ฉันจะเปลี่ยนที่อยู่อีเมลที่ถูกผูกไว้กับ TP-Link ID ของฉันได้อย่างไร

When You Set Up
Updated 10-08-2019 03:53:50 AM
This Article Applies to: 

ฉันจะเปลี่ยนที่อยู่อีเมลที่ถูกผูกไว้กับ TP-Link ID ของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลที่ถูกผูกไว้กับ TP-Link ID ของคุณเมื่อบัญชีของคุณเข้าสู่ระบบปัดจากด้านซ้ายไปที่บัญชี> อีเมลและป้อนรหัสผ่านสำหรับ TP-Link ID ของคุณ ทำตามคำแนะนำเพื่อเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของคุณ

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.