ฉันควรทำอย่างไรถ้าฉันไม่สามารถจัดการเครือข่าย Deco ของฉันจากระยะไกลได้

When You Set Up
Updated 10-08-2019 04:00:31 AM 36129
This Article Applies to: 

ฉันควรทำอย่างไรถ้าฉันไม่สามารถจัดการเครือข่าย Deco ของฉันจากระยะไกลได้

 

https://www.tp-link.com/th/support/faq/1452/

 

1 ไม่พบเดโค

หากคุณไม่พบเครือข่าย Deco ของคุณและคุณไม่อยู่โปรดถามสมาชิกในครอบครัวเพื่อให้แน่ใจว่า Deco เปิดอยู่และเชื่อมต่อกับโมเด็ม (หากมี) ผ่านสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตอย่างถูกต้อง ไฟ LED ควรติดสว่าง หากไม่มีให้ปิดและเปิดโมเด็มสายเพื่อรีเซ็ตการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลให้รีสตาร์ทยูนิต Deco หลักของคุณ

2 อุปกรณ์ไร้สายของคุณมีสิ่งผิดปกติ

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มือถือของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหากอินเทอร์เน็ตไม่พร้อมใช้งานให้ไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์ไร้สายของคุณและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้ข้อมูลมือถือหรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi

 

Looking for More

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

Recommend Products

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.