หน้าหลัก > บล็อก > วิธีการ Setup Link Aggregation ให้กับอุปกรณ์ Omada Switch บน Omada SDN Controller

วิธีการ Setup Link Aggregation ให้กับอุปกรณ์ Omada Switch บน Omada SDN Controller

โดย Charoen W

How to setup Link Aggregation on Omada Controller

วิธีการ Setup Link Aggregation ให้กับอุปกรณ์ Omada Switch บน Omada SDN Controller

 

Link Aggregation

LAG รวมถึง Link aggregation แบบ Static และ LACP (Link Aggregation Control Protocol) เป็นเทคโนโลยีที่สามารถรวม physical port หลาย port เข้ากับ logical interface เพื่อเพิ่มแบนด์วิดท์ให้กับลิงก์ และทำเป็น backup port ทำให้ระบบเพิ่มความน่าเชื่อถือ

ซึ่งในตัวอย่างต่อไปนี้ เราจะใช้ L2 Switch Model TL-SG2210P ทั้งหมด 3 ตัว และ Config ผ่าน OC300 (Controller)

โดยวัตถุประสงค์มีดังต่อไปนี้

  1. ต้องการทำ Link aggregate ระหว่าง Switch ทั้ง 3 ตัว
  2. ต้องการเชื่อมต่อ Switch ทุกตัวเข้าด้วยกัน
  3. Switch ทุกตัวจะต้องสามารถใช้งานได้ โดยต้องไม่เกิด Loop ใน Network
  4. Switch ทุกตัวจะต้องไม่หลุดจากการเชื่อมต่อเมื่อ Link ใด Link หนึ่งขาดไป

 

หมายเหตุ: ก่อนที่จะเริ่มตั้งค่า LAG โปรดเชื่อมต่อสวิตช์สองตัวด้วยสาย LAN เพียงเส้นเดียว หลังจากตั้งค่า LAG เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็จะสามารถเชื่อมต่อสวิตช์กับสาย LAN เส้นอื่นได้

 

ขั้นตอนการ Setup มีดังต่อไปนี้

 

  1. ทำการ Adopt Switch เข้าสู่ Controller ทุกตัว โดยป้อน Username และ Password ของอุปกรณ์ ( ค่า Default คือ admin ทั้ง Username และ Password )

 

  1. ทำการ ตั้งค่า Spanning Tree โดยเลือก RSTP ให้กับ Switch ทุกตัว

  1. ทำการ ตั้งค่า LAG ของ Switch ทุกตัวโดยเข้าไปที่ Devices >> Switch >> Port >> Edit Port         ทำการเลือก Port แรกที่จะทำ LAG จากนั้นทำการเลือก Port อื่นที่ต้องการ

 

 

การตั้งค่าที่ได้ตาม Topology ที่ต้องการ คือ

 

 

 

 

 

 

**********************************************

Charoen W

บทความที่แนะนำ

From United States?

Get products, events and services for your region.