơi bạn sinh sống, cho các mục đích như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

Các quốc gia này có thể có các tiêu chuẩn về quyền riêng tư khác với nơi bạn ở. Xin lưu ý rằng dữ liệu được xử lý ở một quốc gia khác có thể phải tuân theo các luật khác và các cơ quan chính phủ, tư pháp, thực thi pháp luật và cơ quan quản lý ở các quốc gia đó có thể truy cập được. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo mức độ bảo vệ dữ liệu phù hợp ngay cả khi dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển đến các quốc gia này.

7. LIÊN KẾT BÊN THỨ BA

Dịch vụ có thể bao gồm các liên kết đến các trang web của bên thứ ba có thực tiễn bảo mật có thể khác với chúng tôi. Việc bạn sử dụng bất kỳ trang web nào như vậy được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của các trang web đó chứ không phải Chính sách quyền riêng tư này. Bạn nên xem xét cẩn thận chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào bạn truy cập. Chúng tôi sẽ xem xét quyết định của bạn về việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba đó cùng với Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi để thể hiện với chúng tôi rằng bạn đã đồng ý với các điều khoản và thông lệ của bên thứ ba.

8. QUYỀN CỦA BẠN

Trong phạm vi luật hiện hành yêu cầu, bạn có thể (i) có quyền truy cập vào một số dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, (ii) yêu cầu chúng tôi cập nhật hoặc sửa những điểm không chính xác trong dữ liệu đó, (iii) phản đối hoặc hạn chế việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và (iv) yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Để thực hiện các quyền này, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@tp-link.com để đưa ra phản hồi trực tuyến của bạn. Yêu cầu bằng văn bản của bạn có thể được yêu cầu để bảo mật. Chúng tôi sẽ xác minh danh tính cá nhân của bạn theo yêu cầu của luật pháp địa phương. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng yêu cầu đó là lừa đảo, không khả thi, có thể gây nguy hiểm cho quyền riêng tư của người khác hoặc sẽ vi phạm bất kỳ luật hoặc yêu cầu pháp lý nào hoặc tác động tiêu cực đến tính chính xác của thông tin.

Nếu luật hiện hành cho phép, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, việc rút tiền không ảnh hưởng đến tính hợp pháp và hiệu quả của cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn trước khi việc rút tiền được thực hiện; nó cũng không ảnh hưởng đến bất kỳ quá trình xử lý dữ liệu nào dựa trên lý do biện minh khác ngoài sự đồng ý của bạn.

Nếu bạn cho rằng cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn không tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bạn có thể liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền có liên quan. Bạn có thể lấy thông tin để liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu của EU tại http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

9. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi không hướng đến hoặc dành cho trẻ em theo quy định của pháp luật địa phương và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có bất kỳ thông tin nào như vậy, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp trong Mục 11 và chúng tôi sẽ xóa thông tin đó nhanh nhất có thể.

10. LUẬT QUYỀN RIÊNG TƯ NGƯỜI TIÊU DÙNG CALIFORNIA

Nhấp vào đây để đọc các tiết lộ bổ sung bắt buộc theo Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California.

11. CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI

Chính sách quyền riêng tư này có thể thay đổi theo thời gian và chúng tôi có thể thông báo cho bạn bằng cách cập nhật ngày có hiệu lực của Chính sách quyền riêng tư ở trên. Nếu có những thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ đăng một thông báo nổi bật trên trang web này. Chúng tôi khuyến khích tất cả người dùng thỉnh thoảng tham khảo Chính sách quyền riêng tư này để họ có thể biết các thông lệ hiện tại của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư được cập nhật, bạn phải ngừng sử dụng Sản phẩm/Dịch vụ. Bạn tiếp tục sử dụng Sản phẩm/Dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào về Chính sách quyền riêng tư có nghĩa là bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư được cập nhật.

12. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ thêm, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@tp-link.com

 

TP-Link Corporation Limited

 

Room 901,9/F.,New East Ocean Centre, 9 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

 

 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng đến với TP-Link!

Dịch vụ được định nghĩa ở đây được cung cấp bởi TP-Link Corporation Limited. Tài liệu này có thể đề cập đến nhà cung cấp dịch vụ là “TP-Link Corporation Limited.”, "TP-Link”, "chúng tôi", hoặc "của chúng tôi". (các) sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng di động và phần mềm khác (gọi chung là "Dịch vụ").

Thuật ngữ “Dịch vụ” có nghĩa là Trang web, Ứng dụng web, Ứng dụng dành cho thiết bị di động và Dịch vụ đăng ký, có thể được sử dụng cùng với Sản phẩm và theo những cách khác do TP-Link cung cấp, như được định nghĩa tại điểm 1-5 bên dưới.. Một số Sản phẩm và Dịch vụ của TP-Link có thể được sử dụng cùng nhau hoặc theo cách tích hợp với các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba.

(1) Các sản phẩm phần cứng của TP-Link (“Sản phẩm”);

(2) Các trang web có thể được truy cập tại https://www.tp-link.com và https://community.tp-link.com  và https://partner.tp-link.com  (riêng là một “Trang web” hay gọi chung là “Trang web”);

(3) Các dịch vụ, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật và các dịch vụ có thể truy cập thông qua Trang web (“Ứng dụng web”);

(4) Phần mềm có thể được tải xuống điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn để truy cập các dịch vụ (“Ứng dụng dành cho thiết bị di động”);

(5) Các dịch vụ đăng ký, bao gồm các dịch vụ có thể được truy cập bằng Ứng dụng web và Ứng dụng dành cho thiết bị di động (“Dịch vụ đăng ký”);

Đây là những quy tắc và hạn chế chi phối việc bạn sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này ("Điều khoản") trước khi sử dụng Dịch vụ, vì chúng ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn (ví dụ: yêu cầu trọng tài phân xử và không giảm nhẹ hành động tập thể và giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi). Bạn thừa nhận và đồng ý rằng ngoại trừ các Sản phẩm TP-Link vật lý mà bạn có thể đã mua, chẳng hạn như bộ định tuyến hoặc bộ chuyển mạch, Dịch vụ và phần mềm được nhúng trong Sản phẩm (và mọi bản cập nhật của Sản phẩm) (“Phần mềm Sản phẩm”) đều được cấp phép, không được bán, cho bạn. Bạn không có bất kỳ quyền sở hữu nào đối với bất kỳ Dịch vụ hoặc Phần mềm Sản phẩm nào theo các Điều khoản này hoặc bất kỳ quyền nào khác ngoài việc sử dụng Phần mềm Sản phẩm và Dịch vụ đó theo giấy phép được cấp và tuân theo tất cả các điều khoản, điều kiện và hạn chế theo các Điều khoản này. Điều kiện. Một số tính năng nhất định của Dịch vụ có thể phải tuân theo các nguyên tắc, điều khoản hoặc quy tắc bổ sung sẽ được trình bày thông qua Dịch vụ liên quan đến các tính năng đó (ví dụ: điều khoản dịch vụ bổ sung cho Kasa Care). Bạn phải xem xét và đồng ý với các nguyên tắc, điều khoản hoặc quy tắc bổ sung trước khi sử dụng Dịch vụ đó.

Chấp nhận của bạn

Các Điều khoản Sử dụng này ("Điều khoản") là một hợp đồng ràng buộc giữa bạn và TP-Link ("Thỏa thuận"). Nếu bạn không đồng ý và chấp nhận tất cả các Điều khoản, bạn không có quyền sử dụng Dịch vụ và nên ngừng sử dụng chúng ngay lập tức. Bằng cách sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào, bạn đồng ý với Điều khoản. Các điều khoản sẽ vẫn có hiệu lực miễn là bạn sử dụng Dịch vụ. Các Điều khoản cũng bao gồm Chính sách Quyền riêng tư của TP-Link.

Các nhãn hiệu hoặc tên thương mại khác được đề cập ở đây là cần thiết một cách hợp lý để chỉ xác định sản phẩm hoặc dịch vụ.

Sửa đổi Điều khoản

Xin lưu ý rằng các Điều khoản này có thể được sửa đổi và ban hành lại trong tương lai bằng cách đăng các điều khoản cập nhật trên trang web này (https://www.tp-link.com). Bạn đồng ý và đồng ý nhận thông báo cập nhật các Điều khoản này thông qua việc chúng tôi đăng các Điều khoản cập nhật trên trang web này. Bạn nên truy cập trang này thường xuyên để xem xét các điều khoản hiện tại. TP-Link có thể cung cấp thông báo cho bạn theo yêu cầu của pháp luật hoặc cho mục đích tiếp thị hoặc các mục đích khác qua email (đến địa chỉ email bạn cung cấp Dịch vụ của chúng tôi) hoặc bằng cách đăng thông báo đó trên (các) Trang web. TP-Link không chịu trách nhiệm về bất kỳ bộ lọc tự động nào mà bạn hoặc nhà cung cấp mạng của bạn có thể áp dụng cho các thông báo qua email. TP-Link khuyên bạn nên thêm các URL @tp-link.com vào sổ địa chỉ email của mình để giúp đảm bảo bạn nhận được thông báo qua email từ TP-Link. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sẽ được coi là sự chấp nhận không thể hủy ngang đối với bất kỳ cập nhật nào đối với các Điều khoản này.

Năng lực pháp lý

Dịch vụ hướng đến đối tượng chung là người lớn. Chúng tôi sẽ cho rằng (và bằng cách sử dụng Dịch vụ mà bạn đảm bảo rằng) bạn có năng lực pháp lý để tham gia vào các Điều khoản này (nghĩa là bạn đủ tuổi và đủ năng lực trí tuệ và có quyền bị ràng buộc về mặt pháp lý trong hợp đồng). Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ thay mặt cho một tổ chức hoặc thực thể, thì bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền thay mặt họ đồng ý với các Điều khoản này và ràng buộc họ với các Điều khoản này. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của mình. Việc sử dụng của bạn phải tuân thủ tất cả các luật áp dụng cho bạn. Bạn không được sử dụng các Dịch vụ này nếu luật hiện hành cấm việc sử dụng đó.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin liên quan đến trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn là trẻ em dưới 13 tuổi, bạn không được đăng ký Dịch vụ hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân cho chúng tôi. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ một đứa trẻ dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ hủy thông tin đó nhanh nhất có thể.

Đăng ký tài khoản

Để sử dụng Dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu đăng ký tài khoản. Để đăng ký tài khoản, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (a) tất cả thông tin đăng ký bắt buộc mà bạn gửi là trung thực và chính xác; và (b) bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó. Bạn đồng ý rằng bạn tự chịu trách nhiệm về mọi chi phí và phí tổn mà bạn có thể phải chịu liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ; và giữ bí mật mật khẩu của bạn và các chi tiết tài khoản khác.

Tuyên bố và Bảo đảm

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để ký kết hợp đồng ràng buộc. Nếu không, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự đồng ý của phụ huynh và họ đã thay mặt bạn đọc và đồng ý với các Điều khoản này. Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ thay mặt cho một tổ chức hoặc thực thể, thì bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền thay mặt họ đồng ý với các Điều khoản này và ràng buộc họ với các Điều khoản này. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của mình. Việc sử dụng của bạn phải tuân thủ tất cả các luật áp dụng cho bạn. Bạn không được sử dụng các Dịch vụ này nếu luật hiện hành cấm việc sử dụng đó. Chúng tôi có thể ngăn chặn hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ nếu bạn không tuân thủ bất kỳ phần nào trong các Điều khoản này, bất kỳ điều khoản hoặc chính sách nào mà chúng đề cập đến hoặc bất kỳ luật hiện hành nào.

Thay đổi đối với Dịch vụ

Dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian khi chúng tôi cải thiện chúng. Bất cứ lúc nào, chúng tôi có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn sửa đổi, đình chỉ, ngừng hoặc hạn chế quyền truy cập vào tất cả hoặc một phần Dịch vụ và/hoặc bất kỳ phần mềm, cơ sở và dịch vụ nào có liên quan, có hoặc không có thông báo và/hoặc thiết lập các nguyên tắc và giới hạn chung về việc sử dụng chúng. Một số thay đổi như vậy đối với Dịch vụ có thể khiến một số thiết bị phần cứng, dịch vụ bên thứ ba, cấu hình hoặc thiết lập phần mềm không hoạt động được. Chúng tôi có thể thực hiện những thay đổi như vậy theo quyết định riêng của mình và có hoặc không có thông báo.

Sở hữu trí tuệ

(a) Bạn thừa nhận rằng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại và tất cả các quyền sở hữu khác, trong Sản phẩm, Phần mềm Sản phẩm và Dịch vụ (tức là Trang web, Ứng dụng web và Ứng dụng dành cho thiết bị di động) thuộc sở hữu của TP-Link hoặc các chi nhánh, người cấp phép hoặc nhà cung cấp của TP-Link (gọi chung là “Quyền IP”). Việc bạn sở hữu, truy cập và sử dụng Sản phẩm, Phần mềm Sản phẩm và Dịch vụ không chuyển giao cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào bất kỳ quyền, tư cách hoặc lợi ích nào đối với hoặc đối với các Quyền SHTT đó. TP-Link và các chi nhánh, bên cấp phép và nhà cung cấp của TP-Link bảo lưu tất cả các quyền không được cấp trong các Điều khoản này. Hơn nữa, ngoại trừ nội dung của Người dùng (được định nghĩa bên dưới), TP-Link giữ lại tiêu đề đầy đủ và hoàn chỉnh cho tất cả nội dung trên Dịch vụ, bao gồm mọi phần mềm có thể tải xuống và tất cả dữ liệu đi kèm với nó.

(b) Sử dụng Dịch vụ. Quyền sử dụng Dịch vụ của bạn và bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên đó tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ các Điều khoản này. Việc sửa đổi hoặc sử dụng nội dung trên Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào không được các Điều khoản này cho phép có thể vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật và các Điều khoản này bảo vệ và bị cấm.

Bạn bị cấm sử dụng Quyền IP trừ khi được cho phép cụ thể trong các Điều khoản này. Theo các Điều khoản này, TP-Link cấp cho bạn giấy phép hạn chế, không độc quyền và không thể chuyển nhượng để tải xuống, sao chép, cài đặt và sử dụng các phần được phép của Dịch vụ (bao gồm cả Trang web này) trên thiết bị của riêng bạn (ví dụ: máy tính, thiết bị thông minh, v.v.) cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn. Bạn không được sử dụng nội dung của Dịch vụ theo bất kỳ cách công khai hoặc thương mại nào khác cũng như không được sao chép hoặc kết hợp bất kỳ nội dung nào của Dịch vụ vào bất kỳ tác phẩm nào khác, kể cả trang web của riêng bạn mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của TP-Link. Bạn phải có giấy phép bán lại hoặc phân phối từ chúng tôi trước khi bạn có thể sao chép hoặc phân phối lại bất kỳ phần nào của Dịch vụ. Mọi ủy quyền sao chép nội dung do chúng tôi cấp trong bất kỳ phần nào của Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì đều phải được bạn giữ nguyên tất cả các thông báo về bản quyền và quyền sở hữu khác. Bạn không được sao chép, sửa đổi hoặc theo bất kỳ cách nào sao chép hoặc làm hỏng cấu trúc hoặc cách trình bày của Dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó.

Ngoài ra, sửa đổi, dịch, điều chỉnh hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh và cải tiến, dịch ngược, giải mã, đảo ngược kỹ thuật, phân tách hoặc giảm mã được sử dụng trong bất kỳ phần mềm nào liên quan đến Dịch vụ thành dạng có thể đọc được để kiểm tra mã nguồn hoặc xây dựng phần mềm đó và/hoặc sao chép hoặc tạo các sản phẩm khác dựa trên (toàn bộ hoặc một phần) phần mềm đó, đều bị cấm.

(c) Nguồn Mở. Một số mã độc lập của bên thứ ba có thể được bao gồm trong Ứng dụng web và/hoặc Ứng dụng dành cho thiết bị di động tuân theo Giấy phép Công cộng GNU (“GPL”) hoặc các giấy phép nguồn mở khác (“Phần mềm Nguồn Mở”). Phần mềm Nguồn Mở được cấp phép theo các điều khoản của giấy phép đi kèm với Phần mềm Nguồn Mở đó. Không có nội dung nào trong các Điều khoản này giới hạn các quyền của bạn theo hoặc cấp cho bạn các quyền thay thế các điều khoản và điều kiện của bất kỳ giấy phép người dùng cuối hiện hành nào đối với Phần mềm nguồn mở đó. Đặc biệt, không có điều khoản nào trong các Điều khoản này hạn chế quyền của bạn trong việc sao chép, sửa đổi và phân phối Phần mềm nguồn mở tuân theo các điều khoản của GPL.

Diễn đàn

TÀI LIỆU, THÔNG TIN VÀ Ý KIẾN ĐƯỢC BAO GỒM VÀ/HOẶC THỂ HIỆN TRONG HOẶC TRÊN DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÙNG, BẢNG THÔNG TIN, PHẦN BÌNH LUẬN, TRANG CỘNG ĐỒNG HOẶC CÁC DIỄN ĐÀN KHÁC VỀ DỊCH VỤ ("Diễn đàn") KHÔNG NHẤT thiết PHẢI LÀ CỦA TP-LINK, CÁC CÔNG TY CON CỦA NÓ, CÔNG TY LIÊN KẾT, CHA MẸ, CỔ ĐÔNG, VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, ĐẠI LÝ, NHÂN VIÊN, NHÀ THẦU, ĐẠI DIỆN VÀ ĐỐI TÁC (GỌI GỌI LÀ “NHÓM TP-LINK”). DIỄN ĐÀN DÙNG ĐỂ THẢO LUẬN VỀ LẮP ĐẶT SẢN PHẨM, CÁC VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VÀ GIẢI PHÁP. ĐỂ BẢO VỆ SỰ AN TOÀN CHO SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI, BẠN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG LỖI LỖI AN NINH, MÃ NGUỒN, V.v. SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI TRÊN DIỄN ĐÀN. NẾU NỘI DUNG TRÊN DIỄN ĐÀN GÂY NGUY HIỂM ĐẾN SỰ AN TOÀN CỦA SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI, TP-LINK CÓ QUYỀN YÊU CẦU BẠN XÓA HOẶC TỰ NGUYỆN XÓA BÀI VIẾT THEO QUY ĐỊNH LUẬT PHÁP CÓ LIÊN QUAN VÀ BẠN SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TƯƠNG ĐƯƠNG ĐỐI VỚI NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP BẠN ĐĂNG TRÊN DIỄN ĐÀN.

Đệ trình, bài đăng và email

TP-Link muốn nghe ý kiến từ bạn về các câu hỏi hoặc nhận xét của bạn về Dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, TP-Link Group không chấp nhận hoặc xem xét các nội dung gửi không được yêu cầu dưới bất kỳ hình thức nào (ví dụ: ý tưởng, cách xử lý, khái niệm hoặc bất kỳ tài liệu nào khác) ở bất kỳ định dạng nào, bằng bất kỳ phương tiện truyền tải nào (bao gồm cả email). Bất kỳ nội dung gửi nào như vậy đều được trả lại cho người gửi mà không được xem xét hoặc xóa hoặc loại bỏ mà không được xem xét. Do đó, vui lòng không gửi bất kỳ nội dung gửi không mong muốn nào cho bất kỳ thành viên nào của Nhóm TP-Link.

Được mời gửi phản hồi

Đôi khi, các khu vực trên Dịch vụ có thể yêu cầu rõ ràng việc gửi các khái niệm, câu chuyện hoặc nội dung tiềm năng khác từ bạn (“Được mời gửi phản hổi”). Trong trường hợp này, vui lòng đọc kỹ mọi quy tắc cụ thể hoặc các điều khoản và điều kiện khác xuất hiện ở nơi khác trên Dịch vụ để điều chỉnh các nội dung gửi đó (“Điều khoản bổ sung”), vì chúng sẽ ảnh hưởng đến các quyền hợp pháp của bạn. Nếu không có Điều khoản bổ sung nào điều chỉnh các nội dung gửi đó, thì các Điều khoản này sẽ áp dụng đầy đủ cho mọi Nội dung gửi được mời mà bạn thực hiện. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO BẠN GỬI CHO CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG ĐƯỢC XỬ LÝ LÀ BÍ MẬT.

Việc sử dụng nội dung của chúng tôi

TP-Link sẽ coi bất kỳ thứ gì bạn cung cấp cho chúng tôi và/hoặc đóng góp cho Dịch vụ là có sẵn để chúng tôi sử dụng mà không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bạn (bao gồm mọi khoản thanh toán), trừ khi Nội dung gửi được mời được điều chỉnh rõ ràng bởi Điều khoản bổ sung xuất hiện ở nơi khác trên Dịch vụ, trong trường hợp đó, các Điều khoản bổ sung đó sẽ xác định cách chúng tôi sẽ xử lý Nội dung gửi được mời của bạn. Bất kể bất kỳ thông lệ hoặc thông lệ nào trong ngành, chúng tôi sẽ không trả tiền cho bạn cho việc sử dụng bất kỳ nội dung nào mà bạn gửi đến Dịch vụ.

Nội dung người dùng

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả nội dung, bao gồm, nhưng không giới hạn, đánh giá, phản hồi, mục hồ sơ, bài đăng, câu hỏi, video, hình ảnh và âm thanh mà bạn tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc phổ biến bằng cách sử dụng hoặc liên quan đến, Dịch vụ của chúng tôi. Bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền cần thiết để làm như vậy. Đối với một số tính năng của Dịch vụ của chúng tôi, những người dùng khác có thể yêu cầu thông báo qua email về nội dung công khai mới của bạn hoặc đăng nhận xét của riêng họ đối với nhận xét của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng nội dung công khai này để phát triển xếp hạng tổng hợp, cá nhân hóa lượt xem trang web, tiếp thị sản phẩm, xác định hoặc giới thiệu những người dùng phổ biến, bảo vệ bạn, cải thiện Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi và/hoặc phát triển Sản phẩm và Dịch vụ mới. Bằng cách đăng hoặc tải bất kỳ nội dung nào lên Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở các bài đăng, phản hồi, video, hình ảnh và âm thanh) và/hoặc cung cấp bất kỳ thông tin liên lạc hoặc tài liệu nào cho TP-Link (gọi chung là “Nội dung Người dùng”), bạn tự động và không thể hủy bỏ:

1. Cấp và chuyển nhượng cho TP-Link giấy phép toàn cầu miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không độc quyền, không hạn chế đối với bất kỳ và tất cả các quyền trong Nội dung Người dùng bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, cùng với tất cả sự đồng ý (nếu có) cần thiết để kích hoạt sao chép, phân phối, sửa đổi, xuất bản và/hoặc khai thác khác bởi TP-Link và/hoặc bởi bất kỳ người nào được TP-Link ủy quyền, bằng bất kỳ phương tiện nào và trên tất cả các phương tiện truyền thông hiện được biết đến hoặc sau này được tạo ra, mà không cần thanh toán hoặc các tham chiếu khác đến bạn hoặc bất kỳ người nào khác, và để quảng cáo và thúc đẩy việc khai thác như vậy, trong toàn bộ thời gian của tất cả các quyền đó (cùng với bất kỳ phần mở rộng và gia hạn nào) và trong chừng mực có thể là vĩnh viễn;
2. Từ bỏ tất cả các quyền nhân thân đối với Nội dung người dùng mà bạn có thể có ở bất kỳ nơi nào trên thế giới và xác nhận rằng không có quyền nào như vậy được khẳng định;
3. Chỉ định TP-Link làm đại lý của bạn với toàn quyền tham gia vào bất kỳ tài liệu nào và/hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào mà TP-Link có thể cho là phù hợp để xác nhận việc cấp và chuyển nhượng, đồng ý và từ bỏ nêu trên;
4. Đảm bảo rằng bạn có quyền và là chủ sở hữu của Nội dung người dùng và có quyền tham gia vào các Điều khoản này;
5. Xác nhận rằng không có Nội dung Người dùng nào như vậy sẽ phải tuân theo bất kỳ nghĩa vụ nào, về bảo mật hay nghĩa vụ nào khác, đối với bạn hoặc bất kỳ người nào khác và TP-Link sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ việc sử dụng hoặc tiết lộ Nội dung Người dùng đó;
6. Xác nhận và đồng ý rằng TP-Link có thể truy cập, sử dụng, lưu giữ và/hoặc tiết lộ Nội dung Người dùng cho cơ quan thực thi pháp luật, quan chức chính phủ và/hoặc bên thứ ba, nếu pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc nếu chúng tôi có thiện chí rằng việc truy cập, sử dụng, bảo quản hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để: (a) tuân thủ quy trình hoặc yêu cầu pháp lý; (b) thực thi các Điều khoản này, bao gồm cả việc điều tra bất kỳ hành vi vi phạm tiềm ẩn nào; (c) phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề về an ninh, gian lận hoặc kỹ thuật; hoặc (d) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của TP-Link, người dùng TP-Link, bên thứ ba hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc sự cho phép của pháp luật. TP-Link cũng bảo lưu quyền, nhưng sẽ không bắt buộc, xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào khỏi máy chủ của chúng tôi bất cứ lúc nào theo quyết định riêng và tuyệt đối của TP-Link.

Hạn chế sử dụng

Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn có thể tạo kết nối giữa các thiết bị phần cứng của chúng tôi, thiết bị phần cứng của bên thứ ba, Dịch vụ của chúng tôi và/hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không kết nối với Dịch vụ bất kỳ thiết bị phần cứng hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào theo cách có thể gây nguy hiểm cho (những) người bất kỳ hoặc có thể gây thiệt hại hoặc mất mát cho bất kỳ tài sản nào.

Việc bạn sử dụng Dịch vụ phải tuân theo các hạn chế bổ sung sau đây. Bạn không được sử dụng Dịch vụ hoặc tương tác với Dịch vụ theo cách:

1. Xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ ai khác;
2. Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào;
3. Có hại, lừa đảo, lừa đảo, đe dọa, quấy rối, phỉ báng, tục tĩu hoặc phản cảm theo cách khác;
4. Gây nguy hiểm cho tính bảo mật của tài khoản của bạn hoặc của bất kỳ ai khác;
5. Cố gắng lấy mật khẩu, tài khoản hoặc thông tin bảo mật khác từ bất kỳ người dùng nào khác theo bất kỳ cách nào;
6. Vi phạm tính bảo mật của bất kỳ mạng máy tính nào hoặc bẻ khóa bất kỳ mật khẩu hoặc mã mã hóa bảo mật nào hoặc kết hợp bất kỳ mã vô hiệu hóa nào được thiết kế để cho phép sử dụng, truy cập, xóa hoặc sửa đổi không đúng cách các chương trình hoặc hệ thống phần mềm hoặc phần cứng hoặc vô hiệu hóa, hủy kích hoạt, làm hỏng không đúng cách hoặc tắt các chương trình hoặc hệ thống đó;
7. Gửi, tạo hoặc trả lời cái gọi là “bom thư” (nghĩa là gửi các bản sao của một thư cho nhiều người dùng qua email hoặc gửi nhiều tệp hoặc thư hoặc thư lớn cho một người dùng với mục đích xấu) hoặc tham gia vào “gửi thư rác” ( tức là gửi email không mong muốn cho mục đích kinh doanh hoặc các mục đích khác);
8. “Thu thập thông tin”, “thu thập dữ liệu” hoặc “trình thu thập dữ liệu” bất kỳ trang hoặc phần nào của Dịch vụ (thông qua việc sử dụng các phương tiện thủ công hoặc tự động);
9. Đưa vào bất kỳ loại vi-rút, ngựa thành Troy, sâu máy tính, bom logic hoặc tài liệu nào khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ;
10. Sao chép hoặc lưu trữ bất kỳ phần quan trọng nào của nội dung;
11. Dịch ngược, thiết kế đảo ngược hoặc cố gắng lấy mã nguồn của Dịch vụ; hoặc
12. Thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động hoặc việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ người nào khác, bao gồm cả việc đặt phần mềm độc hại trên Dịch vụ.

Nội dung trên Dịch vụ

“Nội dung” là tất cả thông tin được thu thập trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ. Nó bao gồm thông tin được cung cấp bởi bạn, bởi những người dùng khác, bởi các thiết bị phần cứng được kết nối với Dịch vụ cũng như bởi các thiết bị và dịch vụ của bên thứ ba được kết nối với Dịch vụ. Nó cũng bao gồm bất kỳ thông tin nào chúng tôi cung cấp cho Dịch vụ, cũng như thông tin được lấy từ hoặc tổng hợp từ bất kỳ và tất cả thông tin được cung cấp cho Dịch vụ.

Dịch vụ của bên thứ ba

Bạn chấp nhận rằng TP-Link không chịu trách nhiệm về những rủi ro mà bạn gặp phải liên quan đến các liên kết hoặc kết nối với các ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Bạn hiểu rằng các dịch vụ của bên thứ ba đó có thể có hoặc không có các điều khoản, điều kiện, chính sách quyền riêng tư hoặc các chính sách khác của riêng họ có thể có hoặc không liên quan đến Dịch vụ. Chúng tôi khuyến khích bạn nên biết về những thỏa thuận như vậy khi bạn kết nối các dịch vụ của bên thứ ba với Dịch vụ. Chúng tôi không thể và không có quyền kiểm soát, cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc rủi ro nào đối với nội dung, độ chính xác, thực tiễn, ý kiến hoặc chính sách của bất kỳ ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba nào mà bạn có thể gặp phải khi tương tác với Dịch vụ. Tương tác của bạn với các tổ chức và/hoặc cá nhân bên thứ ba được tìm thấy trên hoặc thông qua Dịch vụ chỉ là giữa bạn và các tổ chức và/hoặc cá nhân đó. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào liên quan đến bất kỳ tương tác nào như vậy.

Trang của bên thứ ba

Dịch vụ có thể liên kết bạn với các trang web khác trên Internet. Các trang web này có thể chứa thông tin hoặc tài liệu mà một số người có thể thấy không phù hợp hoặc gây khó chịu. Các trang web khác này không thuộc quyền kiểm soát của TP-Link và bạn thừa nhận rằng (dù các trang web đó có liên kết với TP-Link dưới bất kỳ hình thức nào hay không), Tập đoàn TP-Link không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tuân thủ bản quyền, tính hợp pháp, lịch sự, hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của nội dung của các trang web như vậy. Việc bao gồm một liên kết như vậy không ngụ ý xác nhận bất kỳ trang web nào của TP-Link Group hoặc bất kỳ hiệp hội nào với các nhà điều hành của nó.

TP-Link không thể đảm bảo rằng bạn sẽ hài lòng với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà bạn mua từ bất kỳ trang web bên thứ ba nào liên kết đến hoặc từ TP-Link vì các trang web bên thứ ba được sở hữu và điều hành bởi các nhà bán lẻ độc lập. TP-Link không xác nhận bất kỳ hàng hóa nào được mua từ bất kỳ trang web của bên thứ ba nào, TP-Link cũng không thực hiện bất kỳ bước nào để xác nhận tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào có trên các trang web của bên thứ ba đó. TP-Link không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thẻ tín dụng và thông tin cá nhân khác) mà bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào và bạn từ bỏ bất kỳ khiếu nại nào đối với chúng tôi với tôn trọng các trang web như vậy. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn thực hiện bất kỳ cuộc điều tra nào mà bạn cảm thấy cần thiết hoặc phù hợp trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch trực tuyến nào với bất kỳ bên thứ ba nào trong số này.

Chấm dứt

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ bất cứ lúc nào. Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể hoặc không thể xóa Nội dung người dùng của bạn trong trường hợp bạn ngừng sử dụng Dịch vụ. Bất cứ lúc nào, TP-Link có thể (a) đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn nếu TP-Link tin rằng bạn đã sử dụng Dịch vụ một cách thiện chí là vi phạm các Điều khoản này, bao gồm mọi hướng dẫn, điều khoản hoặc quy tắc. Nếu bạn chuyển Sản phẩm cho chủ sở hữu mới, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn đối với Sản phẩm đó sẽ tự động chấm dứt. Chủ sở hữu mới sẽ không có quyền sử dụng Sản phẩm hoặc Dịch vụ trong tài khoản của bạn và sẽ cần phải đăng ký một tài khoản riêng với TP-Link trừ khi chủ sở hữu mới đã có tài khoản với TP-Link có thể được kết nối với Sản phẩm hoặc Dịch vụ đó .

Trong trường hợp chúng tôi quyết định chấm dứt tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông báo trước cho bạn trước khi chấm dứt để bạn có thể truy xuất bất kỳ Nội dung người dùng quan trọng nào được lưu trữ trong tài khoản của mình. Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể không cung cấp thông báo trước vì bất kỳ lý do gì, nhưng thông thường, vì điều đó là không thực tế, bất hợp pháp, không vì lợi ích an toàn hoặc bảo mật của ai đó hoặc gây hại cho quyền hoặc tài sản của TP-Link.

Thông số kỹ thuật sản phẩm, giá cả, lỗi đánh máy

Chúng tôi cố gắng hết sức để mô tả mọi sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên Dịch vụ một cách chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, chúng tôi là con người và do đó chúng tôi không đảm bảo rằng đặc điểm kỹ thuật sản phẩm, giá cả hoặc nội dung khác trên Dịch vụ là hoàn chỉnh, chính xác, đáng tin cậy, hiện hành hoặc không có lỗi. Trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào liên quan đến giá cả hoặc thông số kỹ thuật, TP-Link có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng nào theo quyết định riêng của mình. Nếu chúng tôi đã tính phí vào thẻ tín dụng hoặc các tài khoản khác của bạn trước khi hủy, chúng tôi sẽ ghi có vào tài khoản của bạn số tiền đã tính phí. Điều khoản bổ sung có thể áp dụng.

Bảo mật

Mọi tên người dùng và mật khẩu được sử dụng cho Dịch vụ chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân. Bạn phải chịu trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập và mật khẩu của mình (nếu có). TP-Link có quyền giám sát tên người dùng và mật khẩu của bạn và, theo quyết định của mình, yêu cầu bạn thay đổi nó. Nếu bạn sử dụng tên người dùng và mật khẩu mà TP-Link cho là không an toàn, TP-Link sẽ có quyền yêu cầu thay đổi tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn và/hoặc chấm dứt tài khoản của bạn. Tuy nhiên, TP-Link không thể đảm bảo rằng các bên thứ ba trái phép sẽ không bao giờ có thể đánh bại các biện pháp bảo mật của chúng tôi hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích không phù hợp. Bạn thừa nhận rằng bạn tự chịu rủi ro khi cung cấp thông tin cá nhân của mình. Bạn đồng ý thông báo ngay cho TP-Link về bất kỳ việc sử dụng trái phép hoặc nghi ngờ sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác mà bạn biết. TP-Link không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ các yêu cầu trên.

Vi phạm hệ thống an ninh

Bạn bị cấm sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc phương tiện nào được cung cấp liên quan đến Dịch vụ để xâm phạm bảo mật hoặc giả mạo tài nguyên hệ thống và/hoặc tài khoản. Nghiêm cấm việc sử dụng hoặc phân phối các công cụ được thiết kế để xâm phạm bảo mật (ví dụ: chương trình đoán mật khẩu, công cụ bẻ khóa, phần mềm độc hại, mã vô hiệu hóa, vi rút hoặc công cụ thăm dò mạng). Nếu bạn tham gia vào bất kỳ vi phạm nào về bảo mật hệ thống, TP-Link có quyền tiết lộ thông tin chi tiết của bạn cho quản trị viên hệ thống tại các trang web khác, cơ quan thực thi pháp luật và/hoặc cơ quan chính phủ để hỗ trợ họ giải quyết các sự cố bảo mật.

Điều tra

TP-Link bảo lưu quyền điều tra các vi phạm đáng ngờ đối với các Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ vi phạm nào phát sinh từ bất kỳ nội dung gửi, đăng hoặc email nào bạn thực hiện hoặc gửi tới bất kỳ Diễn đàn nào. TP-Link có thể tìm cách thu thập thông tin từ người dùng bị nghi ngờ vi phạm các Điều khoản này và từ bất kỳ người dùng nào khác. TP-Link có thể đình chỉ bất kỳ người dùng nào có hành vi hoặc bài đăng đang bị điều tra và có thể xóa tài liệu đó khỏi máy chủ của mình nếu thấy phù hợp và không cần thông báo. Nếu TP-Link tin rằng, theo quyết định riêng của mình, rằng đã xảy ra vi phạm các Điều khoản này, TP-Link có thể chỉnh sửa hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung gửi, đăng hoặc email nào, xóa tài liệu vĩnh viễn, hủy đăng, cảnh báo người dùng, tạm ngưng người dùng và mật khẩu, chấm dứt tài khoản hoặc thực hiện hành động khắc phục khác mà họ cho là phù hợp. TP-Link sẽ hoàn toàn hợp tác với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh tòa nào yêu cầu hoặc chỉ đạo TP-Link tiết lộ danh tính của bất kỳ ai đăng bất kỳ email nào, xuất bản hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào được cho là vi phạm các Điều khoản này. BẰNG VIỆC CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN TỪ BỎ VÀ KHÔNG TÁC HẠI TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN CỦA TẬP ĐOÀN TP-LINK KHỎI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO TỪ BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO BỞI BẤT KỲ THÀNH VIÊN CỦA TẬP ĐOÀN TP-LINK TRONG KHI HOẶC LÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC ĐIỀU TRA VÀ/HOẶC TỪ BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ HẬU QUẢ CỦA CÁC ĐIỀU TRA CỦA MỘT THÀNH VIÊN CỦA TẬP ĐOÀN TP-LINK HOẶC CÁC CƠ QUAN THỰC THI PHÁP LUẬT.

Từ chối trách nhiệm bảo hành

Trừ khi được quy định rõ ràng dưới đây, TP-Link không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm, phần mềm, dịch vụ, thông tin hoặc nội dung nào có trong hoặc truy cập thông qua Dịch vụ và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về tính chính xác, bản quyền tuân thủ, hợp pháp hoặc đúng đắn của tài liệu có trong hoặc được truy cập thông qua Dịch vụ. Chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm về các đề xuất hoặc đề xuất về dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp hoặc mua thông qua Dịch vụ. Các sản phẩm và dịch vụ được mua hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ được cung cấp "NGUYÊN TRẠNG" và không có bất kỳ hình thức bảo hành nào từ TP-Link hoặc các bên khác, trừ khi một văn bản bảo hành riêng biệt được cung cấp một cách rõ ràng và rõ ràng cho một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể (và nếu một bảo hành được cung cấp, nó sẽ chỉ áp dụng cho sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể đó chứ không áp dụng cho Dịch vụ nói chung).

BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ. NGOẠI TRỪ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÁC BẢO ĐẢM CÓ THỂ ĐI KÈM MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA TP-LINK, CÁC DỊCH VỤ VÀ TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU, THÔNG TIN, TRANG WEB, PHẦN MỀM, CƠ SỞ, DỊCH VỤ VÀ CÁC NỘI DUNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ SẴN CÓ” MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA CHO PHÉP THEO LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH, TẬP ĐOÀN TP-LINK TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM. TẬP ĐOÀN TP-LINK KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC CHỨC NĂNG CÓ TRONG CÁC DỊCH VỤ SẼ CÓ SẴN, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG LỖI SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC HOẶC RẰNG DỊCH VỤ HOẶC MÁY CHỦ CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC CÁC LOẠI CÓ HẠI KHÁC CÁC THÀNH PHẦN. TẬP ĐOÀN TP-LINK KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ BẤT KỲ ĐẠI DIỆN NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG VẬT LIỆU, THÔNG TIN, PHẦN MỀM, CƠ SỞ, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG KHÁC CỦA DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT VỚI DỊCH VỤ THEO ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÚNG TÍNH ĐÚNG, CHÍNH XÁC, TIN CẬY, KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN HOẶC CÁCH KHÁC. TẬP ĐOÀN TP-LINK KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU, THÔNG TIN, PHẦN MỀM, CƠ SỞ, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG KHÁC CỦA DỊCH VỤ HAY BẤT KỲ TRANG WEB NÀO CỦA BẠN SẼ KHÔNG VI PHẠM QUYỀN CỦA NGƯỜI KHÁC VÀ TẬP ĐOÀN TP-LINK KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI LỖI HOẶC SẼ THIẾU TRONG CÁC TÀI LIỆU, THÔNG TIN, PHẦN MỀM, CƠ SỞ, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG KHÁC CỦA DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO KHÁC.

NHỮNG ĐIỀU TRÊN NÀY KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT HIỆN HÀNH.

Trách nhiệm hữu hạn

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP VÀ KHÔNG DƯỚI LÝ THUYẾT PHÁP LÝ (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT CỨ LÚC NÀO, HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM TÚC HAY CÁCH NÀO) TP-LINK SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI KHÁC NÀO VỀ (A) BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC HẬU QUẢ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN, TỔN THƯƠNG, NGỪNG CÔNG VIỆC, TÍNH CHÍNH XÁC CỦA KẾT QUẢ HOẶC LỖI HOẶC SỰ CỐ TRẺ CỦA BẤT KỲ THIẾT BỊ NÀO KẾT NỐI VỚI DỊCH VỤ, HOẶC (B) BẤT KỲ SỐ TIỀN NÀO, TỔNG HỢP, VƯỢT QUÁ LỚN HƠN (I) $100 HOẶC (II) SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ CHO TP-Link LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ TRONG THỜI KỲ MƯỜI HAI (12) THÁNG TRƯỚC KHI KHIẾU NẠI ĐƯỢC ÁP DỤNG, HOẶC (C) BẤT KỲ VẤN ĐỀ VƯỢT QUA KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT HỢP LÝ CỦA CHÚNG TÔI.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÓI TRÊN KHÔNG ÁP DỤNG CHO TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DO BẤT CẨN NGHIÊM TRỌNG HOẶC HÀNH VI SAI LẦM CỐ Ý CỦA CHÚNG TÔI.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản này do bất kỳ sự kiện hoặc tình huống nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cuộc đình công, bế xưởng hoặc các tranh chấp công nghiệp khác; sự cố hệ thống hoặc truy cập mạng; hoặc lũ lụt, cháy nổ, tai nạn.

Rủi ro Mất mát; Bảo hiểm

BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐỂ BẢO MẬT HOẶC KIỂM SOÁT QUYỀN TRUY CẬP ĐẾN BẤT KỲ TÀI SẢN THỰC SỰ HOẶC CÁ NHÂN NÀO) LÀ HOÀN TOÀN TỰ CHỊU RỦI RO VÀ RẰNG BẠN CHẤP NHẬN TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI TỔN THẤT, THIỆT HẠI, VÀ CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG ĐÓ. TP-LINK KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG TY BẢO HIỂM. BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM DUY TRÌ BẢO HIỂM BAO GỒM TẤT CẢ TỔN THẤT, THIỆT HẠI HOẶC CHI PHÍ, DÙ LÀ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN (BAO GỒM TỬ VONG), TỔN THẤT KINH TẾ HOẶC BẤT KỲ HÌNH THỨC TỔN THẤT, THIỆT HẠI HOẶC CHI PHÍ NÀO PHÁT SINH NGOÀI HOẶC TỪ (I) NÀY ĐIỀU KHOẢN, HOẶC (II) DỊCH VỤ.

TP-Link là hoặc có thể là người bán nhiều loại hàng hóa và dịch vụ có sẵn trên Dịch vụ. Tất cả các mặt hàng mua từ Dịch vụ được thực hiện theo hợp đồng vận chuyển. Điều này có nghĩa là rủi ro mất mát và quyền sở hữu đối với các mặt hàng đó sẽ chuyển cho bạn khi TP-Link giao hàng cho nhà vận chuyển.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho TP-Link, các chi nhánh, cán bộ, đại lý, nhân viên và đối tác của TP-Link không bị tổn hại đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại (thực tế và do hậu quả), tổn thất và chi phí (bao gồm cả phí pháp lý) phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba liên quan đến (a) việc bạn sử dụng Dịch vụ (bao gồm mọi hành động do bên thứ ba thực hiện bằng tài khoản của bạn) và (b) việc bạn vi phạm các Điều khoản này. Trong trường hợp có khiếu nại, vụ kiện hoặc hành động như vậy ("Khiếu nại"), chúng tôi sẽ cung cấp thông báo về Khiếu nại theo thông tin liên hệ mà chúng tôi có cho tài khoản của bạn (với điều kiện là việc không gửi thông báo như vậy sẽ không loại bỏ hoặc giảm nghĩa vụ bồi thường của bạn dưới đây).

Cập nhật

Đôi khi, TP-Link có thể tùy ý phát triển và cung cấp các bản cập nhật cho Dịch vụ và/hoặc Phần mềm Sản phẩm của mình, có thể bao gồm các bản nâng cấp, sửa lỗi, bản vá, sửa lỗi khác, sửa lỗi bảo mật và/hoặc các tính năng mới (gọi chung là bao gồm tài liệu liên quan, nếu có, “Cập nhật”). Các bản cập nhật cũng có thể sửa đổi hoặc xóa toàn bộ các tính năng và chức năng nhất định của chúng. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ Bản cập nhật nào hoặc tiếp tục cung cấp hoặc kích hoạt bất kỳ tính năng hoặc chức năng cụ thể nào. Dựa trên cài đặt thiết bị của bạn, khi thiết bị của bạn được kết nối với internet: a) Dịch vụ sẽ tự động tải xuống và cài đặt tất cả các Bản cập nhật có sẵn; hoặc b) bạn có thể nhận được thông báo hoặc được nhắc tải xuống và cài đặt các Bản cập nhật có sẵn. Bạn phải nhanh chóng tải xuống và cài đặt tất cả các Bản cập nhật, đồng thời thừa nhận và đồng ý rằng Dịch vụ hoặc các phần của Dịch vụ có thể không hoạt động bình thường nếu bạn không làm như vậy. Bạn cũng đồng ý rằng tất cả các Bản cập nhật sẽ được coi là một phần của Dịch vụ và tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện của các Điều khoản này.

Các bản cập nhật cho Phần mềm sản phẩm có thể được cài đặt tự động mà không cần cung cấp bất kỳ thông báo bổ sung nào hoặc nhận được bất kỳ sự đồng ý bổ sung nào. Bạn đồng ý với các bản cập nhật tự động như vậy. Nếu bạn không muốn các bản Cập nhật tự động như vậy, biện pháp khắc phục của bạn là chấm dứt tài khoản của mình và ngừng sử dụng Phần mềm sản phẩm cũng như các Sản phẩm hiện hành. Nếu bạn không chấm dứt tài khoản đã tạo trước đó, bạn sẽ tự động nhận được các Bản cập nhật.

Chúng tôi bảo lưu quyền vào bất kỳ lúc nào mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn về việc đình chỉ, sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, ứng dụng và/hoặc các dịch vụ hoặc bất kỳ tính năng hoặc một phần nào trong đó có hoặc không có thông báo.

Hạn chế của Dịch vụ và Phần mềm Sản phẩm

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Dịch vụ và Phần mềm Sản phẩm không nhằm mục đích đáng tin cậy 100% hoặc khả dụng 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Dịch vụ/Phần mềm sản phẩm có thể bị tạm ngừng mà không cần thông báo vì lý do bảo mật, lỗi hệ thống, bảo trì và sửa chữa, cập nhật hoặc các trường hợp khác. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản hoàn trả hoặc giảm giá nào đối với việc đình chỉ như vậy. TP-Link không cung cấp bất kỳ đảm bảo thời gian hoạt động cụ thể nào cho Phần mềm của Dịch vụ/Sản phẩm.

Chuyển nhượng

Bạn không được chuyển nhượng, ủy quyền hoặc chuyển giao các Điều khoản này hoặc các quyền hoặc nghĩa vụ của bạn dưới đây, hoặc tài khoản Dịch vụ của bạn, theo bất kỳ cách nào (theo quy định của pháp luật hoặc theo cách khác) mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của TP-Link. Chúng tôi có thể chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc ủy quyền các Điều khoản này cũng như các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi mà không cần sự đồng ý. Không ai khác ngoài một bên của các Điều khoản này có quyền thực thi bất kỳ Điều khoản nào trong số này.

Điều khoản và điều kiện bổ sung

Các điều khoản bổ sung sau áp dụng cho các ứng dụng của chúng tôi có sẵn thông qua App Store của Apple, Inc. (“Apple”) (“Ứng dụng Apple”):

1. Ứng dụng Apple được cấp phép cho bạn trên cơ sở hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, chỉ được sử dụng cùng với Dịch vụ cho mục đích sử dụng cá nhân, cá nhân, phi thương mại của bạn, tùy thuộc vào tất cả các Điều khoản khi chúng được áp dụng cho Dịch vụ;
2. Cả bạn và TP-Link đều thừa nhận rằng các Điều khoản chỉ được ký kết giữa bạn và TP-Link chứ không phải với Apple và Apple không chịu trách nhiệm về Ứng dụng Apple hoặc nội dung;
3. Bạn sẽ chỉ sử dụng Ứng dụng Apple liên quan đến thiết bị Apple mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát;
4. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Apple không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào đối với Ứng dụng Apple;
5. Trong trường hợp Ứng dụng Apple không tuân thủ bất kỳ bảo hành hiện hành nào, kể cả những bảo hành được quy định theo luật, bạn có thể thông báo cho Apple về lỗi đó; khi có thông báo, nghĩa vụ bảo hành duy nhất của Apple đối với bạn sẽ là hoàn trả cho bạn giá mua, nếu có, của Ứng dụng Apple; và trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, Apple sẽ không có nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với Ứng dụng Apple;
6. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng TP-Link, chứ không phải Apple, chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại mà bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có thể có liên quan đến Ứng dụng Apple;
7. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng, trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba rằng Ứng dụng Apple hoặc việc bạn sở hữu và sử dụng Ứng dụng Apple vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba đó, TP-Link, chứ không phải Apple, sẽ chịu trách nhiệm để điều tra, bào chữa, giải quyết và giải quyết bất kỳ khiếu nại vi phạm nào như vậy;
8. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn không sống ở quốc gia chịu lệnh cấm vận của Chính phủ Hoa Kỳ hoặc quốc gia đã được Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia "hỗ trợ khủng bố" và rằng bạn không có tên trong bất kỳ danh sách nào của Chính phủ Hoa Kỳ về các bên bị cấm hoặc bị hạn chế;
9. Cả bạn và TP-Link đều thừa nhận và đồng ý rằng, khi bạn sử dụng Ứng dụng Apple, bạn sẽ tuân thủ mọi điều khoản thỏa thuận hiện hành của bên thứ ba có thể ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng đó; Và
10. Cả bạn và TP-Link đều thừa nhận và đồng ý rằng Apple và các công ty con của Apple là bên thứ ba thụ hưởng các Điều khoản này và khi bạn chấp nhận các Điều khoản này, Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) để thực thi các Điều khoản này đối với bạn với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba của hợp đồng này.

Các điều khoản bổ sung sau áp dụng cho các ứng dụng của chúng tôi có sẵn thông qua cửa hàng Google Play của Google Inc. (“Google”) (“Ứng dụng Android”):

1. Bất kể điều gì trái ngược trong các Điều khoản này, nếu bạn sử dụng Ứng dụng Android, bạn thừa nhận và đồng ý rằng (i) Ứng dụng Android một phần dựa vào chức năng do Google cung cấp ("Chức năng của Google"), (ii) bất kỳ thông tin nào do bạn cung cấp qua Ứng dụng Android có thể được chia sẻ với Google liên quan đến việc bạn sử dụng Chức năng của Google và (iii) tất cả thông tin đó sẽ được Google xử lý theo Chính sách quyền riêng tư hiện hành của Google (hiện có tại http: //www.google.com/privacy.html), đôi khi có thể được Google sửa đổi;
2. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Google không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào đối với Ứng dụng Android;
3. Trong trường hợp Ứng dụng Android không tuân thủ bất kỳ bảo hành hiện hành nào, kể cả những bảo hành được quy định trong luật, bạn xác nhận rằng Google không có nghĩa vụ bảo hành nào đối với Ứng dụng Android;
4. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng TP-Link, chứ không phải Google, chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại mà bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có thể có liên quan đến Ứng dụng Android và rằng Google sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về mọi khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn có thể quy cho bất kỳ lỗi nào của Ứng dụng Android.

Điều khoản khác

Bạn sẽ chịu trách nhiệm khấu trừ, nộp và báo cáo tất cả các loại thuế, nghĩa vụ và các đánh giá khác của chính phủ liên quan đến hoạt động của bạn liên quan đến Dịch vụ. Việc bạn hoặc chúng tôi không thực hiện, theo bất kỳ cách nào, bất kỳ quyền nào ở đây sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ quyền nào khác dưới đây. Bạn và TP-Link đồng ý rằng thỏa thuận này là toàn bộ thỏa thuận giữa cả hai bên và nó thay thế và hủy bỏ tất cả các thỏa thuận bằng văn bản và bằng miệng, thông tin liên lạc và các hiểu biết khác liên quan đến chủ đề của các Điều khoản này; điều này được hiểu rằng các điều khoản bảo hành rõ ràng đi kèm với việc mua các sản phẩm của TP-Link là bổ sung cho các Điều khoản đó.

Không có cơ quan, đối tác, liên doanh hoặc việc làm nào được tạo ra do các Điều khoản này và bạn không có bất kỳ quyền hạn nào dưới bất kỳ hình thức nào để ràng buộc TP-Link về bất kỳ khía cạnh nào. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các phần bên trên liên quan đến Ứng dụng Apple và Ứng dụng Android, bạn và TP-Link đồng ý rằng không có bên thứ ba nào thụ hưởng theo các Điều khoản này. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được phát hiện là không thể thi hành hoặc không hợp lệ, thì điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ, ở mức tối thiểu cần thiết, để các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ và có thể thi hành.

Tranh chấp

Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi tranh chấp với bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nếu bạn không hài lòng với chúng tôi xin vui lòng liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt. Nếu bạn và chúng tôi không thể giải quyết tranh chấp bằng quy trình xử lý khiếu nại của chúng tôi, chúng tôi sẽ: cho bạn biết rằng chúng tôi không thể giải quyết tranh chấp với bạn; và cung cấp cho bạn thông tin nhất định về nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp thay thế của chúng tôi. Nếu bạn muốn khởi kiện ra tòa, các tòa án liên quan của Vương quốc Anh sẽ có thẩm quyền duy nhất liên quan đến các Điều khoản này. Luật liên quan của Vương quốc Anh sẽ áp dụng cho các Điều khoản này.

Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào

Vui lòng chuyển tiếp mọi nhận xét, khiếu nại về Dịch vụ hoặc câu hỏi mà bạn có thể có tới support@tp-link.com

Ngày có hiệu lực: 1 tháng 9 năm 2019.

 

Chương trình cải thiện trải nghiệm người dùng (UEIP)

Kính gửi người dùng sản phẩm TP-Link,

Mang đến những sản phẩm vượt trên sự mong đợi của người dùng luôn là mục tiêu mà Công Ty TNHH TP-Link Corporation (TP-Link) theo đuổi. Để giúp chúng tôi đáp ứng tối ưu nhu cầu của bạn, cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, TP-Link chân thành mời bạn tham gia Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Người dùng (UEIP) của chúng tôi và chúng tôi vui lòng yêu cầu bạn đọc tuyên bố sau. Đồng ý tham gia UEIP của chúng tôi có nghĩa là bạn đã đọc kỹ và hoàn toàn đồng ý với tuyên bố này (trẻ em dưới 18 tuổi nên đọc cùng cha mẹ trong công ty). TP-Link xin nhắc bạn, khi các sản phẩm được cải thiện, tuyên bố này có thể thay đổi theo thời gian. Khi có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ hiển thị chúng ở vị trí nổi bật trên sản phẩm hoặc các trang liên quan để thông báo cho bạn. Nếu bạn không chấp nhận các thay đổi, bạn có quyền chọn không tham gia UEIP bất kỳ lúc nào và việc tiếp tục tham gia chương trình sẽ được coi là đồng ý với những thay đổi đó.

Thu thập thông tin

Người dùng tham gia chương trình chỉ gửi những dữ liệu sau đến TP-Link Server:

(1) Thông tin chung về sản phẩm, bao gồm kiểu thiết bị, phiên bản phần mềm, thông tin hệ thống, v.v.

(2) Tình trạng sử dụng các chức năng của sản phẩm. Chúng tôi mong muốn thu thập trạng thái sử dụng cụ thể của các chức năng để hiểu tầm quan trọng của từng chức năng, từ đó điều chỉnh mức độ ưu tiên của nghiên cứu và phát triển. Ví dụ, tần suất sử dụng của từng mô-đun chức năng và các lần nhấn trên các trang đều giúp chúng tôi cải tiến sản phẩm một cách tối ưu.

Thông tin được thu thập trong chương trình sẽ không liên quan đến danh tính cá nhân của bạn, bao gồm tên, giới tính, tuổi, địa chỉ, email cá nhân, số điện thoại, tên người dùng, mật khẩu, v.v. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyền riêng tư của bạn và để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Sử dụng thông tin

TP-Link xin hứa rằng chúng tôi tuân thủ luật pháp và quy định quốc gia có liên quan. Chúng tôi sẽ giữ thông tin được thu thập dưới sự bảo mật nghiêm ngặt và chỉ sử dụng chúng để cải thiện sản phẩm và dịch vụ. Thông tin sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ công ty bên thứ ba nào không liên quan đến mục đích trên.

Tham gia và từ chối chương trình

Người dùng có thể tự nguyện bật hoặc tắt chức năng này trong “Chương trình cải thiện trải nghiệm người dùng hệ thống nâng cao”. Kích hoạt chức năng có nghĩa là bạn chọn tham gia TP-Link UEIP; trong khi vô hiệu hóa chức năng có nghĩa là bạn chọn không tham gia chương trình.

 

From United States?

Get products, events and services for your region.