หน้าหลัก > บล็อก > วิธีตั้งค่าการส่ง log ไปยัง syslog server บน Omada controller

วิธีตั้งค่าการส่ง log ไปยัง syslog server บน Omada controller

โดย Parnupong

ในระบบเครือข่าย จะมีการบันทึกการแจ้งเตือนต่าง ๆ ของอุปกรณ์ หรือที่เรียกว่า log ไว้สำหรับตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ ซึ่งขนาดของ storage บนตัวอุปกรณ์นั้นมีจำกัด จึงทำให้ log ที่บันทึกไว้มีช่วงเวลาอันสั้น รวมถึงหากอุปกรณ์มีการ reboot ก็จะทำให้ log นั้นหายไปด้วย

นอกจากนี้แล้วยังมี log ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของ client ซึ่งจะไม่ได้ถูกบันทึกโดย Default ด้วยเหตุผลเรื่องข้อจำกัดของ storage เช่นกัน

ปัจจุบันด้วยเหตุผลทางด้านกฎหมาย ที่ระบุให้ผู้ให้บริการ Wi-Fi สาธารณะ ต้องมีการบันทึก log การใช้งานของ Client และจำเป็นต้องมีการจัดเก็บ log การใช้งานไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ซึ่งหากจัดเก็บบนตัวอุปกรณ์ ขนาด storage จะไม่เพียงพอ จึงต้องมีการส่ง log ออกไปเก็บที่ syslog server ที่มีขนาดความจุของ storage ที่มากกว่า

 

Syslog server คืออะไร?

Syslog server จะทำหน้าที่ในการรับ message log ที่อุปกรณ์ส่งออกมาให้ และจัดเก็บบน storage โดยหลักการทำงานของ Syslog server จะรับ message log จากอุปกรณ์ ผ่าน protocol UDP ด้วย port หมายเลข 514

สำหรับ Software ที่สามารถนำไปติดตั้งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็น Syslog server ในปัจจุบันมีมากมาย บาง software มีค่าใช้จ่าย แต่ในวันนี้เราจะแนะนำบาง software ที่สามารถ download มาติดตั้งได้ฟรี ดังนี้

  • PRTG Syslog Server
  • Kiwi Syslog Server Free edition
  • 3cDaemon
  • TFTPD64

ในตัวอย่างที่เราจะสาธิต ต่อไปนี้ จะใช้ software TFTPD64 ในการใช้งานเป็น Syslog sever หลังจากที่ติดตั้ง Syslog server เสร็จแล้ว ควรที่จะ setting static IP address ให้กับเครื่อง Syslog server เพื่อไม่ให้ IP address ของเครื่อง server มีการเปลี่ยนแปลง ป้องกันการสูญหายของ log

การตั้งค่าการส่งออก log ไปยัง Syslog server บน Omada controller

Omada controller > Settings > Site > Services

  • Enable Remote Logging
  • ระบุ IP address ของ Syslog server
  • ระบุ Port syslog (Default port 514)
  • Enable Client Detail Logs

หลังจากตั้งค่าบน Omada controller เรียบร้อยแล้ว เมื่อมีการใช้งานภายใน network จะมีการส่ง log ไปยัง syslog server ดังรูปด้านล่าง

Parnupong

Recommended Article

From United States?

Get products, events and services for your region.