วิธีการกำหนดค่า Archer Router ในโหมด Access Point mode

Configuration Guide
Updated 08-28-2019 03:42:57 AM 762705
This Article Applies to: 

ในโหมดนี้เราเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเราเตอร์แบบมีสายหรือไร้สายผ่านสายอีเธอร์เน็ตและขยายการครอบคลุมไร้สายของเครือข่ายที่มีอยู่ของคุณ ไม่รองรับฟังก์ชั่นขั้นสูงเช่น NAT, การควบคุมโดยผู้ปกครองและ QoS

https://static.tp-link.com/image001_1517302639048n.png

หมายเหตุ: เฟิร์มแวร์เก่าอาจไม่รองรับโหมดจุดเข้าใช้งาน หากคุณไม่เห็นโหมดนี้โปรดอัพเกรดเฟิร์มแวร์

ที่นี่เราใช้ Archer C2300 สำหรับการสาธิต

1. เชื่อมต่อพอร์ตอินเทอร์เน็ต / WAN ของเราเตอร์กับเครือข่ายที่มีอยู่โดยใช้สายอีเธอร์เน็ต

2. เยี่ยมชม http://tplinkwifi.net และเข้าสู่ระบบด้วย TP-Link ID หรือรหัสผ่านที่คุณตั้งค่าสำหรับเราเตอร์

3. ไปที่ Advanced > Operation Mode, เลือก Access Point และคลิก Save เข้าสู่เราเตอร์ผ่าน http://tplinkwifi.net หลังจากเราเตอร์ทำการรีบูท

 https://static.tp-link.com/image002_1517302655634j.jpg

 

 

 

 

4. ไปที่การ  Quick Setup หรือ Settings > Wireless > Wireless Settings> และ ตั้งค่า SSID และรหัสผ่านสำหรับเครือข่ายไร้สาย  Next/Save เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า 

https://static.tp-link.com/image003_1517302663354h.png

https://static.tp-link.com/image004_1517302671035e.jpg

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Check products and services for your region.