แจ้งปัญหาการอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์ของ Amazon

เรียนผู้ใช้งาน Tapo

ขณะนี้ Amazon Web Services (AWS) ได้มีการปรับปรุงระบบภายในชั่วคราว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเชื่อมต่อสินค้า Tapo ในบางรุ่น บริษัทฯ เรียนให้ท่านทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ ไม่ส่งผลอันตรายต่อสินค้า หรือกระทบต่อข้อมูลภายในของอุปกรณ์ของท่าน

ทางบริษัทฯ ได้พยายามเป็นอย่างยิ่งต่อการแก้ปัญหานี้และจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับสินค้า สามารถติดต่อได้ที่ทีมบริการหลังการขาย บริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่ 02-440-0029