Configurare NAT One-to-One pe un router TP-Link

User Application Requirement
Updated 05-14-2012 01:23:09 AM 160615
Acest ghid este valabil pentru: 

NAT One-to-One (translatarea adreselor de reţea) creează o legătură care mapează adresele IP publice valide pe adrese IP private ascunse de NAT. Un dispozitiv cu adresă IP privată poate fi accesat la adresa IP publică corespondentă.

De exemplu: Aveţi un server WEB (cu adresa IP: 192.168.0.3) şi un server FTP (cu adresa IP: 192.168.0.4) în reţeaua locală, cu un interval de adrese IP publice 123.1.1.2 - 123.1.1.4 alocat de ISP. 123.1.1.2 este adresa IP WAN a routerului, 123.1.1.3 este utilizată pentru serverul WEB, şi 123.1.1.4 este utilizată pentru serverul FTP. Prin NAT One-to-One, serverele cu adrese IP private vor putea fi accesate la adresa IP publică corespondentă.
 
NOTĂ: Funcţionalitatea NAT One-to-One are efect doar în cazul în care tipul conexiunii WAN este IP Static.
 
Pasul 1:
Click pe Network ->WAN, selectaţi IP Static ca tip de conexiune, introduceţi informaţiile furnizate de ISP; în acest exemplu luăm 123.1.1.2 ca adresă IP WAN.
 
Pasul 2:
Click pe Save.
 
Pasul 3:
Click pe Advanced ->NAT ->One-to-One NAT, introduceţi adresa IP în câmpul Mapping IP Address; de exemplu, 123.1.1.3 este utilizată pentru serverul WEB care deţine adresa IP privată 192.168.0.3.
 
Pasul 4:
Selectaţi interfaţa utilizată şi activaţi funcţia DMZ Forwarding.
 
Pasul 5:
Selectaţi Activare şi daţi click pe Add.
 
Pasul 6:
Adăugaţi alte înregistrări NAT One-to-One, şi puteţi vizualiza informaţii despre înregistrările dvs. în secţiunea List of Rules.

După acest pas puteţi accesa serverul WEB şi serverul FTP la distanţă, utilizând adresa IP publică corespondentă.

Dacă aveţi nevoie de asistenţă, vă rugăm să contactaţi support@tp-link.com

Abonează-teTP-Link vă protejează intimitatea. Pentru mai multe detalii privind practicile de confidențialitate ale TP-Link, consultați Politica de confidențialitate TP-Link .

From United States?

Get products, events and services for your region.