คุณลักษณะใดบ้างที่ Deco รองรับ

Before You Buy
Updated 10-08-2019 03:46:54 AM 33668
This Article Applies to: 

คุณลักษณะใดบ้างที่ Deco รองรับ

 

https://www.tp-link.com/th/support/faq/1433/

 

ปัจจุบัน Deco สนับสนุน UPnP, IPv6, VPN Passthrough, IGMP Proxy และ Snooping และอีกมากมาย คุณสามารถค้นหาคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ในแอพ Deco

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Check products and services for your region.