ฉันสามารถใช้ Deco พร้อมกับ ISP ปัจจุบันของฉันได้หรือไม่

Before You Buy
Updated 10-08-2019 03:41:55 AM 34487
This Article Applies to: 

ฉันสามารถใช้ Deco พร้อมกับ ISP ปัจจุบันของฉันได้หรือไม่

ปัจจุบัน Deco รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามประเภท: PPPoE, IP แบบคงที่และDynamic IP นั่นหมายความว่า Deco สามารถทำงานร่วมกับ ISP ส่วนใหญ่ได้

 

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Check products and services for your region.