ฉันสามารถเปิดใช้งานทั้งกิจกรรมออนไลน์และอุปกรณ์ QoS ในเวลาเดียวกันได้หรือไม่ อันไหนมีความสำคัญสูงกว่า

Further Assistance
Updated 10-11-2019 06:55:52 AM 19641
This Article Applies to: 

ฉันสามารถเปิดใช้งานทั้งกิจกรรมออนไลน์และอุปกรณ์ QoS ในเวลาเดียวกันได้หรือไม่ อันไหนมีความสำคัญสูงกว่า

 

 

แอป Deco ให้คุณเปิดใช้งานทั้งสองในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าหากการตั้งค่าขัดแย้งกันกิจกรรม QoS จะให้ความสำคัญกับอุปกรณ์แต่ละชิ้น

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Check products and services for your region.