WiFi6802.11ax Empower your Enterprise-Class Wi-Fi Beyond Imagination

Greater Efficiency. Larger Capacity. Improved Performance.

TP-Link Welcomes Empowered Wi-Fi 6 (802.11ax) series,integrated into Omada SDN

ทำไมคุณถึงต้องการ Wi-Fi 6?

 • ความต้องการอุปกรณ์ไร้สายมากขึ้น
 • ความต้องการแบนด์วิดธ์ที่เพิ่มขึ้น
 • การรบกวนของสัญญาณที่หนักขึ้นระหว่าง APs
                         

Wi-Fi 6 มอบอะไรให้กับคุณ?

 • ความจุมากขึ้น:

     

  UL/DL MU-MIMO

     

  OFDMA

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ:

     

  1024-QAM

     

  Longer OFDM symbol

 • สมรรถภาพที่มากขึ้น:

     

  BSS Coloring

     

  Target Wake Time

 
Larger Capacity
 
Improved Performance
 
Greater Efficiency

รับส่งข้อมูลได้พร้อมกันมากกว่า 4 เท่า

ด้วย Uplink & Downlink ของ MU-MIMO

802.11ax ขยายเทคโนโลยี MU-MIMO จาก 4×4 เป็น 8×8 และเปิดใช้งานได้ทั้งการอัพโหลดและดาวน์โหลดเมื่อเทียบกับ 802.11ac MU-MIMO. Access points 802.11ax ที่มี 8×8 MU-MIMO ในอัปลิงค์และดาวน์ลิงค์ให้ความจุมากขึ้นถึง 4 เท่าในสถานการณ์ที่มีการใช้งานหนาแน่นสูง เมื่อเทียบกับ SU-MIMO แบบเดิม (Single-User MIMO) ทำให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้พร้อมกันมากขึ้น เพิ่มความจุของเครือข่ายได้อย่างลงตัว เพื่อการขยายธุรกิจที่กำลังเติบโตของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ

connection for 1000+ devices

เพิ่มประสิทธิภาพด้วย OFDMA

มาตรฐาน Wi-Fi 6 ใช้ OFDMA ในการใช้งานช่องสัญญาณที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเวลาในการตอบสนองที่ลดลง ลองนึกภาพการเชื่อมต่อ WiFi ของคุณเป็นชุดของรถบรรทุกส่งของที่ส่งแพ็กเก็ตข้อมูลไปยังอุปกรณ์ของคุณ ด้วย Wi-Fi 802.11ac รถส่งสินค้าแต่ละคันสามารถส่งพัสดุได้ครั้งละหนึ่งชิ้นไปยังอุปกรณ์หนึ่งเครื่องในแต่ละครั้ง แต่ด้วย OFDMA รถบรรทุกแต่ละคันสามารถส่งพัสดุหลายชิ้นไปยังอุปกรณ์หลายเครื่องได้พร้อมกัน การปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างมากมายนี้ใช้ได้กับทั้งการอัปโหลดและการดาวน์โหลด

 • Waiting
  Client 2
  Waiting
  Data Transmitted

  802.11ac | without OFDMA

 • Client 1
  Client 2
  Client 3
  Data Transmitted

  802.11ax | OFDMA

แพ็คข้อมูลเพิ่มขึ้นด้วย ­
1024-QAM

เร็วกว่า 256-QAM ถึง 25%

ด้วย 1024-QAM แต่ละสัญลักษณ์จะมี 10 บิตแทนที่จะเป็น 8 บิต ซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วได้ 25% เมื่อเทียบกับ 802.11ac 256-QAM ดู Netflix ที่บ้านหรือสตรีมสด Twitch Broadcasts จากคอมพิวเตอร์ที่บ้านของคุณด้วย 1024-QAM การสตรีมดีมากยิ่งขึ้น

10 bits/symbol
8 bits/symbol
เร็วขึ้น ครอบคลุมยิ่งขึ้น
Frequency f
Frequency f
11ac: 256 Subcarriers in 3.6 μs (0.4 μs GI)
11ax: 1024 Subcarriers in 13.6 μs (0.8 μs GI)
  802.11ac (Wi-Fi 5) 802.11ax (Wi-Fi 6)
Number of Data Subcarriers 234 980
Symbol Duration(μs) 3.6 (3.2 symbol + 0.4 GI) 13.6 (12.8 symbol + 0.8 GI)
Valid Data Subcarriers Rate 65 72.05882
Improvement   1.108597
* One Symbol, 80 MHz Channel

Greater Coverage and Boosted Speed

ด้วยเทคโนโลยีสัญลักษณ์ OFDM ของ Wi-Fi 6 ที่ยาวขึ้น 4 เท่า

OFDM เป็นสัญลักษณ์ที่ส่งข้อมูล ทำหน้าที่แบ่งข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการย่อยให้มีขนาดเล็กลงเพื่อความเสถียรและความครอบคลุมที่กว้างขึ้น 802.11ax ใช้สัญลักษณ์ OFDM ที่ยาวขึ้น 4 เท่าเพื่อสร้างผู้ให้บริการย่อยเพิ่มขึ้น 4 เท่า ด้วยเหตุนี้ สัญลักษณ์ OFDM ที่ยาวขึ้นของ Wi-Fi 6 จึงครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นและทำให้เร็วขึ้น 11%

ลดสัญญาณรบกวน WiFi ในองค์กรของคุณ

ด้วย BSS Coloring

เพื่อเพิ่มความจุของระบบและลดการรบกวนของช่องสัญญาณร่วม เทคโนโลยีใหม่ของ BSS Coloring & Spatial Reuse จึงถูกเพิ่มลงใน 802.11ax ให้เครื่องหมายสีที่สอดคล้องกันสำหรับแต่ละ AP เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างชุดบริการที่อยู่ติดกัน และปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งให้ดียิ่งขึ้น ของทรัพยากรช่องสัญญาณไร้สายโดยการระบุสี โซลูชัน Wi-Fi 6 สามารถใช้ช่องสัญญาณซ้ำได้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายและความจุในสถานการณ์ที่มีความหนาแน่นสูง เช่น สภาพแวดล้อมในสำนักงาน ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้า

 • no interferance No Inteference
 • interferance Inteference

· All same-channel BSS blocking

·Same-channel BSS only blocked on Colour Match

Transmitting
Sleep State
Sleep State
Waiting
Waiting
Transmitting

ลดการใช้พลังงาน

ด้วย Target Wake Time

Target Wake Time (TWT) ช่วยให้อุปกรณ์สามารถเจรจาเวลาและความถี่ที่จะปลุกเพื่อส่งหรือรับข้อมูล เพิ่มเวลาพักเครื่องและยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์ IoT อย่างมาก

TP-Link Wi-Fi 6 Products

 •  
  EAP660

  EAP660 HD

 •  
  EAP620

  EAP620 HD

 •  
  More Products

  More AX Products are Coming Soon...

From United States?

Get products, events and services for your region.