หลายบัญชีสามารถจัดการเครือข่าย Deco ในเวลาเดียวกันได้หรือไม่?

When You Set Up
Updated 10-08-2019 03:55:57 AM 38278
This Article Applies to: 

หลายบัญชีสามารถจัดการเครือข่าย Deco ในเวลาเดียวกันได้หรือไม่?

ขณะนี้บัญชีเดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่แอพ Deco ได้ในแต่ละครั้ง หากคุณเข้าสู่ระบบในขณะที่มีการใช้บัญชีอื่นเพื่อจัดการเครือข่ายบัญชีใหม่จะเปิดใช้งานเก่า

 

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Check products and services for your region.