ฉันสามารถกำหนดเวลาที่ลูก ๆ ของฉันใช้ออนไลน์ได้หรือไม่?

Further Assistance
Updated 10-11-2019 06:56:46 AM 31574
This Article Applies to: 

ฉันสามารถกำหนดเวลาที่ลูก ๆ ของฉันใช้ออนไลน์ได้หรือไม่?

ใช้การควบคุมโดยผู้ปกครองเพื่อกำหนดขีด จำกัด รายวันตามจำนวนเวลาที่เด็ก ๆ สามารถใช้ออนไลน์ในแต่ละวัน นอกจากนี้คุณสามารถหยุดพวกเขาจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่นคุณสามารถหยุดไม่ให้เด็ก ๆ เข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ของพวกเขาขณะทำการบ้านหรือหลังเวลานอน

 

Looking for More

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

Recommend Products

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.