อุปกรณ์ไร้สายใดที่ฉันสามารถใช้เพื่อตั้งค่าและจัดการเครือข่าย Deco ของฉัน

When You Set Up
Updated 10-08-2019 03:48:46 AM 36572
This Article Applies to: 

อุปกรณ์ไร้สายใดที่ฉันสามารถใช้เพื่อตั้งค่าและจัดการเครือข่าย Deco ของฉัน

รองรับอุปกรณ์ iOS และ Android ต้องรองรับ Bluetooth 4.0 หรือใหม่กว่า

ที่ต้องการ:

iOS 9.0 หรือใหม่กว่า; Android 4.3 หรือใหม่กว่า

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Check products and services for your region.