ฉันควรทำอย่างไรหากการซิงโครไนซ์ล้มเหลวเมื่อเพิ่ม Deco?

When You Set Up
Updated 10-08-2019 03:57:47 AM 32239
This Article Applies to: 

ฉันควรทำอย่างไรหากการซิงโครไนซ์ล้มเหลวเมื่อเพิ่ม Deco?

สิ่งนี้อาจเกิดจากการสื่อสารที่ไม่เสถียรระหว่างหน่วย Deco กรุณาลองอีกครั้ง. ลองรีเซ็ตชุด Deco ของคุณหรือวางไว้ใกล้กับชุด Deco หลักเพื่อให้ความแรงของสัญญาณดีขึ้น

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Check products and services for your region.