ฉันควรทำอย่างไรถ้า Deco หยุดทำงาน

If Something Goes Wrong
Updated 10-08-2019 06:39:10 AM 314428
This Article Applies to: 

ฉันควรทำอย่างไรถ้า Deco หยุดทำงาน

หาก Deco ทำงานมาก่อนในตอนแรก แล้วหยุดทำงานทันทีโปรดอ้างอิงคำแนะนำที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการแก้ไขปัญหา

หลัก Deco หยุดทำงาน

1. ยืนยันว่าโมเด็มกำลังทำงาน

ถอดเดโคหลักออกจากโมเด็มจากนั้นเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับพอร์ตอีเธอร์เน็ตเดียวกันของโมเด็มด้วยสายอีเธอร์เน็ตเดียวกัน หลังจากนั้นตรวจสอบว่ามีอินเทอร์เน็ตในพีซีหรือไม่

หากพีซีไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโปรดติดต่อ ISP หรือการสนับสนุนโมเด็มของคุณ

2. ตรวจสอบสถานะ LED บน Deco หลัก

1. ) ไฟ LED เป็นสีเขียวค้าง

โปรดอ้างอิงลิงค์เพื่ออัพเดทเฟิร์มแวร์ของ Deco หลัก

2. ) LED กะพริบหรือสีแดงค้าง

โปรดยกเลิกการเชื่อมต่อหลัก Deco และโมเด็มปิดโมเด็มและหลัก Deco จากนั้นเปิดอีกครั้งรอ 2 นาทีเมื่อไฟบนโมเด็มมั่นคงเชื่อมต่อหลัก Deco กลับไปที่โมเด็มแล้วทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต .

3. ) LED กะพริบเป็นสีน้ำเงิน

โปรดอ้างอิงลิงค์เพื่อกำหนดค่า Deco หลักอีกครั้ง

4. ) LED เป็นสีเหลืองทึบหรือดับ

โปรดสลับอะแดปเตอร์เพาเวอร์อื่นหรือปลั๊กไฟ

3. กดปุ่มรีเซ็ตด้านล่างเป็นเวลาหนึ่งวินาทีเพื่อรีเซ็ต Deco หลักหากคุณไม่ได้ลองรีเซ็ต Deco หลักก่อนหน้านี้จากนั้นอ้างอิงลิงก์เพื่อกำหนดค่า Deco หลักอีกครั้ง หากคุณลองรีเซ็ต Deco หลักแล้วโปรดอย่ารีเซ็ตมันซ้ำ ๆ

Looking for More

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

Recommend Products

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.