ฉันจะเปิดใช้งาน guest network แบ่งปันกับผู้อื่นได้อย่างไร

Further Assistance
Updated 10-09-2019 10:29:09 AM
This Article Applies to: 

ฉันจะเปิดใช้งาน guest network แบ่งปันกับผู้อื่นได้อย่างไร

Guest Network คืออะไร

เครือข่ายแขกอนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมในบ้านของคุณใช้อินเทอร์เน็ตโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัวของคุณ อุปกรณ์ไร้สายที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายแขกไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่ายหลักเพื่อรับประกันความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายหลัก

แตะปุ่มเมนูที่มุมล่างขวาของแอพ Deco จากนั้นแตะการตั้งค่า Wi-Fi เปิดเครือข่ายเกสต์เพื่อเปิดใช้งาน แตะปุ่มแชร์ที่มุมบนขวาหรือเพียงแค่เขย่าอุปกรณ์ไร้สายของคุณและเลือกเครือข่ายแขกเพื่อแชร์ผ่าน SMS หรืออีเมล

https://static.tp-link.com/31_1552284146056p.png
https://static.tp-link.com/32_1552284158225i.png

https://static.tp-link.com/33_1552284170546a.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสามารถแบ่งปันเครือข่ายหลักของคุณกับผู้อื่นได้ในลักษณะเดียวกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.