หน้าหลัก > บล็อก > แนะนำวิธีตั้งค่า Omada Standalone Mesh

แนะนำวิธีตั้งค่า Omada Standalone Mesh

โดย Parnupong

Omada Standalone Mesh สำหรับการจัดการแบบรวมศูนย์โดยไม่ต้องใช้ Omada Controller เพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการ AP ทั้งหมดของคุณ ซึ่งต้องใช้ Access Point เชื่อมต่อแบบมีสายเพียงจุดเดียว เพื่อเป็น Main AP (AP ตัวหลัก) จากนั้นเชื่อมต่อกับ Satellite AP (AP ตัวรอง) ที่รองรับ Omada Standalone Mesh โดยจะเหมาะสำหรับเครือข่ายของธุรกิจขนาดเล็ก

หมายเหตุ: อยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายอาจแตกต่างจากรูปภาพและคุณสมบัติที่แสดง

 

วิธีการตั้งค่า Omada Standalone Mesh

1. เปิดใช้งาน Omada App
2. ไปที่ APs Management
3. เลือก Create

4. ตั้งชื่อ Network
เรียบร้อยแล้ว กด  Next

5. เชื่อมต่ออุปกรณ์ Network
ดังรูป โดยเชื่อมต่อสาย LAN
Internet ที่ Main AP เพียงตัว
เดียวแล้วกด Next

6. เชื่อมต่อ Wi-Fi (SSID) ของ
Main AP เรียบร้อยแล้วกด
I have connected

 

7. App กำลังแสกน EAP
ในเครือข่าย

8. เลือก AP เพื่อใช้งานกับ 
EAP Stand Alone Mesh
แล้วกด Add Selected EAP

9. กำลังเพิ่ม AP เข้าสู่ระบบ

10. เพิ่ม AP เรียบร้อย
จากนั้น กด Next

 

11. สร้าง Username/Password
สำหรับ AP ใหม่ จากนั้น กด Next
12. สร้างชื่อ Wi-Fi (SSID) ใหม่
จากนั้น กด Next
13. อุปกรณ์กำลังตั้งค่ารอสักครู่ 14. การตั้งค่าเรียบร้อย จากนั้น
กด Continue

 

การตั้งค่าสำเร็จแล้ว สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ตามที่ต้องการได้เลย

หมายเหตุ : ปัจจุบันรองรับใน Access Point EAP245 V.3 และ จะมีการอัพเดตเพิ่มเติมในรุ่นต่างๆในภายหลัง

Parnupong

Recommended Article

From United States?

Get products, events and services for your region.