TP-LINK Replacement & Warranty

TP-LINK Replacement & Warranty Banner

นโยบายการรับประกันและการส่งสินค้าคืน

ถึงคุณลูกค้า,

 เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ ได้คำนึงถึง สวัสดิภาพของพนักงานและลูกค้าผู้มีอุปการะคุณเป็นหลัก จึงขอเรียนชี้แจ้งให้ทุกท่านทราบดังต่อไปนี้

1. สำหรับระยะเวลาการเคลมสินค้าอาจะช้ากว่ากำหนดเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า

2. สามารถศึกษาข้อมูล และนโยบายการเคลมสินค้าของเราได้ที่นี่         

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ต้องขอภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้สินค้า TP-Link

 

ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ TP-LINK เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานในชีวิตประจำวัน เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตัวคุณลูกค้าโปรดอ่านนโยบายการรับประกันสินค้าต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วน

 1. การรับประกันแบบมีข้อกำหนดจำกัด
 2. ระยะเวลาการรับประกัน
 3. ขั้นตอนการเปลี่ยนอุปกรณ์
 4. ภาคผนวก

การรับประกันแบบมีข้อกำหนด

บริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การรับประกันแบบข้อกำหนดจำกัดกับผลิตภัณฑ์ ทีพี-ลิงค์ ทุกประเภทที่ขายในประเทศไทย การรับประกันตัวผลิตภัณฑ์จะครอบคลุมอุปกรณ์ตัวหลัก, สายอากาศและแหล่งจ่ายไฟภายนอกที่ชำรุดเนื่องจากความบกพร่องของตัววัสดุหรือการผลิต โดยอุปกรณ์ในส่วนของกล่องบรรจุภัณฑ์ สายนำสัญญาณ ซอร์ฟแวร์ เอกสารด้านเทคนิคและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ นั้นจะไม่ครอบคลุมในการรับประกันนี้ ความรับผิดชอบสูงสุดของทาง ทีพี-ลิงค์ นั้นจะชดเชยให้เท่ากับหรือไม่สูงกว่าราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยบริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด นั้น จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ถ้าในกรณีที่สินค้าทำการเลิกผลิต ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าให้แทน

ระยะเวลาการรับประกัน

บริษัท ทีพี-ลิงค์ (เอ็นเตอร์ไพรส์) ประเทศไทย จำกัด ได้ให้การรับประกันอุปกรณ์แต่ละประเภทไว้ดังรายละเอียด ดังนี้

ระยะเวลาการรับประกัน Limited Life Time (EOL+3)*

ประเภทของอุปกรณ์ : Wireless Router, xDSL / PON, Indoor Access Point (+Range Extender), SMB Switch, SOHO Switch, Wireless Adaptor (USB , PCI/PCI-e), Antenna

*Limited Life Time หมายถึง การรับประกันตลอดอายุการใช้งาน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
หากสินค้ารุ่นนั้น ๆ มีการประกาศหยุดผลิต อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต จะได้การรับประกันต่อไปอีก 3 ปี นับจากวันที่ประกาศ

ระยะเวลาการรับประกัน 3 ปี

ประเภทของอุปกรณ์ : IP Camera (VIGI), 3G/4G Router, Print server, Powerline Communication (PLC ), Outdoor Access point

ระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี

ประเภทของอุปกรณ์ : IP Camera indoor/outdoor (Tapo)

ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี

ประเภทของอุปกรณ์ : Light Blub/Light Strip (Tapo), IP Camera battery powered (Tapo), 3G/4G MIFI, Power Bank, Fiber Convertor, POE adapter, Other Accessory

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

การเปลี่ยนสินค้า

ขั้นตอนที่ 1 ทำการโทรเข้าสายด่วน TP-LINK 02-440-0029 (วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.)
เพื่อทำการแจ้งปัญหาในเบื้องต้น พร้อมการรับหมายเลขการรับเรื่องจากทาง ทีพี-ลิงค์  (ไม่รับอุปกรณ์ที่ไม่มีเลขซีเรียลบนตัวอุปกรณ์ และ/หรือ เลขซีเรียล (Serial Number: SN) ชำรุด, ฉีกขาด และควรมีใบเสร็จการชำระเงินของสินค้านั้น ๆ )

ขั้นตอนที่ 2 ให้ทำนนำผลิตภัณฑ์ที่ทำการแจ้งเรื่องไว้ มาส่งที่สำนักงานของบริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด หรือจัดส่งอุปกรณ์มาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

ที่อยู่ : 77/115 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางลูกค้าต้องเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายขาไป (ค่าใช้จ่ายตอนส่งมาให้ที่บริษัททีพี-ลิงค์) และทุกครั้งที่ส่งอุปกรณ์ ให้ทำการเขียนอีเมล์ เพื่อทำการแจ้งทีพี-ลิงค์ เพื่อเป็นการตรวจสอบตัวอุปกรณ์ โดยทางทีพี-ลิงค์ จะทำการตอบกลับผ่านอีเมล์ที่ส่งเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงสถานะของทางผลิตภัณฑ์ที่ส่งมา

ขั้นตอนที่ 3 ทางบริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการเช็คตัวอุปกรณ์พร้อมเพื่อทำการเช็คระยะเวลาการรับประกันของตัวผลิตภัณฑ์ ถ้าสินค้ายังคงอยู่ในประกันจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ ในกรณีที่สินค้าเลิกผลิตแต่ยังอยู่ในการรับประกันนั้น จะทำการเปลี่ยนเป็นรุ่นเทียบเคียงให้ ในกรณีที่ลูกค้าส่งสินค้าทางไปรษณีย์นั้น ถ้าสินค้ารับการเปลี่ยนจะทำการแจ้งผ่านทางอีเมล์ที่ลูกค้าส่งมาพร้อมทั้งแจ้งวัน เวลาส่งสินค้ากลับไปโดยจะส่งในรูปแบบของการเก็บเงินปลายทาง

ภาคผนวก

หมายเหตุ: บริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดซึ่งรวมถึงการตีความและการปรับเปลี่ยนนโยบายการรับประกันนี้

 1. บริการรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้นมีผลใช้กับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายในประเทศไทยเท่านั้น บริการต่างที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ตกลงกันไว้ในช่วงการซื้อเพียงจะมีผลบังคับตามสัญญาที่ลงนามโดยบริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. การรับประกันอื่นๆที่มาจากตัวแทนจำหน่ายซึ่งนอกเหนือจากเงื่อนไขการรับประกันจากทางบริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ กรุณาขอรับเอกสารในระหว่างการซื้อเพื่อที่จะได้รับการบริการจากตัวแทนจำหน่าย
 3. ความเสียหายใด ๆ โดยตรงหรือโดยอ้อมที่ทำให้เครื่องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติหรือเกิดความเสียหาย บริษัท ทีพีลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะรับผิดชอบตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากสินค้าได้รับความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานปกติ เช่นอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้น
 4. บริษัท ทีพี-ลิงค์ (เอ็นเตอร์ไพรส์) ประเทศไทย จำกัด จะไม่รับผิดชอบสินค้าที่เสียหายอันเนื่องมาจากการดัดแปลง หรือทำการปรับแต่งตัวอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยตนเอง และสินค้าที่มีการปรับแต่งเฟิร์มแวร์ที่เป็น Third Party Firmware
 5. สภาพสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ คือ ไม่มีร่องรอย ถอด แกะ แงะ งัด ตัวอุปกรณ์ และหรือ ต้องไม่มีบางชิ้นส่วนขาดหายไป
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเรียกตรวจสอบใบเสร็จการชำระเงินหรือใบสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าได้ในทุกกรณี
 7. กรณีลูกค้าซื้อสินค้ามือสองและส่งเคลม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเคลมสินค้าในทุกกรณี

ผลิตภัณฑ์ ทีพี-ลิงค์ ที่อยู่นอกขอบข่ายการรับประกัน

 

From United States?

Get products, events and services for your region.