ฉันจะเปิดใช้งานเครือข่ายภายนอกเพื่อแบ่งปันผู้อื่นได้อย่างไร

Further Assistance
Updated 04-21-2021 04:22:43 AM 76383
This Article Applies to: 

Guest Network[เครือข่ายภายนอก] คืออะไร?

เครือข่ายแขกอนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมในบ้านของคุณใช้อินเทอร์เน็ตโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัวของคุณ อุปกรณ์ไร้สายที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายแขกไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่ายหลักเพื่อรับประกันความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายหลัก

แตะปุ่มเมนูที่มุมล่างขวาของแอพ Deco จากนั้นแตะการตั้งค่า Wi-Fi  [Wi-Fi Settings] -> เปิดเครือข่ายเกสต์เพื่อเปิดใช้งาน  -> แตะความปลอดภัยเพื่อตั้งรหัสผ่านสำหรับเครือข่ายแขก

 

 

แตะปุ่มแชร์หรือเพียงแค่เขย่าอุปกรณ์ไร้สายของคุณแล้วเลือก Guest Network เพื่อแชร์ก็ได้เช่นกัน

 

 

คุณสามารถแบ่งปันเครือข่ายหลักของคุณกับผู้อื่นได้ในลักษณะเดียวกัน

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละฟังก์ชันและการกำหนดค่าโปรดไปที่  Download Center เพื่อดาวน์โหลดคู่มือผลิตภัณฑ์ของคุณ

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Check products and services for your region.