ฉันสามารถจัดการเครือข่าย Deco ของฉันจากระยะไกล ได้หรือไม่

When You Set Up
Updated 10-08-2019 03:58:24 AM 40786
This Article Applies to: 

ฉันสามารถจัดการเครือข่าย Deco ของฉันจากระยะไกล
ได้หรือไม่

https://www.tp-link.com/th/support/faq/1451/

 

ได้แน่นอน! หลังจากเชื่อมหน่วย Deco เข้ากับ TP-Link ID ได้สำเร็จผู้ใช้สามารถจัดการเครือข่าย Deco ได้แม้ว่าจะหมดเวลาใช้งานผ่านแอพ Deco บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Check products and services for your region.