การควบคุมโดยผู้ปกครองของ Deco คืออะไร

Further Assistance
Updated 10-11-2019 06:56:10 AM 22089
This Article Applies to: 

การควบคุมโดยผู้ปกครองของ Deco คืออะไร

การควบคุมโดยผู้ปกครองอนุญาตให้คุณกรองเนื้อหาออนไลน์สำหรับลูก ๆ ของคุณควบคุมเวลาที่พวกเขาสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต จำกัด เวลารวมที่พวกเขาใช้จ่ายออนไลน์ในแต่ละวันและติดตามเว็บไซต์ที่พวกเขาเยี่ยมชมและแอพที่พวกเขาใช้

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Check products and services for your region.