ฉันจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่เมื่อตั้งค่า Deco เป็นครั้งแรก

When You Set Up
Updated 10-08-2019 03:49:21 AM 32684
This Article Applies to: 

ฉันจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่เมื่อตั้งค่า Deco เป็นครั้งแรก

 

ใช่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อตั้งค่า Deco ทั้งข้อมูลมือถือและ Wi-Fi ทำงาน เมื่อหน่วย Deco หลักได้รับการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วคุณสามารถใช้ Deco Wi-Fi ของคุณเพื่อเพิ่มยูนิต Deco เพิ่มเติม

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Check products and services for your region.