เครื่องมือคำนวณออนไลน์สำหรับการหาอุปกรณ์ VIGI ที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ

 

คำนวณพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

คำนวณขนาดเลนส์ที่เหมาะสม

คำนวณแบนด์วิดท์

คำนวณแชนเนลอุปกรณ์ NVR

เครื่องมือคำนวณเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้